תפריט נגישות

סקירת מוצר : Project Portfolio Management system - Sciforma 5

Sciforma5– המשווקת בפלטפורמה היברידית על בסיס SaaS - Cloud או On Premise היא אפליקציית PPM אינטגרטיבית כוללת,


האתגרים

  • קבלת החלטות מושכלות בתהליך בחירת הפרויקטים תוך מתן אפשרות אינטגרטיבית לניהול סיכונים ו KPI's משולבים כמו: לו"ז , תקציב, משאבים ותכולה.
  • ניהול משאבים וסנכרון בין משאבים למשימות במסגרת ניהול פרויקטים מטריציוניים, המתבצעים לעיתים במספר אתרים על ידי קבוצות עבודה שונות, תוך יצירת שיתופיות בין ציוותי העבודה ושקיפות בזמן אמת למנהלים.
  • ייצור תמונת עומסים נוכחית ועתידית תוך ביצוע סימולציות - ניתוחי What If
  • התאמה ויישום מתודולוגיות שונות לניהול פרויקטים.
  • יצירת שפה משוטפת וניהול תהליכים פרואקטיביים פשוטים workflows בין כל השטפים בפרויקט.
  • תמונה מעודכנת של כל הפרויקטים וניהול מבוקר של כל התכולה והתוצרים (קבצי ומסמכיי הפרויקט) על מנת למנוע מצב בו יש הרבה גרסאות של המציאות.

הפתרון

Sciforma5 (לשעבר PSNext) הינה אפליקציית PPM אינטגרטיבית הנותנת מענה כולל משלב הרעיון דרך ניהול הדרישות ועד סיום חייו של הפרויקט, באופן הוליסטי לתחומי: ניהול פרויקטים, תכנון וניהול משאבים, ניהול מסמכים, ניהול סיכונים, ניהול דרישות, ניהול וניתוח תקציב, ניהול תהליכים וניהול פורטפוליו.

הפתרון כולל תהליכים עסקיים מובנים המבוססים על Best-Practice ל-4 ורטיקלים : ITG , NPD , Services , Engineering .

Sciforma5 מיושמת על בסיסי מתודולוגיות ניהול פרויקטים שונות כדוגמת: שרשרת קריטית-CCPM, ה-Stage Gate, Agile, PMbok, וניתנת ליישום באופן מודולרי:

סימולציית פורטפוליו ויצירת תרחישים עסקים - Business Case

כלי עזר בקבלת החלטות ארגוניות,יכולת ליצור תרחישים לקבלת החלטות עבור כניסת פרויקטים חדשים . תרחיש עסקי יכול להיות בנוי על בסיס הכנסות צפויות, משך זמן משוער, דרישות -תכולה, משאבים וקריטריונים ספציפיים לארגון שלך.
דירוג אובייקטיבי של רעיונות חדשים יכול להיות מוגדר על ידי עדיפות עסקית, אסטרטגית פרויקט, סיכון, וקריטריוני דירוג אחרים .

אפשר לשמור תסריטים להשוות בין התסריטים ולנתח אותם אל מול היעדים האסטרטגיים של הארגון.

תעדוף/ניקוד

הערכת רעיון חדש או דרישה חדשה הכוללים מתן ציוני עדיפות המתקבלים מבעלי עניין ומקבלי ההחלטות בארגון. סט מותאם אישית של מדדי דירוג הכוללים ציון ומשקל המבוסס על קריטריונים הניתנים לבחירה שיכולים להיות מוגדרים עבור כל פורטפוליו ויאפשר למקבלי החלטות לתעדף את הדרישות ,רעיונות ופרויקטים הקיימים בארגון.

 

תכנון משאבים

ניהול תהליכים בזמן אמת מאפשר להשוות רעיונות חדשים מול פרויקטים פעילים, להציג את זמינות וביזור המשאבים לאורך הזמן ואפשרויות התקציב .

בעת תכנון העל הראשוני ניתן לראות האם הפרויקטים פיזיביליים ביחס למשאבים הקיימים. ניתן לבצע ניתוחי רגישות דינמיים ופשוטים באמצעות יצירת מספר תסריטים הכוללים תמהיל פרויקטים שונה ולשנות את מיקום את הפרויקטים על ציר הזמן על מנת לבחון היתכנות .

תכנון תקציבי

ניהול מרכזי עלות והשוואת רעיונות חדשים מול פרויקטים פעילים, מאפשר להציג מחד את זמינות וביזור המשאבים לאורך הזמן ומאידך את אפשרויות וגמישות התקציב.

