תפריט נגישות

ERP FOCUS 2021 - Adaptive ERP for Manufacturers

מרצה: אלי גולדפרב, SIT ,CO CEO

אלי גולדפרב, מנכ"ל משותף ב-SIT מציג את יכולות מערכת QAD ERP ויכולותיה לסייע במפעלי תעשייה וייצור בהתמודדות עם מיגוון האתגרים הקיימים ולאפשר לארגון להסתגל ולהגיב במהירות לסביבה המשתנה. 

פרסום באתר