תפריט נגישות

סקירת כנס: "ניהול IT"

בכנס, שהתקיים במסגרת מועדון המנמ"רים Business Alignment, נסקרו נושאים שונים הקשורים לניהול IT: IT כיחידה עסקית, ניהול IT בחברת SMB, תפקידו של ה-CTO ביחידת המחשוב, Lean IT ועוד.

גדעון לופז, מנכ"ל IDC ישראל , הרצה בנושא "ניהול IT כעסק" . האתגרים החדשים הן מבחינת היצע פתרונות מחשוב והן מצד הביקוש, גורמים ל- IT הארגוני להשתנות.

מצד ההיצע:

 • שירותים מחליפים טכנולוגיות ושיטות הספקה מאפשרות גישה מידית
 • ספקים מוכרים ישירות ללקוחות הפנימיים של ה- IT
 • וירטואליזציה וענן מאפשרים ל- IT להתרכז פחות בטכנולוגיה

מצד הביקוש:

 • ברוב הארגונים קיים מענה מחשובי ותמיכה בצרכים התהליכיים הבסיסיים, אך הביקוש לפתרונות מסדר גבוה יותר, גדל
 • טכנולוגיה מהווה חלק אינטגראלי של הרבה פתרונות עסקיים, מה שמטשטש את ההבדל בין התחומים
 • תפיסות איכות ושביעות רצון של מחלקות עסקיות בארגון גדלות ככל שהפתרון נתפס כ"שלהם" (לא נכפה על ידי ה- IT )

תוצאות:

 • ה- IT יתחרה ישירות מול ספקים חיצוניים
 • ה- IT יצטרך להגדיר את מרכולתו ומבנה העלויות
 • יהיה צורך לנהל את היחסים עם גורמים עסקיים בארגון כמתווך שירותים, העושה שימוש בשירותים חיצוניים ופנימיים.

נדרש לבצע שינוי בתרבות הניהול של ארגון ה- IT . נמצא שארגוני IT אשר נבנו מתוך תפיסה של תכנון, בניה ותפעול מערכות, מאופיינים בתוצרי לוואי, הגורמים למכשול במתן שירות ללקוחות העסקיים של הארגון. בין תוצרי הלוואי של גישת ניהול IT מהדור הקודם:

 • יחסים עם ספקים ועם לקוחות עסקיים (פנימיים) בבעלות הפיתוח
 • פתרונות מוכתבים על ידי כישורים וכלי פיתוח קיימים (ובד"כ מיושנים)
 • מבנה תשתיות (שרתים, אחסון, רשת) חוסמים חדשנות

הפתרון האפשרי: הפעלת IT כעסק:

 • הפרדה של מרכיבי השירות לתפעול שוטף ולשירותי ערך מוסף
 • הגדרה מחדש של ניהול קשרי עסקים ( BRM )
 • פיתוח קטלוג שירותים עסקיים לרבות SLA ועלויות
 • זרימה עם כוחות השוק

הפעלת IT כעסק מביאה למיקוד והתאמה של תפקידים ויעדים:

 • ניהול קשרי עסקים מביא ללקוחות שירותי מידע מתוך הארגון ומחוץ לו
 • יישום של ארכיטקטורת מידע מורחבת
 • מחלקת ניהול שירותי IT מספקת יכולות סטנדרטיות
 • יישומים, תשתיות ותפעול הם ספקי בית המתחרים על נתח שוק  יש למסד את קיומה של פונקציית שירותים עסקיים ייעודית המדווחת למנמ"ר, בין תפקידיה: ניהול קשרי עסקים, נקודת מגע יחידה עבור לקוחות פנימיים.

בין הפרקטיקות להפיכת ארגון ה- IT לעסק:

1. פיתוח אסטרטגיית ניהול קשרי לקוחות (פנימיים)

2. מנהלי קשרי עסקים ממוקמים בתוך המחלקות העסקיות וממלאים מספר תפקידים:

 • השוואות ענפיות
 • ייעוץ והכוונה למוקדי יצירת ערך
 • דיווח על מצב יישומים (שירותים עסקיים)
 • תכנון פרויקטים וניהול השינוי

3. ביצוע ניתוח של תמהיל יישומים

 • זיהוי בעלי עניין עסקיים
 • ערך מדיד
 • מיקום במחזור חיי היישום
 • ניתוח עלויות TCO

4. ניהול פרויקטים

 • איחוד ביקושים
 • ניתוח עלויות פיתוח ויישום לצד תרומה עסקית
 • ניתוח ערך אסטרטגי ופיננסי

תחומי תמיכה נפוצים אשר בדרך כלל יישארו בתוך הארגון הינם:

 • אסטרטגיית IT
 • ממשל, סיכון ותאימות
 • ארכיטקטורה
 • ניהול פיננסי
 • אסטרטגיית מיקור
 • ניהול ספקים
 • ניהול שירותי IT וקטלוג שירותים

