תפריט נגישות

עשרת גורמי הבזבוז בארגון – חלק א'

בחלק א' של המאמר נציג היבטים שונים הקשורים לבחינת זיהוי ואיתור בזבוזים; בחלק ב' נציג את עשרת גורמי הבזבוז בארגון, הסיבות להיווצרותם והסימנים לקיומם.

 מבוא

 תהליך הייצור זורם משלב חומר הגלם שבמעלה הזרם (Up Stream), דרך החלקים ותת-ההרכבות, למוצר המוגמר וללקוח שבמורד הזרם (Down Stream). בעוד שזרימת הייצור חייבת לזרום במורד הזרם, שאיפתן של גישות התפעול המתקדמות וה- Lean בראשן היא לייצר על פי דרישה או הזמנה בלבד. זאת אומרת – על פי מידע או דרישת ייצור אמיתית שזורמת במעלה הזרם מכל תחנה אל התחנה שמעליה. תהליך ייצור זה, המונע ע"י דרישת ייצור אמיתית הוא תהליך המשיכה (Pull) אליו שואפת גישת ה- Lean.

בעוד שתהליכי הייצור למיניהם הם כר נוח וקל יחסית לשיפור בגישות שיפור התהליכים השונות, במקרים רבים מוזנח התחום ההנדסי אשר קודם לתהליך הייצור. תחום זה, בין שהוא עוסק בתכנון המוצר ורכיביו, ובין שהוא עוסק בתכנון אמצעי או תהליכי הייצור, הוא בעל השפעה מכרעת על תהליך הייצור ובמקרים רבים טיפול נכון בשלב התכנון ההנדסי עשויים לקבוע את גורלו של המוצר לרווח או להפסד. במקרים רבים לא ניתן יהיה לעולם להרזות מוצר או תהליך שתוכננו בגישה לא רזה, למרות שיפורים ניכרים שנעשה בתהליכי הייצור.

זיהוי הערך בתהליך

 מרכיב נוסף בדרך להבנת הבזבוזים השונים, הוא זיהוי הערך בתהליך. בכל תהליך שנתאר לעצמנו, ניתן לזהות שני מרכיבים עקרוניים - מרכיב נורמאלי, שבו תוצאת התהליך נופלת בתחום הרצוי לנו, ומרכיב לא נורמאלי או חריג,  שבו התוצאה היא נפל / פחת / פסולת או כל תוצאה אחרת, שאינה בתחום  הרצוי. כאשר אנו מזהים תוצאה לא רצויה שהיא למעשה תוצאה של תהליך חריג, התגובה המיידית היא עצירת הבעיה המקומית ובמקרים הטובים חקירת המקור לחריגה ותיקונו או מניעתו בעתיד.

גם בתהליך הנורמאלי, ניתן לזהות שני מרכיבים, שני סוגים של פעולות  – מוסיפות ערך (Value adding), ושאינן מוסיפות ערך (Non Value Adding).

כמרכיב מוסיף ערך אנו מגדירים כל חלק או פעולה בתהליך שהשמטה או אי ביצוע שלו יפגמו בתוצאה הסופית, ז.א. הערך ללקוח יפגע. את הפעולות מוסיפות הערך אנו שואפים במסגרת פעילויות ה- Lean לחבר אחת לשנייה ובכך להביא את שרשרת הערך למצב זרימה מיטבי (Flow). אותן פעולות אשר השמטתן מהתהליך לא תפגע בתוצאה הסופית שלו, הן פעולות שיוגדרו כלא מוסיפות ערך.

גם בפעולות שאינן מוסיפות ערך נבחין בחלוקת משנה – פעולות לא חיוניות – פעולות שהתהליך יכול להסתדר בלעדיהן ולמעשה השמטתן לא תורגש. דוגמאות לפעולות כאלה ניתן למצוא למשל בהוראות עבודה שלא עודכנו ומכילות פעולות שאין צורך לעשותן מאחר והמוצר או הטכנולוגיה השתנו.  לסוג זה של פעולה  - לא מוסיפה ערך ולא חיונית, אנו קוראים בזבוז מסוג 2 או Muda type 2, והיחס אליהן יהיה זהה ליחס אל התהליך החריג.

הסוג השני הוא פעולות שאינן מוסיפות ערך לתהליך אך לא ניתן להשמיט אותן מכיוון שאין לנו כרגע דרך חליפית או טובה יותר לביצוע התהליך.

דוגמא לפעולה כזו היא למשל פעולת אחסון ביניים – ברור שהיא מבוצעת באופן זמני וכל הכרוך בה מיותר – האריזה, השינוע, ניהול מלאי הביניים השינוע חזרה לקו, פירוק האריזה הזמנית וכדומה. במקרים רבים חוסר איזון בקו או מחסור במקום "מאלצים" אותנו לבזבז. האילוץ במירכאות, מכיוון שהדרך הנכונה לטפל באילוץ מסוג זה היא לבטל אותו במקום להתחשב בו, ובכך לבטל את הבזבוזים שהוא גורם. סוג זה של פעולות יכונה בזבוז מסוג 1 או Muda type 1 וההתייחסות אליו תהייה בקרה שוטפת, ושאיפה מתמדת לצמצם או לבטל אותו.

כל הבזבוזים שזיהינו כבזבוז מסוג 2 ניתן לבטלם ברגע שזוהו מכיוון שאין להם שום נחיצות או השפעה חיובית על התהליך או התוצר. תהליך השיפור המתמיד או הממוקד שבאמצעותו מטפל ה-Lean  בצמצום או ביטול הבזבוזים, נקרא Kaizen.

לסיכום

בבחינת תהליכים כוללים בארגונים, ז.א. מקבלת פניה או הזמנה ועד אספקה ללקוח, אחוז הפעולות שמוסיפות ערך בתהליכים הוא נמוך מאוד. מקובל לדבר על  2% -  5% פעולות מוסיפות ערך בתהליך. חברות בעלות תרבות Lean מושרשת וטובה מתקרבות ל- 20% תוספת ערך בתהליכים אלה. בבחינה ממוקדת של הסביבה היצרנית או סביבת השירות המיידית, מה שמכונה Gemba, נוח יותר להשתמש ביחס 80% / 20% כאשר 20% הן פעולות שמוסיפות ערך.

 למעשה ניתן לדמות את הבנת התהליך שרווחת בארגונים רבים כמדידה ובקרה של העשייה החיובית, לצד עיוורון מוחלט לבזבוזים משני הסוגים. השמות שאנו נותנים לעיוורון זה הם מגוונים - "אילוצים", "הרגל", "תמיד עשינו ככה" ועוד כינויים דומים שמסייעים לקבע את הבזבוז.

בחלק הראשון של המאמר, הצגנו היבטים שונים הקשורים לבחינת זיהוי ואיתור בזבוזים; בחלק השני – נחשוף את עשרת גורמי הבזבוז בארגון, הסיבות להיווצרותם והסימנים לקיומם.

כותב המאמר:

אלי אלף, מומחה LEAN בחברת אביב ניהול, הנדסה ומערכות מידע

ליצירת קשר: elia@avivil.com

קבוצת אביב

 

פרסום באתר