תפריט נגישות

אתגרי הלקוח ואתגרי הספק בפרויקט מחשוב ארגוני

מצגת וידאו קצרה הסוקרת את האתגרים החשובים של הלקוח והספק בתהליך מחשוב ארגוני, אתגרים שלא תמיד נלקחים ופוגעים בסיכויי ההצלחה של הפרויקט

המצגת סוקרת את האתגרים הניצבים בפני הלקוח ובפני הספק בשני שלבי ההתקשרות: לפני ביצוע ועד חתימת ההסכם ומשלב תחילת הפרויקט ועד העלייה לאוור.

הסקירה מדגישה את האתגרים הבאים:

בהיבט הלקוח (הארגון)

לפני הפריקט

 • הגדרת דרישות
 • צוות מטעם הארגון בעל ידע אודות התהליך
 • תהליך בחינה ממוקד בצרכים ייחודיים
 • הגדרת מסגרת פרויקט – SOW מאוזנת (תכולה/לו"ז)
 • הקמת צוותי פרויקט אפקטיביים (פנימי/חיצוני)

במהלך הפרויקט

 • הסכם מאוזן עם מנגנון ניהול ותקשור/פתירת משברים
 • פינוי זמנם של אנשי מפתח
 • קבלת ידע ופיתוח יכולת ביצוע פנימית
 • שיפור וטיוב הנתונים
 • הבנת המערכת החדשה
 • אינטגרציה למערכות קיימות

אתגרי הספקים

לפני הפרויקט

 • ידע מוקדם עמוק אודות המערכת ודרישות הענף
 • יכולות מוכחות נוספות: פיתוח, כלי אינטגרציה, ניהול פרויקטים, תיעוד...
 • קשר הדוק עם יצרן המערכת
 • יכולת הבנת הדרישות ומתן מענים
 • הצגת יכולות נוספות המשפרות את תפוקת המערכת
 • הגדרה מדויקת של "משימות לקוח"
 • מתן דגש להעברת ידע ל"מנהל המערכת" מטעם הלקוח

במהלך הפרויקט

 • לקדם את התהליך
 • להתעקש על "Best Practice" היכן שמתאים
 • זמינות ורציפות של צוות הפרויקט מטעם הספק
 • יצירת אמינות והענקת תחושת בטחון להנהלת הארגון
 • מנגנון אסקלציה מהיר לפתרון בעיות המונעות התקדמות בפרויקט

מרצה: שמואל מרדלר, מנכ"ל ERP.ORG