תפריט נגישות

אתגרי רכש פתרונות ענן

היכולת של מנהלים עסקיים בארגון לרכוש פתרונות ענן באופן עצמאי, מביאה להיווצרותו של "IT צללים – Shadow IT" – רכש פתרונות מחשוב ללא תיאום עם אגף המחשוב בארגון.


מבוא 

תפיסת המערך המחשובי הארגוני הכולל עוברת שינוי מהותי הנובע משתי סיבות עיקריות: א. חוסר היכולת של מערכות ה-ERP המקיפות לתת מענים לצרכים הייחודיים והדינמיים של הארגונים; ו-ב, ההתפתחות המואצת של פתרונות ענן, המאפשרים הטמעה ואימוץ מהיר. מאפייני מפץ זה באים לידי ביטוי בצמצום תכולת המימוש במערכת ה-ERP הארגונית ורכישה הולכת וגוברת של פתרונות ענן מתמחים המאפשרים להעצים באופן מהיר ויעיל יותר את הערך העסקי של מערך המחשוב לארגון. 

אתגרי הרכש

מאידך, היכולת של מנהלים עסקיים בארגון לרכוש פתרונות ענן באופן עצמאי מביאה להיווצרותו של "IT צללים – Shadow IT" – פתרונות מחשוב שלא נרכשו בתיאום עם אגף המחשוב הארגוני. על העוסקים ברכש פתרונות בענן לשים לב למספר מאפיינים חשובים בהתקשרות, כמפורט להלן:

מודל התשלום

בדומה לתשלום בעבור חשמל, פתרונות ענן מתומחרים על בסיס מודלים של צריכה. בהתקשרות יש צורך להבין בצורה מדויקת את מודל התמחיר וכן לדרוש ולקבל את הפירוט החישובי של העלות לשם ביקורת.

שרידות ואבטחת מידע

המידע הארגוני והלוגיקה העסקית אינם נמצאים עוד באתר הארגון כי אם ב"ענן המחשוב" – מקום וירטואלי ולא פיסי. יש לבחון היבטים של שרידות (אתרים חלופיים), גבוי חם, וכן היבטים של אבטחת מידע ומניעת זליגה למתחרים.

סביבת ניהול

אחד הטיעונים המרכזיים של שימוש בפתרונות ענן היא האפשרות של המשתמש לשלוט ולווסת את עוצמת המחשוב. לשם כך על המשתמש לקבל סביבת ניהול המאפשרת לו לעשות זאת ללא צורך בקשר עם ספק הפתרון.

העברת ידע

המרחב האינטרנטי מאפשר לגורמים בארגון לרכוש פתרונות מגוונים שחלקם אינם מיוצגים בישראל. יש להקפיד על העברת ידע מסודרת לארגון שתאפשר יישום נכון של פתרונות אלו ויכולת תמיכה מקומית במשתמשים.

אינטגרציה

אין כמעט פתרונות ענן שלא נדרשים לאינטגרציה כל שהיא עם מערך המחשוב הקיים, כגון: שליפת נתוני לקוחות, בחינת מלאים וכיו"ב. יש לבחון את כלי האינטגרציה הקיימים של פתרונות הענן הנדרשים ולוודא אפשרות ביצוע האינטגרציה, מאחר וזאת מחוייבת לשם יישום הפתרון.

מודל נטישה

לקוח של פתרון בענן הינו "לקוח שבוי" מאחר וגם הנתונים והלוגיקה העסקית אינם ברשותו. יש להגדיר בצורה מסודרת את משמעות נטישת הפתרון והיכולת לקבל בעלות מחודשת על הנתונים והלוגיקה העסקית שנוהלה.

לסיכום

אנו עדים לרכישה הולכת וגוברת של פתרונות ענן על ידי הארגונים, הפועלים באופן מתמיד לשיפור המארג המחשובי ותרומתו העסקית. במקביל למגמה זו על הארגון להתמקצע ולשפר את היבטי הרכש הקשורים ברכש פתרונות ענן, כך שיוכל להמנע מהסיכונים הטמונים בהתקשרויות שכאלה. 

 

כותב המאמר: שמואל מרדלר, מנכ"ל ERP.ORG

ליצירת קשר: Shmuel.merdler@erp.org.il