תפריט נגישות

ה-CIO וה-CEO ומה שביניהם

המאמר דן בדרכים לשנות את תפיסת מנהלי העסקים בארגון, הרואים את מחלקת טכנולוגית המידע כמחלקה טקטית המתמקדת בהורדת העלויות התפעוליות שלה ובתחזוקה יומיומית – ולא כמשאב חיוני להשגת יעדי עסקיים אסטרטגיים.

גם כיום ארגוני ה- IT לא מגיבים באופן אפקטיבי לביקושי לקוחותיהם העסקיים. המנהלים העסקיים נכונים לאמץ טכנולוגיות חדשות, אך מרבית היוזמות לא מגיעות ממחלקות ה- IT אלא מהמחלקות העסקיות.

אלה חדשות גרועות לא רק למנהלי ה IT- אלא לכלל הארגון, משום שהדרך האפקטיבית ביותר להשגת הערך היא ע"י שותפות חזקה בין העסקים וה- IT .

בשורה התחתונה לרוב העסקים מסתבר שהמודלים התפעוליים של IT היום לא תואמים את דרישות העסקים של המחר. מנהלי ה- IT חייבים להשתחרר מהמגמה לתקן את העבר ולעבור לשיתוף אקטיבי

כיצד נעשה זאת נכון

 • הכרת ה- Business
 • מעמד שווה ב"שולחן ההנהלה"
 • יצירת ערכים מוספים לארגון, על פני מתחרים, בשימוש בטכנולוגית המידע בפתוח מוצרים ושירותים חדשניים המבוססים עליה

הקשר עם ה- CIO

האתגר לעתיד טמון במסגרת ההערכות הנכונה לחדשנות. כדי למסד את יחסי ה- CEO וה- CIO לעתיד נדרשת הסכמה באשר לאופן בו הטכנולוגיה יכולה לתמוך באופן האפקטיבי ביותר ביעדים העסקיים. טכנולוגית המידע יכולה ליצר ערך מעבר לקיצוץ בעלויות, ברגע שמוסכם כיצד להגיע לכך אזי ארגון ה IT נדרש להפנות משאבים בהתאם.

טכנולוגית המידע צריכה להתמקד בארבעה תחומי מפתח:

אימוץ חדשנות בה הלקוח של החברה במוקד

 • הבנת הציפיות והרצונות של הלקוח הסופי (פרטי או עסקי)
 • גיבוש השירותים והמוצרים החדשים ב"עינים" של הלקוח

הערכות ארגונית וניהולית ( Governance )

 • הארגון מבוסס על מחזור חיים טכנולוגי וצרכים עסקיים; הטכנולוגיה מאורגנת לפי פורטפוליו של נכסים המבוססים על בגרותם וקשריהם לערכים עסקיים
 • תהליכי תכנון עסקיים וטכנולוגיים משולבים
 • מעורבות הCIO בניהול האסטרטגי של העסק

אופטימיזציה לנכסים טכנולוגיים בעלי ערך
נדרשת ההכרה שלא לכל טכנולוגיה אותה תרומה, ולכן נדרש למיין את הנכסים הטכנולוגיים לפי מידת תרומתם לארגון ולנהלם כפורטפוליו בשלוש קבוצות:

 • טכנולוגיות לשיפור המצוינות התפעולית
 • טכנולוגיות לשיפור תהליכי הליבה העסקיים
 • טכנולוגיות התומכות בפריצת הדרך לחדשנות עסקית

הקטנת המורכבות והקשיחות של מערכות הלגסי
אימוץ ארכיטקטורה גמישה Agile Enterprise Architecture כמענה לצורך הגובר לעבור ממערכות לגסי " קשיחות" למערכות מודרניות המונחות לתמיכה בתהליכים העסקיים המתאפיינים ע"י:

 • ניהול נתונים מרכזי
 • פישוט תהליכים עסקיים מקצה לקצה
 • רשת תקשורת מאובטחת ובעלת פוטנציאל גידול
 • ארכיטקטורת יישומים מבוססת רכיבים ושירותים ( SOA )
 • פלטפורמות המאפשרות אינטגרציה

כותב המאמר: אריה עמית, סגן נשיא בכיר לייעוץ אסטרטגי, נס טכנולוגיות
ליצירת קשר: Arie.Amit@ness.com


התייחסות מנמ"רים למאמרגיל כץ, סמנכ"ל טכנולוגיות עסקיות
כלמוביל

ההגדרה הטמונה בראשי התיבות של ה- CIO נדרשת לעדכון ל- Chief Business Technology Officer – CBTO אשר אחראי על אגף "טכנולוגיות עסקיות" (ולא IT ) בארגונו.

ה- CBTO צריך לקחת חלק פעיל בעיצוב האסטרטגיה של הארגון, כאשר תרומתו הייחודית הנה דרך הממד הטכנולוגי – איך הממד הטכנולוגי משתלב / מוביל באסטרטגיה הארגונית.

ברמה האופרטיבית שני מרכיבים עיקריים מנחים את פעילותו: הכירות עמוקה עם התהליכים העסקיים בארגון ויישום טכנולוגיה המעצימה את יכולת התחרות של הארגון. הקשר של פעילות אגף טכנולוגיות עסקיות ל- Business מתבצע על ידי גוף מנתחי המערכות, הבקיאים בפעולתן של המחלקות העסקיות. מנתחי המערכות משלבים את ההכרות שלהם עם התהליכים העסקיים והחשיפה לטכנולוגיות מתקדמות לשם פתוח מוצרים ושירותים חדשניים.

