תפריט נגישות

RFID- האם הפרי בשל?

ארגונים רבים מתקשים בביצוע פעילויות יומיומיות שוטפות של זיהוי, איסוף ודיווח נתונים מ"השטח". האם ניתן להיעזר בטכנולוגיית ה RFID לפתרון.

RFID- האם הפרי בשל?

הצגת הבעיה

ארגונים רבים מתקשים בביצוע פעילויות יומיומיות שוטפות של זיהוי, איסוף ודיווח נתונים מ"השטח". ניתן למצוא בעיות מעין אלו בסביבות שונות: מפעלי תעשייה, בתי מסחר, חברות שיווק הפצה ועוד.

מצב זה גורם לחוסר עדכניות הנתונים ואמינותם, עובדה המובילה להיעדר שליטה, קשיים בביצוע מטלות שוטפות ופגיעה ביעילות המערכות הארגוניות.

ניתוח הסיבות לבעיות אלו מעלה מגוון רחב של גורמים אפשריים. כך לדוגמא, סדר זרימה שגוי של תהליכי עבודה, מיקום לקוי של נקודות דיווח לאורך התהליך, היעדר עזרי דיווח, מגבלות פיזיות וטכנולוגיות, עומס דיווחים והקלדות, עיכובים באיסוף נתונים, טעויות אנוש, היעדר מנגנוני בקרה ועוד.

הפתרון

ריבוי הסיבות והגורמים לבעיה, מקשה על מציאת פתרונות קסם לפתרונה. מניתוח אופן ההתמודדות של ארגונים עם בעיות שכאלו עולה שעיקר הקושי הוא בביצוע שינויים בתהליכי העבודה ובתרבות הארגונית. הפתרונות הקלים יחסית הם אלו המשלבים עזרים טכנולוגיים: מערכי דיווח מבוססי ברקוד, הסתייעות באמצעי דיווח ניידים (דוגמת מסופוני RF, מכשירי PALM וכד'), איסוף נתונים אוטומטי (לדוגמא: ממכונות באולמות יצור, מתקני שקילה, שעוני נוכחות). פתרונות אלו מקלים על עבודת גורמי המערכת, ומנטרלים חלק מהבעיות שמקורן בגורם האנושי.

RFID

המדובר בטכנולוגיה ותיקה יחסית (מעל 10 שנים), המאפשרת זיהוי ומעקב יחידני ברמת הפריט. השיטה מבוססת על שבב אלקטרוני המשדר לסביבתו גלי רדיו (Radio Frequency Identification) הכוללים את פרטיו המזהים. גלי הרדיו נקלטים במכשירי קריאה, המעבירים את המידע הלאה למערכות המידע.

קיימים סוגים שונים של שבבים אלקטרוניים: פאסיביים – מתעוררים ומגיבים לסביבתם בעקבות פניה חיצונית, ואקטיביים – משדרים גלי רדיו ביוזמתם. חלקם מאפשר רק קריאה של הנתונים המשודרים, וחלקם גם מאפשר כתיבה\עדכון של נתונים. שבבים אלו יכולים להופיע בתצורות שונות: מדבקות, כפתורים, כרטיסים, נעצים ועוד. טווח הקריאה יכול לנוע בין סנטימטרים ספורים ועד מספר מטרים, ועלותם בין 20 סנט ועד 5 דולר.

מגוון היכולות שמציעה טכנולוגיית RFID הופך אותה רלבנטית לתחומים ושימושים רבים. הירידה במחיר שבבי הרדיו הגדילה משמעותית את שכיחות השימוש בהם בתקופה האחרונה. החלטתם של 2 גופי ענק (רשת וול-מארט והפנטגון) לחייב את ספקיהם בזיהוי המוצרים עם תגי RFID בעתיד, נתנה את הדחיפה החזקה והמדוברת ביותר.

האם הפרי בשל?

בחינה מעמיקה של ישימות נושא ה-RFID מציגה תמונה מורכבת אשר ממנה עולות מספר שאלות:

האם הפתרון הטכנולוגי יציב דיו: כללי התקינה לזיהוי הפריטים, תקני דרייברים ותדרי תקשורת?

  •  מה מידת התמיכה של מערכות המידע המשיקות לטכנולוגיה זו: תוכנות  ERP, WMS?
  •  האם סכנת יירוט המידע המשודר בגלי רדיו מפריע ליישום האמור?
  •  האם ההשקעה בפרוייקט שכזה מצדיקה את עצמה בעלויות הנוכחיות?
  •  האם טכנולוגיות חלופיות (לדוגמא מבוססות קול) מהוות מענה עדיף?

ובמילים אחרות: ברור שטכנולוגית RFID מהווה פרי אקזוטי בסל פתרונות הדיווח הקיימים, אך האם מדובר בפרי בשל?

תועלות השימוש בטכנולוגיית RFID

הספקות שעולים משאלות אלו לא נועדו לפסול את הטכנולוגיה החדשה – נהפוך הוא. יישומי RFID משולבים בחיינו ביומיום ופועלים בהצלחה מלאה: זיהוי מכוניות בכביש 6, זיהוי חיות מחמד, כרטיסי כניסה למועדונים, מעקב אחר תנועת חומר ברצפת היצור והמחסן ועוד.

בנוסף, טכנולוגיית RFID מציעה יתרונות הייחודיים לה בלבד: היעדר מעורבות אדם, קריאה בו-זמנית של מספר תגים, קריאה ללא קשר עין, אפשרות לקריאה וכתיבה, עמידות בתנאי חום-קור קיצוניים.

יישום נכון של הפתרון

ההחלטה בדבר התאמתו היישומית של הפתרון לארגון זה או אחר, מחייבת התייחסות פרטנית הלוקחת בחשבון סדרה רחבה של שיקולים בנוסף לשאלות הנ"ל.

פרוייקטים בהם מיושמות מערכות מתקדמות לאיסוף נתונים (דוגמת ברקוד אוRFID ) נתפסים לעיתים כפרוייקטים טכנולוגיים, אך אין הדבר כך!

ההצלחה בפרוייקטים אלו והשגת התועלת המירבית מההשקעה בהם, מותנים בשילוב נכון של 2 מרכיבים: תפיסת פתרון נכונה תוך שילובה בטכנולוגיה המתאימה.

באמצעות מתודולוגיה ייחודית המשלבת אלמנטים אלו ניתן לבחון את הנושא בכל היבטיו:

  •   הבנת מטרות הפרוייקט,
  •   בחינה כוללת של התהליכים לאורכם מתקיימים הדיווחים,
  •   איתור כשלים ואילוצים בתהליכים הקיימים,
  •   עיצוב תהליכי עבודה נכונים המשרתים את כלל השרשרת הארגונית,
  •   תמיכת התהליכים בנהלי עבודה התואמים לצורכי הארגון ואופיו,
  •   הדרכות ,יישום והטמעה.

 כותב המאמר הנו:

אלי גרומט, מחברת "דעת הנדסה ומע' מידע"

 eli@da-at.com

 

 

פרסום באתר