תפריט נגישות

השיטות המיטביות בניהול הרכש בשרשרת האספקה, אחת – מי יודע ?

השיטה הראשונה המתועדת במדריך "השיטות המיטביות לניהול הרכש בשרשרת האספקה" סוקרת גישות לניהול מלאי המאפשרות קיצור מועדי אספקה: קנבאן ספקים, JIT, VMI.

אחד מיעדי הרכש הינו לשפר את זמינות חומרי הגלם ולקצר מועדי אספקה של ספקים. מלבד מו"מ ובחירת ספקים על בסיס קריטריון ה- lead time , ניתן ליישם גישות לניהול מלאי המאפשרות קיצור ה- LT . להלן מספר גישות מובילות:

  1. קנבאן ספקים – ישום שיטת הקנבאן מול הספק, על פיה האספקה ללקוח מתבצעת בשיטת "המשיכה" ולא בשיטת "הדחיפה" הקלאסית. השיטה מתבססת על הגדרת הלקוח לרמת המלאי הנדרשת לו לייצור שוטף, למשל: הלקוח מחזיק 2 "מגירות" של מלאי הספק, וכאשר מגירה אחת מסתיימת, הלקוח מזמין מהספק והספק מחויב לספק תוך זמן נתון (לרוב מספר ימים בודדים). לעיתים גם הספק מחזיק אצלו מלאי בשיטה זו (המגירה הכפולה).

  2. VMI - מלאי ספק המוחזק במחסני הלקוח ומנוהל ע"י הספק ( Vendor Managed Inventory ). בשיטה זו הלקוח צורך מהמלאי כפי שנדרש ומדווח לספק או שהספק רואה (מיחשובית או פיזית) את המלאי אצל הלקוח ומרענן אותו לפי יעדי מלאי מוגדרים מראש. התשלום לספק מבוצע לפי משיכות בלבד והמלאי נשאר רכוש הספק עד צריכתו.

  3. Just in Time - Jit  . אספקה ללקוח על בסיס תכנית יצור של הלקוח, בסמוך למועד היצור. הלקוח מעביר לספק תכנית יצור (במושגי צריכת חומר גלם), והספק מספק על בסיס תכנית זו 1-2 ימים לפני כן.

תועלות ה – Best Practice

  • קיצור זמן האספקה מספקים מחודשים לימים ספורים

  • הקטנת המלאי של הלקוח, לעיתים בעשרות אחוזים

  • פישוט הממשק בין הספק ללקוח, וחיבור הספק לשרשרת האספקה של הלקוח

  • לספק – מחויבות הלקוח לקשר ארוך טווח ויכולת תכנון (שקיפות) טובה יותר

יחד עם זאת, הגישות הנ"ל אינן ישימות בכל סיטואציה ומול כל ספק. קנבאן נוח יותר ליישום כאשר הספקים נמצאים בארץ, VMI נוח ליישום כמעט עם כל ספק, במותנה בנכונות הספק לעבוד בשיטה זו ולעיתים לשמור מלאי עבור הלקוח, כמו כן נדרשת יציבות סבירה בביקושים.

לרוב, שיטות הקנבאן וה- VMI מיושמות בתעשיית ההיי-טק (למרות שמתאימות לתעשיות רבות), וה- JIT מיושם לרוב בתעשיות mass-production (כגון חומרי אריזה בתעשיית המזון/משקאות).

מדריך "השיטות המיטביות בניהול הרכש בשרשרת האספקה" מפרט את תהליך יישום השיטה, תובנות מיישום שיטה זו בארגונים ותוצאות סקר בדיקת השימוש בשיטה שנערך בקרב כמאה מנהלי רכש בארגונים מובילים בישראל.

לפירוט תכולת המדריך ולרכישה – לחץ כאן