החדשנות המוצעת על ידי אגף טכנולוגיות עסקיות צריכה להיות בעל ערך עסקי ולא טכנולוגי, לחשוב "כלקוח" ולהביא לכך שהמנהל העסקי יגיד: "אני רוצה את זה עכשיו כי זה מביא לי כסף".

יש לשמר את האוטונומיה הניהולית של המנהל העסקי, לדוגמא בהחלטות של ארגון ושיטות, ולייצר אקלים של שתוף פעולה המעודד את המחלקות העסקיות לשתף את נציגי אגף הטכנולוגיות העסקיות במהלכי בחינה ושיפור של התהליך העסקי.

כל פרויקט טכנולוגי ובעיקר פרויקט הקשור לתהליכים עסקיים חייב להיות בניהולו של אגף הטכנולוגיות העסקיות, בכדי לשמר את הידע שנוצר במהלכו בארגון. לא מומלץ לבצע פרויקטים עם ספקים העובדים ישירות עם ה- Business ומייצרים " קופסא שחורה".

מערכות הלגסי, זה החול הטובעני שמונע מפעילות המחשוב הארגונית להתמקד בחדשנות עסקית, מאחר ומרבית ההשקעה בתחום המחשוב מוקצה לתחזוקה. אני גאה לציין שבחברת כלמוביל היחס הנו 60% פתוח ו-40% תחזוקה. יחס זה מאפשר לנו לתת מענים מהירים, בעולם תחרותי שמשתנה באופן תדיר, על בסיס תשתיות מחשוב עדכניות. את היחס הזה השגנו בהדרגה על ידי "קיצוץ" הזנב הטכנולוגי של מערכות מיושנות, ש"שורפות" משאבים על תחזוקה ולא מספקת ערך עיסקי חדש, והחלפתן במערכות חדישות. מדיניות של "זנב" טכנולוגי קצר, מפנה משאבים מתחזוקה ומאפשרת להשקיע אותם בפיתוח וחדשנות.טליה שינדלר , VP Global Business Platform & IT
שטראוס מים

הקריטיות של מערכות ה- IT , בקיום הפעילות העסקית, מצדיקה מינוי מנהל בכיר (סמנכ"ל) בעל קול שווה בהנהלת החברה. פעילות שטראוס מים, לדוגמא, אינה יכולה להתקיים ללא IT מאחר והמודל העסקי שלנו מתבסס על שלושה מרכיבים: טכנולוגיה (של מוצרי החברה, לא IT ), מוצרים ולקוחות.

אני כחברת הנהלה מעורבת כבר בתהליך הפתוח והגדרת האסטרטגיה העסקית, מאחר ויכולת המימוש מותנית ביכולת הביצועית של ה- IT . החלטה על הקמת יחידות עסקיות חדשות, מחייבת חשיבה על הרמה התהליכית. אנו נערכים בשלב זה, מבינים את צרכי ההשקעה, קצב המימוש, הערוצים הנדרשים לפעולה ועוד.

בהסתכלות של עיצוב ומימוש תהליכים עסקיים יש להפריד בין פעילות או"ש (שמטרתה התייעלות, שכר עידוד וכד') לבין פעילות המוגדרת על ידנו כ- Business Logic . מהות ה- Business Logic באה לידי ביטוי, לדוגמא, בעת מימוש הקמת יחידה עסקית חדשה על בסיס התוכנית העסקית. במהלך המימוש נדרש לפרוט את התוכנית לתהליכים עסקיים ולממש את זה בתוך מערכות המידע.

מנהלים עסקיים, שאינם מהנדסי תעשיה וניהול, מתקשים לאפיין את הדרישות ולהבין את מהות המימוש הטכנולוגי של תהליך עסקי לפרטיו. מטרת יחידת ה- Business-Logic להבין את הצורך העסקי ולהציג פתרון תהליכי מבוסס טכנולוגיה על בסיס תפיסת ה- IT בארגון (התבססות על חבילות מדף, מינימום התאמות, קיצור Time to Market , ROI ועוד). אנחנו מהווים את "שומר הסף" המשמר תשתית אחודה של תהליכים עסקיים מבוססי טכנולוגיה, המעניקים ערך מוסף עסקי לארגון.

בכדי שהטכנולוגיה תוטמע היטב, יש להדגיש את הצורך של "לקיחת בעלות" על התהליך על ידי המנכ"ל ומנהלים עסקיים, רק באופן זה יהיה ניתן להטמיע שינויים בארגון.

אבי ונגר, סמנכ"ל מערכות מידע
רד תקשורת

תחזוקת מערכות הלגסי - גורם מכריע הצורך משאבים רבים וגורע משמעותית מהיכולת להכנסת מערכות חדשות , הכנסת טכנולוגיות חדשניות ויצירת ערכים מוספים לארגון.

דגשים לעניין זה:

 • השותפות הצמודה של המנמ"ר בניהול האסטרטגי של ליבת העסקים תאפשר לו ליצור הסכמה והבנה מול ה- CEO להפניית משאבים נדרשים לכוונים חדשים בתקציבים סבירים.
 • הפרדה ברורה בניהול התחזוקה לעומת ניהול הפרויקטים החדשים
 • שיתוף גורמים רבים ככל האפשר בתוך ה IT ליוזמות חדשות ורעיונות לחדשנות.
 • שימוש הדרגתי במערכות ענן שמאפשר שילוב מהיר יותר.

שיפור מצויינות תפעולית:

מצויינות תפעולית מושגת כאשר יש לא רק כורח תפעולי לשימוש במערכת אלא ערכים מוספים עסקיים:

 • דינמיקה קבועה של התאמת המערכות למציאות משתנה.
 • מדדים ברורים לרמת ביצוע ורמת איכות
 • כלי עזר המייעלים את התהליכים עם רמת גמישות טובה לשינויים.