אלכס דרוקר, יו"ר המועדון ומנמ"ר כצט , הרצה בנושא: "ניהול IT בחברת SMB " . כצט מעסיקה 270 עובדים בשלוש חטיבות (חקלאות, וטרינריה ופארמה) ופועלת בחמישה אתרים: מטה, שלושה מפעלים ומרכז לוגיסטי. בין האתגרים של מחלקת מערכות המידע:

 • זמינות מידע 24X7 
 • נגישות מכל מקום ומכל ציוד
 • ביצועים והסרת חסמים
 • פתרונות לבעיות / צרכי מידע
 • אמינות המידע
 • שמישות מידע
 • חדשנות עסקית

היבטי המחשוב בארגוני SMB מאתגריים במיוחד מאחר והצרכים בטכנולוגיים דומים לארגונים גדולים ומאידך העלות גבוהה יותר לכל משתמש, כ"א ביחידת המחשוב מצומצם – קושי בהתמחות ובתכנון לטווח ארוך מה שמביא לפעילות תדירה של "כיבוי שרפות".

בין ה"טיפים" שנסקרו לניהול IT בארגון SMB :

 • שדרוג ציוד - מושהה
 • אוטומיזציה של תהליכים
 • אפיון ופיתוח עצמי
 • פירוק פרויקטים לאבני דרך
 • שיפורים קטנים מתמידים

אריה עמית - סמנכ"ל בכיר לייעוץ אסטרטגי - נס טכנולוגיות הרצאה בנושא: "לקוחות ה- IT מיחסי ספק לקוח לשותפות אסטרטגית". בארגונים שונים קיימת שונות לגבי ערך הטכנולוגיה כמנוף לעסקי הארגון. ניתן להבחין בשלושה שלבי התפתחות:

שלב הראשון: הובלה בתמיכת טכנולוגיית המידע בארגון
תפעול אפקטיבי ויעיל, ניהול מעולה של מערכות המידע לתמיכה בארגון, אופטימיזציה של עלויות ומשאבים

שלב שני: הובלה בשרשרת הערך ובתפעול
התאמת אסטרטגית טכנולוגיית המידע לאסטרטגיה העסקית, ביצוע פרויקטי מחשוב המאפשרים את הטרנספורמציה העסקית

שלב שלישי: חדשנות/טרנספורמציה בתעשייה או בפלח השוק
השגת יתרון תחרותי ע"י יישום טכנולוגיות חדשניות

ארגון ה- IT צריך לשאוף ליחסי שותפות אסטרטגית עם הלקוחות העסקיים שעיקרה: הטמעת חדשנות עסקית באמצעות טכנולוגיית המידע . הדגש עובר מיחסי ספק לקוח לשותפות אסטרטגית – Business Relationship Management .

הגדרת תפקיד ה- BRM מחייבת שלושה אלמנטים של התאמה בין עסקים ו- IT .

Application Strategy – צריכה לשקף את האסטרטגיה העסקית, ולפתור פערים וקונפליקטים בין אינטרסים מתחרים של קווי עסקים שונים ו- IT .

Demand Management - כולל תהליכים של ניהול ובקרה שיאפשרו תעדוף ביקושים לדרישות עסקיות ליישומים בהתאם ליכולות היישום (שאמורים, אם כי לא תמיד באופן עקבי לשקף את האסטרטגיה העסקית).

גיוס נציגים עסקיים למשימות רלוונטיות בהגדרת היישומים (לדוגמה, אישור מפרטים, קביעת קריטריוני ביצועים, אבטחת איכות) ואחריות משותפת להשגת התוצאות העסקיות המצופות.

מנקודת המבט של ארגון ה- IT מנהל ה- BRM הוא ה"פרקליט", המשווק והמתקשר הראשי של ארגון ה- IT . הוא מנחה את היחידה העסקית להשקעה נכונה ויעילה ב- IT ועוזר לה להצדיק ולהשיג את התקציבים הנדרשים למימון הביצוע בהתאם לאסטרטגית היישום. מנהל ה- BRM דואג לעדכן הדדית את היחידה העסקית ואת ה- IT על תוכניותיהם, הבעיות והקשיים ואבני הדרך העתידיות שלהם.

בין ההרצאות הנוספות במפגש: הרצאתו של רונן נדלר, טכנולוג ראשי רשות שדות התעופה בישראל בנושא: "תפקידו של ה- CTO באגף המחשוב" והרצאתה של עדה מרקמן, מנכ"ל משותף ב- BDA Projects בנושא: " Lean IT ". לאחר ההרצאות התקיים דיון בפורמט "שולחן עגול" בהשתתפות הנוכחים.

הסיקור בוצע על ידי שמואל מרדלר, מנכ"ל פעילות ERP.ORG

ליצירת קשר : shmuel.merdler@erp.org.il