ניתוח תקציבי וחישובי ROI לפרויקטים

הערכת הקצאות שוטפות ופוטנציאל נכסים ותזרים פיננסי לשם בחירת ההקצאות המתאימות ביותר לצרכי הארגון והמטרות שלו.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים רלוונטיים תוך והכנת תסריטים חלופיים

ניהול פורטפוליו

השוואה בין יעדי הפורטפוליו לתוצאות בפועל וניתוח בעזרת גרפים נוחים ולוחות בקרה.

בקרת פורטפוליו ותכנון מול ביצוע

השוואה בין יעדי הפורטפוליו לתוצאות בפועל וניתוח בעזרת גרפים נוחים למשתמש ולוחות בקרה

ניהול דרישות, רעיונות וסוגיות

זיהוי וניהול רעיון חדש או דרישה לפרויקט או רשימת features המבוססים על קריטריונים ייחודיים לכל פורטפוליו באמצעות work flow מובנה הקיים במערכת .

ניהול פרויקטים

הגדרה של הפרויקטים על ידי תכנון, ארגון, ניהול תוצרים, משאבים ועלויות על מנת להבטיח תוצאה מוצלחת.

ניהול משאבים

תמיכה בניהול משאבים המבוסס על מבני משאבים פונקציונליים, מורכבים ומטריציונים ובנוסף הקצאות רכות לפי תפקיד, אזור ארגוני, סיווג עבודה או קבוצת כישורים.

ניהול שינוים

וניהול תהליכי בקשות לשינוי דרישות. מכיל תרחישי סימולציה במטרה להשוות משך זמן, היקף, עלויות ודרישות משאבים המבוססות על אותן הבקשות לשינוי.

מעקב לוחות זמנים

חברי הצוות מעדכנים את התקדמות העבודה שלהם ישירות לתוך Sciforma 5.0 במשך הפרויקט. גיליונות המכילים את לוח הזמנים מציגים את כל המשימות שהוקצו לאותו חבר צוות במספר פרויקטים.  חבר הצוות מזין את השעות בפועל והשעות המשוערות שנותרו לכל משימה. ממשק html 5 המאפשר דיווח ב smart phones ו tablets .

ניהול הוצאות

מאפשר לצפות ולאשר את הוצאות המשאבים. עוקב אחר דוחות הוצאות בזמן אמת.

ניהול תהליכים

כל נושא העולה וצריך להיפתר יכול להיות קשור לרעיון, דרישה ,פרויקט או משימה, יכול להתנהל בתהליך מובנה כולל: תאריך יעד לטיפול ושיבוץ חבר צוות אחראי לביצוע המבטיח כי הנושא תחת מעקב ויטופל. בניה והתאמת תהליכים פרואקטיביים - workflow באופן גמיש לצרכי הארגון. יכולת ניטור ועיקוב מלאים וקישוריות למערכת ה email הארגוני. משתמשים יכולים בקלות להתייעץ בנושאים הקשורים לפרויקט באמצעות דוחות רלוונטיים .

ניהול מסמכים

מעקב אחר היסטוריה של טעינת ומחיקת מסמכים מן המערכת Check Out/In . משתמשים יכולים ליצור מספר בלתי מוגבל של שדות שיתארו את מאפייני המסמך. שדות יכולים להיות מוצגים בטופס למילוי ע"י המשתמש בעל ההרשאות המתאימות, כאשר המסמך מקושר לתרשים תהליך, הרשאות הגישה אליו קשורות באופן ישיר לסטאטוס שלו. 

מחולל דוחות

סט רחב של דוחות מובנים לכל הנושאים ואפשרות אינטראקטיבית פשוטה לשינוי האוכלוסיות ויצירת דוחות חדשים .

התועלות

  • קבלת החלטות מושכלות בתהליך בחירת הפרויקטים.
  • יצירת שיתופיות בין ציוותי העבודה ושקיפות מלאה בזמן אמת למנהלים אודות סטאטוס הפרויקטים.
  • ניהול יעיל יותר של המשאבים וסנכרון בין משאבים למשימות וכתוצאה מכך קיצור משך זמן הפרויקט מחד ומאידך אפשרות לבצע יותר פרויקטים על ציר הזמן.

ליצירת קשר: עופר פלאוט, סמנכ"ל שיווק ומכירות, אקסיומה פתרונות מידע
ofer_pl@xioma.co.il
054-5633771