תפריט נגישות

ניהול אחזקה - היכרות ראשונית ומאפיינים - Oracle Enterprise Asset Management

eAM - Enterprise Asset Management הנו חלק אינטגראלי מ-Oracle 11i E-Business Suite, ומטפל בנושא ניהול מערכי הנכסים בחברות וכן ניהולם השוטף של תהליכי האחזקה במפעל.

כללי

eAM - Enterprise Asset Management הנו חלק אינטגראלי מ Oracle 11i E-Business Suite, ומטפל בנושא ניהול מערכי הנכסים בחברות וכן ניהולם השוטף של תהליכי האחזקה במפעל.

נכס הינו כל ישות שאפשר לדווח עליה תקלה ויש לבצע עליה עבודה. דוגמאות לנכסים: מכונות ייצור, מתקני הרכבה, מבנים, משאיות, מנופים, מערכות כבישים או כל מה שדורש תחזוקה.

 השימוש במודול  eAM מסייע לארגון לתחזק את נכסיו ולנהל מעקב ובקרה מתוכננת על עבודות האחזקה המבוצעות בשטח. כל עבודות האחזקה והקונפיגורציות של הנכסים נשמרות כהיסטוריה במערכת וניתנות לניתוח מעמיק בכל שלב.

 בד בבד מודול eAM מטפל בכל נושאי המכלולים - Rebuildables, ציודים הניתנים לשיפוץ ומוחלפים מהנכס למלאי ובחזרה. דוגמא: אירוע בו מנוע של מדחס התקלקל, כחלק מטיפול בתקלה יש להוציא את המנוע המקולקל, להכניס מנוע חדש ולפתוח פקודת אחזקה חדשה בבית המלאכה על המנוע המקולקל. המודול מאפשר טיפול מהיר במקרה זה והתערבות מינימאלית של המשתמש. ע"י הגדרה מראש של פעילויות, כדוגמת 'פעילות להחלפת מנוע מדחס', מנהל האחזקה מצרף פעולה זאת לפקודת האחזקה ומוציאה לפועל ללא צורך להגדיר שוב את העבודה שיש לבצע בעת החלפת מנוע. כמו כן ממליצה המערכת, על סמך עץ המוצר של אותו מנוע מוחלף ועל סמך הפעילות שנבחרה, על חלפים שיש לנפק לצורך ביצוע הפעולה. בנוסף, ניהול מלאי הציודים הינו ניהול מלאי סריאלי וכניהול מלאי כזה, ישנו מעקב רציף על ההיסטוריה של הנכס ברמת הפעולות שבוצעו עליו, עדכונים לחלפים שנוספו לעץ המוצר שלו, ומספר ההחלפות שבוצעו בנכס. לדוגמא: לכל מנוע יש את השם והמספר הסריאלי המוטבע עליו. את כל מרכיבי מודול eAM  ניתן לנהל גם על גבי דפי HTML.

חלק מיתרונות מודול eAM

 -          טיפול וניהול אסטרטגיות אחזקה מונעת.

-          ניהול אפקטיבי ופשוט של מערכי המשאבים הכוללים ציודים וכוח אדם ע"י חלוקה מסודרת למשאבים מסוג  ציוד ועבודה

-          אופטימיזציה של תכנון פקודות אחזקה וניהולן השוטף.

-          אינטגרציה מלאה עם המחסנים והרכש בפרט ועם שאר המודולים בכלל.

-          טיפול שוטף וכולל של שיפוץ הציוד ומעקב אחר התקדמות עבודת השיפוץ.

-          ניהול היסטורי של תקלות, דרכי טיפול בתקלות והנעת ציודים בתוך המפעל.

-          תמיכה מלאה בהוצאה של עבודות אחזקה לקבלני משנה.            

-          GUI ידידותי וHTML – למשתמשי Self Service.

 

eAM מוגדר כארגון מלאי בפני עצמו. כהמלצה של Oracle, יש להפריד בינו לבין כל ארגון ייצור אחר.

מבנה מודול eAM מחולק לשלושה חלקים:

א.       המערכת כמודל, או מבנה הציודים (Asset) והמכלולים ((Rebuildables

ב.      תכנון האחזקה.

ג.       תהליכי האחזקה.

  המערכת כמודל, או מבנה הציודים (Asset) והמכלולים ((Rebuildables

 כל נכסי החברה מחולקים לקבוצות נכסים שונות כדוגמת מנופים, מלגזות, מתקנים, מכונות ייצור A, מכונות ייצור B וכו'. (TAGS – המייצגים מיקום ופונקציה, מוגדרים גם כן כקבוצות נכסים, ראה דוגמא בהמשך) .

לכל קבוצת נכסים כזאת מוגדרים הנכסים עצמם באמצעות Asset number. דוגמא: בקבוצת נכסים ’מכונות לייצור מעגלים מודפסים’ ייכללו הנכסים ’מכונה A3’, ’מכונה 2B’ וכו'. קבוצה תכלול בדרך כלל נכסים מאותו יצרן וסוג המודל .

כל נכס ניתן לאפיין במגוון רחב של תכונות ולצרף שרטוטים והערות מכל סוג.

ציודים שהינם מותקנים, נשלפים, משופצים ומנוהלים מלאי מוגדרים כ Rebuildables.

Rebuildable בד"כ מנוהל סריאלי, לדוגמא: מנוע AA123 של מכונות למעגלים מודפסים – מס' סריאלי 12345. לאותו סוג מנוע ייתכנו עוד סיריאלים היושבים במחסן או כאלה המשויכים למכונה ונמצאים כחלק ממכונת הייצור, בכל רגע נתון ניתן לראות לאותו סוג פריט המנוהל סריאלי את מיקומו , במחסן או כמשויך לנכס מסוים.

