תפריט נגישות

מכרזים דינאמיים מקוונים – אימוץ השיטה הפופולארית בעולם העסקי ע"י המגזר הציבורי

למסחר האלקטרוני פוטנציאל עצום ויתרונות בלעדיים: הוא אינו מכיר בגבולות גיאוגרפיים, אינו מוגבל בשעות הפעילות שלו ועלויות התפעול שלו זניחות.

מבוא

המסחר האלקטרוני צבר תנופה עצומה בשנים האחרונות וכיום הוא חלק אינטגרלי ממערך השיווק של כל חברה או בית עסק. נושא הסחר האלקטרוני קיבל תנופה עם התפתחות רשת האינטרנט וחדירתה למשקי הבית. עקב המצב החדש שהתפתח, נוצרה תופעת המסחר האלקטרוני (E-Commerce) באינטרנט, אשר לא פסחה על ישראל. במהלך השנתיים האחרונות הבחנו בעלייה בכמות האתרים הישראליים שהציעו שירותים ומוצרים למכירה באמצעות האינטרנט.

לצד התפתחות B2C התפתח גם תחום הסחר בין חברות עסקיות וארגונים ציבוריים B2B. על מנת להבין כיצד יתפתחו מהלכי B2B באינטרנט, ראוי לבחון את השינויים המהפכניים בשווקים הפיננסיים בשנים האחרונות : פריצה של מודלים עסקיים יצירתיים, אתגרים חדשים למוכרים ולקונים ושורות התמחויות חדשות.

השימוש באינטרנט, על מנת להקל על הסחר בין חברות, מבטיח תועלות רבות : הורדת עלויות דרמתית, גישה רחבה לקונים ומוכרים, נזילות שוק משופרת ומערך שלם של מתודות טרנזקציות גמישות ויעילות.

למסחר האלקטרוני פוטנציאל עצום ויתרונות בלעדיים: הוא אינו מכיר בגבולות גיאוגרפיים, אינו מוגבל בשעות הפעילות שלו ועלויות התפעול שלו זניחות.

היקף הסחר העולמי באמצעות מכרזים מקוונים נאמד בין 200 ל 300 מיליארד $ משנת 1995.

שיעור החיסכון הממוצע במעל 200 קטגוריות רכש שונות נע בין 17% ל 19% (בין 5% לרכש חומרי גלם ל 25% ברכש ציוד ושירותים).

הגדרת מכרז מקוון – מכרז המתנהל באמצעות מדיה אינטרנטית בה המציעים יכולים להוריד מסמכים ולהגיש הצעות דרך האתר. ניתן להגיש הצעות בצורות שונות כגון :

א)     "תיבת הצעות אלקטרונית"

ב)     מכרז דינמי – הספק מקבל משוב על הצעתו ממציעים אחרים בזמן אמיתי (On Line), ויכול לשפרה תוך פרק זמן מוגבל. התוצאה – הגעה למחירי השוק האמיתיים וחיסכון ניכר בעלויות רכש.

יתרונות עיקריים של מכרזים דינמיים מקוונים

 • מבחינה כלכלית נמצא כי תוצאותיו הכלכליות של מרכז דינאמי טובות יותר מהשיטות האחרות הנהוגות כיום.
 • קיצור זמנים – מכרזים דינאמיים מקוונים חוסכים זמן רב לעומת מכרזים בשיטה הקיימת בכמה היבטים:     

א)     ניהול פרויקט יעיל  יותר בזמן היציאה למכרז.

ב)     קיצור זמני המשא ומתן לשעות ספורות בלבד.

 • המכרזים הדינאמיים יוצרים יתר שקיפות, שוויוניות ומקטינים את החשש להטיית מכרזים.
 • המכרזים הדינאמיים יוצרים יעדים ומדדים ברורים להתייעלות תחום הרכש בארגון ,עקב ריכוז התוצאות על גבי פלטפורמה אחת המנהלת את הרכש והמכרזים.
 • המכרזים הדינאמיים מגבירים את הרכש האסטרטגי, את מהירות הביצוע ואת שיתוף הידע.

התפתחות המכרזים הדינאמיים במגזר הציבורי בעולם

בארה"ב מתבצעים מכרזים מקוונים במדינות שונות כגון : אורגון, קליפורניה אולם  לא ברמה הפדרלית, למעט מכרז תדרי שידור שהתבצע בשנת 1995, בו הערכה הייתה של תקבולים בסך 10 מיליארד $ תוך 5 שנים. בפועל תקבולים של 40 מיליארד $ תוך שנה. ההצלחה הייתה גדולה הרבה ומעבר לציפיות.

 • מתבצעים מכרזים מקוונים בממשלות אוסטרליה, ברזיל, קנדה ומקסיקו.
 •  באנגליה הופעל פיילוט, במטרה לבחון הייתכנות של התקשרות מקוונת עם ספקים, ומתוך מטרה לצמצם את המחסום הפסיכולוגי נגד התקשרויות מקוונות.
 • בגרמניה במכרז בנושא תשתיות לתקשורת, הושג חיסכון בשיעור של 16.3%.
 • בסינגפור גבר השימוש בסחר אלקטרוני – הוקמה מערכת שתכליתה להוותOne-stop  center, בשביל ספקים מקומיים וזרים, אשר יוכלו לצפות בהזדמנויות עסקיות, ולהגיב אליהן אל מול הסקטור הציבורי של סינגפור. החל משנת 1999 ועד היום התקיימו בסינגפור 4,000 מכרזים, בהיקף של 8.2 מיליארד $. המכרזים מתקיימים תוך שיתוף פעולה בין משרד האוצר ושאר משרדי ממשלת סינגפור.
 • בעולם התבצעו מספר מכרזים מקוונים בתחומים שונים בארגונים ציבוריים ובמגזר הממשלתי בשנים האחרונות. לפי נתוני המסחר התקבל חיסכון רב כתוצאה ממעבר לשיטת המכרזים המקוונים הדינאמיים. להלן מספר דוגמאות:
 •        מערכות מידע, מחשבים ותקשורת – 27% חיסכון.
 •          דלק, חשמל וכימיקלים – 17% חיסכון.
 •          ציוד משרדי, ריהוט ומזון – 22% חיסכון.
 •          עובדים זמניים, בנייה ותשתיות – 18% חיסכון.

סיכום

באיטיות אך בהתמדה מאמץ המגזר הציבורי בעולם, וגם בישראל שיטות וטכנולוגיות רכש השאובות מהעולם העסקי. המגזר הציבורי מתמודד גם בסוגיות משפטיות ובעיות באימוץ טכנולוגיות מתאימות לצרכים הייחודיים של מגזר זה.

אין ספק שהתהליך יואץ בשנים הקרובות, ונראה הן במגזר הממשלתי והן בחברות הציבוריות בישראל ובעולם, את אימוץ השיטה והטכנולוגיה ומעבר לשיטת מכרזים דינאמיים מקוונים.

כותב המאמר: ארן פסטמן, סמנכ"ל ומנהל תחום רכש בחברת משיק

ליצירת קשר:

eranf@mashik.co

פרסום באתר