תפריט נגישות

תכנון יצור מתקדם- (APP) ייעול לאורך שרשרת האספקה

במציאות בה ארגונים נאלצים להתמודד עם אתגרים של שיפור רמת שירות, ייעול משאבים וחסכון בעלויות, מקבל נושא תכנון לוחות הזמנים לייצור עדיפות עליונה.

חברות רבות מעוניינות לשפר את שרשרת האספקה שלהם באמצעות תכנון שרשרת האספקה המורחבת, הכוללת מרכיבים בתהליך כמו:  ספקי הארגון, מפעלי יצור, מחסנים, תחבורה ושינוע, לקוחות מפתח ועוד. אחת המטרות של תכנון שרשרת האספקה המורחבת היא לספק תמיכה למנהלים, מקבלי ההחלטות בשתי רמות עיקריות:

1.רמה אסטרטגית: תמיכה בקבלת החלטות אסטרטגיות בהתבסס על יעילות כלכלית בנושאים כמו היכן למקם מפעל חדש, השפעות אפשריות של ריכוזיות מערכת ההפצה, השקת מוצר /שוק חדש ועוד.

2.רמה טקטית: תפקיד חשוב לתכנון על. רמה זו מאפשרת למתכננים בארגון ליצור תוכנית מאוזנת בה משתתפים כל המרכיבים לאורך שרשרת האספקה.

באמצעות שימוש בנתונים מצרפיים כגון: תקציבים, תחזיות, סדרי עדיפויות, מוצרים חדשים, קמפיינים, קיבולות וכדומה ניתן לבנות רשת אספקה ויזואלית לתכנון וקבלת החלטות בנושאי לוגיסטיקה, ייצור, רכש ומימון ויצירת תכנון אופטימלי המאזן את דרישות ההיצע והביקוש במינימום עלויות. על גבי המפה המתקבלת מצוינים האילוצים, דרגתם וחומרתם בעזרת שימוש בצבעים שונים ואמצעים ויזואליים אחרים לסקירת התכנון האופטימלי לארגון.

תכנון ייצור מתקדם

ניתן לחלק את תחום הכלים והפתרונות לשיפור יכולות החיזוי והתכנון הארגוני לשתי גישות משלימות: האחת מערכת לתכנון ייצור מתקדם APP (Advanced Production Planner) לארגונים בעלי אתר ייצור יחיד, והשניה,  מערכת לתכנון ייצור רב אתרי MSP (Multi-Site Planner) לארגונים בעלי מספר רב של אתרי ייצור.

תפיסת המערכות לתכנון הייצור תחת אילוצים מספקת למשתמשי המפתח בארגון מערכת תומכת החלטה רבת עוצמה, המסנכרנת את זרימת ההזמנות לכל אורך שרשרת האספקה בארגון, החל מהזמנות הרכש, דרך הוראות הייצור ועד פקודות העברה, על מנת להבטיח עמידה בהזמנות לקוח, ועל מנת לאפשר תכנון בתנאי אופטימיזציה בין אתרי הייצור השונים.

מערכת תכנון ייצור מאפשרת לארגון להתמודד עם מגוון הדרישות מהלקוחות כגון:

 •   מבחר מוצרים
 •   קיצור בזמני אספקה  
 •   מנות ייצור קטנות ככל האפשר

שימוש במערכות לתכנון ייצור מאפשר לארגון להשיג מספר מטרות עסקיות כגון:

 •    הגדלת היעילות היצרנית
 •    שיפור ביצועים לוגיסטיים      
 •    שמירה על רמות מלאי מדויקות
 •    עמידה בזמני ייצור

תזמון הייצור

בפני החברות היצרניות מוצבות כיום דרישות למגוון מוצרים, קיצור זמני המשלוח וצמצום שטחי המפעל.  בכדי לעמוד בדרישות אלו על החברות לקבוע לוחות זמנים קבועים אך גמישים דיים כדי לאפשר להם לנצל ביעילות את ציוד הייצור היקר ,לחסוך בעלויות ולעמוד בזמני היעד למשלוח.

