תפריט נגישות

היבטי פרטיות בענן

הוובינר מתמקד בחשיבות שמירת הפרטיות של האדם כאשר המידע אודותיו נשמר בענן. מרצה: עו"ד נעמי אסיא

בוובינר נסקרים, בין השאר הנושאים הבאים: הגדרה בנושאי המידע, מאגרי מידע ומי הוא "המחזיק" במידע עליו מוכלות החובות המשפטיות והרגולטיביות. "חובת הסודיות", העברת מידע לחו"ל וזכות הגישה למידע . התקנות והתקנים הקשורים לאבטחת המידע ועמידה ברגולציות. פעילות הרשות להגנת הפרטיות ודגשים הקשורים למידע ממשלתי.