תפריט נגישות

כיצד תמדוד את רמת מצוינות שרשרת האספקה של ארגונך

כל ארגון שואף למצויינות בשרשרת האספקה. אך אין זה מספיק לדעת מהם המאפיינים של שרשרת אספקה מצוינת. השאלה היא כיצד אנו מודדים אותה בצורה סטנדרטית ומלאה

 רקע

כיום מודל ה-SCOR הינו באחריות ובתחזוקה של ה-Supply chain council, קונסורציום של כ-1000 חברות בעולם (כולל חברת אביב) מכל התחומים. המודל מתעדכן ומשתפר בכל שנה הודות למשוב המתקבל מחברות הקונסורציום. המודל הפך לסטנדרט ו-best practice בכל הקשור לניתוח ומדידה של שרשרת אספקה.

מדדים של ה-SCOR, אשר עשוים לעניין ארגונים כחלק ממדידה חד פעמית או שוטפת:

(אין בהכרח מדובר במדדים קריטיים (KPI) אלא גם מדדים "טקטיים").

 מדידת רמת שירות של ספקים:

קיימות מגוון שיטות למדידת רמת שירות של ספקים. עם זאת, ה-SCOR מגדיר כיצד למדוד זאת בבירור.

ה-SCOR מודד אמינות (הן של ספקים והן ללקוחות) ע"י בחינת אחוז ההזמנות המושלמות. הזמנה מושלמת של ספקים נגזרת למעשה מ-4 תתי מדדים:

  1. אחוז ההזמנות/שורות הזמנה אשר הגיעו ללא פגם
  2. אחוז ההזמנות/שורות הזמנה אשר הגיעו בשלמותם (במלוא הכמות)
  3. אחוז ההזמנות/שורות הזמנה אשר הגיעו במועד, ע"פ הדרישה
  4. אחוז ההזמנות/שורות הזמנה אשר הגיעו עם כל המסמכים הנדרשים כשהם מדויקים (C.O.C, תעודת משלוח נכונה וכד')

למעשה המדד המסכם של רמת השירות הינו אחוז ההזמנות אשר הגיעו בהתאם לדרישה בכל ארבעת ההיבטים הנ"ל. מדד זה נקרא Perfect order fullfilment.

 מדידת איכות החיזוי:

כיצד מודדים את איכות תחזית הביקושים?

ה-SCOR מגדיר מדד הנקרא Forecast Accuracy.

המדד הינו חלוקה של הפער בין הביצוע בפועל לחריגה במכירה בפועל, ע"פ הנוסחה:

Forecast Accuracy = (Sum Actuals - Sum of Variance) / Sum Actuals

כמובן, נדרש להגדיר מה טווח הזמן שאותו אנו חוזים, מהי רזולוציית המדידה (משפחת מוצרים/מוצר, שוק וכד') ומהי נקודת הזמן שבה אנו "מקבעים" את התחזית.

מומלץ לבחון מדד זה לאורך זמן כבקרה על איכות התחזית.

מדידת השפעת השרשרת על תזרים המזומנים:

אין ספק שלמבנה שרשרת האספקה יש  השפעה על תזרים המזומנים של החברה. ההשפעה מתבטאת בשני היבטים עיקריים: גובה המלאי בשרשרת ואשראי הספקים.

לכן, אחד מתחומי המדידה של ה-SCOR  הוא ניצול יעיל של נכסים (קבועים ומשתנים) והשפעת השרשרת על התזרים.

המדד העיקרי בתחום זה הוא Cash-To-Cash Cycle Time.

מדד זה מודד למעשה מה פער הזמן מרגע תשלום עבור חומרי הגלם ועד למועד קבלת הכסף מלקוחות.

הנוסחה הינה:

Inventory Days of Supply + Days Sales Outstanding – Days Payable Outstanding

Inventory Days of Supply – ימי מלאי, פורט בפינה של חודש פברואר.

Days Sales Outstanding – היקף אשראי הלקוחות במושגי ימי מכירה. לדוגמא: אם לקוחותינו משלמים שוטף+30 אזי מספר זה יהיה כ-45 יום.

 Days Payable Outstanding – היקף אשראי הספקים במושגי ימי מכירה.

לדוגמא: אם יש בארגונכם 60 ימי מלאי, אשראי הלקוחות הוא 45 יום ואשראי הספקים הוא 75 יום אזי

Cash-To-Cash Cycle Time = 60 + 45 – 75 = 30 days

כלומר הארגון נדרש לממן 30 יום מתשלום עבור חומר הגלם ועד לקבלת התשלום מלקוחות.

מדידת תגובתיות השרשרת

בתעשיות רבות (כגון תעשיית הטקסטיל), אחד המדדים הקריטיים להצלחה הינו התגובתיות של השרשרת דהיינו היכולת להיענות במהירות להזמנות לקוחות.

ה-SCOR מודד תגובתיות ע"י מדידת משך הזמן מהזמנת הלקוח ועד האספקה. זהו למעשה ה-Lead time שהלקוח רואה. הטכניקה היא פשוטה: לכל הזמנת לקוח יש להשוות את תאריך ההזמנה לתאריך האספקה. המדד הינו (לרוב) ממוצע על פני כל ההזמנות.

חשוב לציין שבניגוד למדד אמינות האספקה (שהוצג בפינה זו בעבר), המודד את עמידת הספק במועד אליו הוא התחייב, מדד התגובתיות בוחן את ה-Lead time בפועל ללא קשר אם עמדנו בהתחייבויותינו ללקוח.

באותו אופן ניתן למדוד את התגובתיות של כל אחד ממרכיבי השרשרת. לדוגמא: תגובתיות ספקים נמדדת ע"פ ה-lead time בפועל של כל ספק.

לסיכום 

מדדים של ה-SCOR יכולים בהחלט להעניק "ציון" לארגון שלך בהקשר לרמת המצוינות של שרשרת האספקה. בנוסף, יישום הזדמנויות השיפור הגלומות ב-SCOR  יביא לשיפור השירות, תזרים מזומנים ועוד.

  כותב המאמר: חן אשכנזי, מנהל תחום שרשרת האספקה, קבוצת אביב

 ליצירת קשר: chena@avivil.com

 

פרסום באתר