תפריט נגישות

מערך הסייבר הלאומי: כלי מודעות סייבר

מפורטים אמצעים ודרכים להעלאת המודעות של הארגון להתגוננות בפני התקפות סייבר. מרצה: קרן פרידלנדר, מערך הסייבר הלאומי

הוובינר מפרט את הדרכים להעלאת המודעות של מנהלי ועובדי הארגון לתקיפות הסייבר ומונה את הדרכים והאמצעים העומדים לרשות הארגון בנושא זה. 

פרסום באתר