תפריט נגישות

אסטרטגיה ושיתוף פעולה ב-Retail Supply Chain - רשמים מכנס CSCMP

בכנס, הוצג מחקר לגבי מגמות בעולם שרשרת האספקה הקמעונאית, בשיתוף RILA, ארגון הקמעונאות האמריקאי. להלן עיקר המסרים מהמחקר ותובנות לגבי השוק הישראלי.

באוקטובר האחרון, השתתפתי בכנס CSCMP בפילדלפיה. כנס זה הינו כנס מהגדולים בעולם בתחום שרשרת האספקה. הכנס מאורגן ע"י ארגון ה-CSCMP שמטרתו שיתוף והעברת ידע ברמה העולמית.

בכנס, הוצג מחקר לגבי מגמות בעולם שרשרת האספקה הקמעונאית, בשיתוף RILA, ארגון הקמעונאות האמריקאי. להלן עיקר המסרים מהמחקר ותובנות לגבי השוק הישראלי.

 מגמות אסטרטגיות

אם ב-2009, המיקוד האסטרטגי בקרב חברות היה מיקוד בשליטה בעלויות, וב-2010 המיקוד היה על איזון בין עלות לשירות, ב-2011 הפך המיקוד האסטרטגי לתמיכה בגידול בביקושים. זאת על רקע היציאה המתונה מהמיתון העולמי.

ניתן לציין כמה מגמות אסטרטגיות ב-2011:

 1. ריבוי ערוצים לוגיסטיים
 2. התאמות של רשת האספקה (אופטימיזציה ואינטגרציה)
 3. שיתוף פעולה עם ספקים וגופים לוגיסטיים ליעול שרשרת האספקה
 4. התמודדות עם אתגרים גלובליים  

נתייחס לכמה מגמות ואתגרים מרכזיים.

 ריבוי ערוצי אספקה

אחד המגמות הבולטות בתחום הקמעונאות הינו גידול במכירות On-line. כ-2/3 מהחברות העידו כי ערוץ המכירה שבו המכירות גדלות מהר יותר הינו ערוץ המכירות האינטרנטיות .
הגידול במכירות on-line יצר אתגרים יחודיים: מאפייני לקוחות שונות (B2C), מאפייני הזמנות שונים, ציפיה לרמות שירות שונות וכד'.  המצב החדש מעמיד בפני הקמעונאים דילמה אסטרטגית – האם יש להקים מערך לוגיסטי נפרד למכירות באינטרנט?
כיום, לכ-55% מהחברות יש מערכות לוגיסטיות נפרדות. מאידך, מסתמנת דווקא מגמה הפוכה לפיה מערכים נפרדים אינם יעילים ולא מוצדקים.

בעוד מערך Stand-alone מאפשר החזקת מגוון ממוקד ערוץ, יעילות תפעולית ועבודה בגורמי אירוז מתאימים, מערך זה מצריך יותר תשתיות ומלאי רב יותר.

 שיתוף פעולה עם ספקים

המצב הכלכלי העולמי העמיק את הצורך בשיתוף פעולה בין קמעונאים לספקים.

שת"פ הפך לצורך אסטרטגי, הן כדי להתמודד עם לחץ להורדת מחירים והן כדי ליצור ערכים מוספים חדשים.לשם כך, על הקמעונאי לחוש שבצד השני "יש על מי לסמוך".

הקמעונאים תיארו מספר מאפיינים של ספק מוצלח: 

 1. אספקה אמינה (בזמן, בכמות ולמקום המתאים)
 2. תיקשור בעיות צפויות ותקשור במהלך בעיות – כפי שאחד הקמעונאים אמר: "אנחנו לא צריכים לפתור את כל הבעיות. יש לנו ספקים מבריקים שחושבים באותו אופן".
 3. נכונות לשינוי מצד הספקים – נכונות מצידם לשתף פעולה וליישם אצלם שינויים והתאמות בהתאם לקול הלקוחות
 4. ספקים חדשניים 

ישנן רמות עומק שונות של שת"פ, המתוארות בתרשים הבא:

 

 • תכנית לשיפור עמידה בדרישות הקמעונאי – מהלך מובנה ופרואקטיבי (פרויקט) מול הספק לשיפור העמידה בדרישות הבסיסיות וב-SLA (Service level agreement).
 • מדידה, החלפת תחזיות ומידע – יצירת שגרת העברת מידע מובנית, הן לגבי מדדי ביצוע של הספק והן לגבי מידע אודות שרשרת האספקה כגון שיתוף בחיזוי הביקושים ושקיפות של מידע ואודות מכר ומלאי
 • Multi supplier council – התאגדות של הקמעונאי עם 10-12 ספקים המרכזיים כדי לדון ולשתף פעולה באתגרים משותפים
 • פיתוח מוצרים - העברת מידע ושת"פ לגבי פיתוח מוצרים על בסיס הפעילות וההתנהגות בחנויות 

רכש ממקורות בינלאומיים

היקף הסחר של מוצרים קמעונאים מחו"ל הולך וגדל, בעיקר בקטגוריות Non-food.

ניתן לציין כמה מגמות בתחום:

 1. קונסולידציה והקטנת מספר ספקים – ריבוי ספקים מקשה על הניהול ויוצר סיכונים רבים. קיימת מגמה של הקטנת מספר ספקים כדי להקטין סיכון ולתמוך בהרחבת פעילות מותג פרטי תחת פחות יצרנים
 2. שינוי במיקום הספקים – מחיר עדין מהווה גורם משמעותי אך  גם הקטנת סיכונים. ישנה מגמה של "תזוזה" מסין אך עדין הישענות על מדינות זולות כגון ויטנאם, אינדונזיה, הודו ומדינות אפריקה 

הזוית הישראלית

אם ב-2010 היתה שונות גבוהה בין האוירה הצרכנית בחו"ל (סביבת מיתון או צמיחה מתונה מאד) לאוירה הצרכנית בישראל (צמיחה וגידול בצריכה הפרטית), ב-2011 "הצטרפה" ישראל לאוירת המיתון, בעיקר על רקע המאבק הצרכני. לאור זאת, על הקמעונאים הישראלים לשקול ב-2012 אימוץ צעדים בהתאם למגמות שאפיינו את העולם ב-2011.

הסחר האינטרנטי הולך וגדל (גם במזון), אך הלחץ להקטנת עלויות לוגיסטיות גובר.

בחינה אסטרטגית של ערוצי ההפצה, ושת"פ עם גורמים לוגיסטים וספקים עשויה להוביל לפתרונות יצירתיים ואפקטיביים יותר.

בתחום שיתוף הפעולה עם ספקים, ישראל נמצאת יחסית מאחור. הקמעונאים והספקים עדין מתייחסים ברובם אחד לשני כאל יריבים (בעיקר על רקע מחירים) ולא כאל שותפים (למרות גידול הולך ועולה של מכירות מותגים פרטיים). בעולם ה-B2B אגב חלה התקדמות בתחום זה בשנים האחרונות. להערכתינו, יש מקום לשיתוף פעולה משמעותי יותר בין קמעונאים לספקים ברמות השונות. כותב המאמר: חן אשכנזי, מנהל חטיבת לקוחות, AVIV AMCG
Chen.ashkenazi@avivamcg.com