תפריט נגישות

סקירת כנס: "BI/AI FOCUS 2019" - כנס בינה עסקית ואינטליגנציה מלאכותית בארגון