נכסי החברה – Assets והמכלולים Rebuildables משויכים ומקושרים בניהם במבנה היררכי. ראה דוגמא:

 

 נכסMS CA SEC—FERMENTATION  הינו אבא של נכס PP – 1049A .

נכס PP – 1049A   הינו אבא של מכלול Rebuildable 01200207000 – סריאלי P/49A .

לכל נכס- Asset וכן לכל מכלול – Rebuildable יש BOM – עץ מוצר המכיל את הרכיבים או החלפים המרכיבים את אותו נכס/מכלול. ניהול הBOM  הינו חלק ממודול Bill Of Materials.

תכנון האחזקה

בתכנון האחזקה ישנה התייחסות לשני סוגי אחזקה עיקריים: אחזקה מונעת ואחזקה שבשגרה או שבר. לצורכי תכנון וניתוח היסטוריית ניהול האחזקה ישנם פרמטרים רבים כגון: מיקומים, סוגי קריאות השירות וכדומה.

מבנה תכנון האחזקה מופיע בדוגמא 2:

העבודה, ’Activity – החלפת מנוע’ הינו אוסף של פעולות Operations

עבור כל פעולה -  Operation יש מחלקה אחראית ובמחלקה זו יש משאבים המשויכים לה.

זוהי רמת תכנון גבוהה ואין צורך להשתמש בכל רמות ההגדרות ליצירת פעולת אחזקה.

 

 

תכנון אחזקה מונעת כולל בתוכו ניהול של מדדים - Meters.

פקודת אחזקה מונעת יכולה להיווצר כחלק מתכנון זמנים לדוגמא כל חודש או/ וגם כחלק מתגובה לקריאות מונה, כדוגמת מונה הק"מ ברכב המראה על טיפול עשרת אלפים.

כחלק מתכנון האחזקה וכחלק מניתוח היסטוריה של אחזקה, ישנה אינטגרציה מלאה לקריאות המונים והמדדים (Meters)  היכולים לשמש כ-Trigger אוטומטי לפתיחת עבודת אחזקה נוספת או דרישה לפקודת אחזקה. דוגמא: לאחר סיום עבודה על מכלול מנוע מסוים, נתוני כוח הסוס שמפיק המנוע גבוהים מהתקן שהוגדר ונקבע מראש ע"י אנשי האחזקה , במקרה כזה תיפתח אוטומטית פקודת אחזקה לשיפוץ המתקן/נכס אליו מותקן המנוע כדי שיעמוד בהספק הגבוה יותר.

במידה ויש להוציא את עבודת האחזקה החוצה לקבלן משנה של החברה, נתמך תהליך זה ע"י  eAM ומתממשק עם מערכת AP לקליטת חשבוניות ספקי משנה.

תהליכי האחזקה

מנהל האחזקה מתכנן ומתזמן את פקודות האחזקה, מקצה משאבים ומפזר אותם על פני ציר הזמן בהתחשבות בדחיפות, זמינות ועוד. באפשרותו גם לראות תמונת מצב במחסנים וזמינות החומרים לביצוע עבודת האחזקה.

 בכל נקודת זמן יכול מנהל האחזקה להיכנס לדף הבית שלו ולקבל תמונת מצב של עבודות פתוחות, ממתינות לביצוע וכן קריאות שירות ע"י Notifications.

פתיחת פקודת אחזקה מתבצעת על סמך קריאת שירות, על סמך המלצת המערכת לעריכת אחזקה מונעת או באופן יזום .

לפקודת העבודה משויכת פעילות – Activity – ונכס. על סמך נתונים אלו מתקבלת תמונת מצב של חומרים ומשאבים נדרשים וכן זמן ביצוע מתוכנן ועלות מתוכננת.

בסיום העבודה מעדכן מנהל האחזקה את נתוני הצריכה במסך ייעודי לכך ובאפשרותו להפיק דוחות לניתוח עבודות שנעשו פר מחלקה או כל חיתוך אחר וניתוח של תכנון מול ביצוע.

Test case

מפעל גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ הינו בין הראשונים בארץ שמטמיע את eAM כחלק ממערכת ERP.

המודל לבניית היררכית הנכסים במפעל הינו מודל חכם בו יש חלוקה של המפעל ל- TAGS – כל tag הינו מיקום ופונקציונאליות. למשל Tag pp28 מייצג מיקום של מק"ט שהינו מכלול – Rebuildable  . ניתן יהיה להוציא את המק"ט ולהכניס אחר במקומו אך ה-Tag  נשאר.

כמו כן לכל מיקום (Tag) ניתן לפתוח פקודת אחזקה ולא רק למכלול עצמו.

לסיכום

eAM נבנה ומתוכנן לשימושו של מנהל האחזקה ואנשי אחזקה המבצעים את העבודה בסופו של יום בשטח. לכן אחת מהמטרות הראשיות של המיישם היא בניית מערכת שתתחזק את המפעל ולא מערכת שהמפעל יתחזק אותה.

מודול eAM המתוכנן בצורה מבוקרת ובאינטגרציה עם מערכות ניהול המלאי והרכש מהווה פתרון יעיל, נוח ואינפורמטיבי לניהול האחזקה מערכות אחזקה בכל הרמות, מרמת שימוש במערכת קטנה ועד מערכות רחבות ומורכבות של ניהול אחזקה.

 כותב המאמר: מיכאל שטרנברג, חברת ONE1UP

ליצירת קשר: roman.mitshel@one1up.com

 

 

פרסום באתר