כלים לתכנון ייצור מספקים לארגון מערכת אינטגרטיבית לתזמון הייצור ובכך מאפשרים שקיפות ועקביות מלאות, תמיכה בתהליכי התכנון של לוחות הזמנים בייצור, קיצור זמני ההובלה  ולפיכך ניצול משאבים אופטימלי בתהליך הייצור.

מעצם היותם כלים תומכי החלטה רבי עוצמה הם מאפשרים לקבל מידע מפורט עבור כל משאב המשתתף בתהליך, על זמינותו ועל אפשרויות הקיבולת שלו. חשוב שכלי תכנון הייצור יהיו מותאמים באופן מלא לכלים לתכנון שרשרת האספקה (SCP) כדי שיוכלו לתת תמיכה מלאה בתהליכי תכנון המכירות והתפעול. סנכרון נתונים בין כלי התכנון השונים מאפשר הערכות והתאמות בהתאם ליכולות הקיימות של שרשרת האספקה בארגון.

באמצעות שימוש במידע על זרימת חומרי הגלם מהספק ועד למוצר מוגמר, ניתן לתזמן את ייצור ההזמנות המתוכננות בצורה יעילה ולתת עדיפויות בתהליך ההזמנה, להתחשב באילוצי קיבולת המערכת לאורך שרשרת האספקה ועוד. במרבית כלי תכנון הייצור הקיימים נעשה שימוש בתיאוריית האילוצים של גולדרט  (Goldratt) לסיוע בזיהוי מראש של בעיות אפשריות ולקבלת החלטות נכונות. כתוצאה מכך ניתן לקבוע זמני התחלה וסיום התואמים למציאות וזמני פעילויות בדיוק של דקה ואף של שניה.

מרכיבי הפתרון

על מנת להקל על ביצוע המשימות יש צורך במערכת המספקת פתרון כולל לתכנון הייצור. על פתרון כזה לכלול את כל הרכיבים הבאים:

 • מערכת סימולציה מהירה בעלת זיכרון מקומי – מערכת מתקדמת לניהול סימולציות של זמני ביצוע ישימים לאיזון בין אילוצי המחלקות השונות (ייצור, רכש ומכירות). המערכת המקומית מבצעת שיתוף מידע עם כלי התכנון במהירות גבוהה ובנתוני אמת למתן סיוע בתהליך קבלת ההחלטות. באמצעות מערכת כזו ניתן לבצע סימולציות של כמויות מידע רבות בזמן של דקות ואף שניות מספר.

   

 

 • רשת דינאמית  - טכנולוגיה המאפשרת למתכנן לנהל ולשלוט ביחסי התלות הפנימיים בין הזמנות היצרן, המשאבים הנרכשים, מחזורי הייצור ואילוצי הקיבולת באופן של קישוריות אוטומטית ביניהם. רשת ההזמנות יוצרת קשרים דינאמיים בין היצרנים וההזמנות המבוקשות תוך שמירה על קישורים הצרופים מראש.
 • שילוב מערכות מושלם – לכל מערכת לתכנון שרשרת האספקה קיים בסיס נתונים מרכזי אשר מכיל את פרטי החומרים, המשאבים, הספקים, הלקוחות, לוחות הזמנים  ועוד.  כל שינוי או החלטה,  כגון: יכולות קיבולת, מועדי אספקה וזמינות משאבים, המתבצעים בכלי התכנון המתקדמים, חייבים להילקח בחשבון בתכנון שרשרת האספקה הכללי.
 • -לוח פעילות- מאפשר למתכנן לבצע מעקב ולמדוד את ביצוע לוח הזמנים בפועל בהתייחס למשלוח, מחסור בחומרי גלם ויעילות המשאבים. כל שינוי בלוח הזמנים מתבטא מיידית על גבי לוח הפעילות ונבחנת העמידה בלוח זמנים בהתאם למה שנקבע לפני השינוי. הפלטים המתקבלים מאפשרים לצפות את לוח הזמנים האופטימלי האפשרי תוך התייחסות לזמני התחלה .וסיום  עבור כל פעולה לאורך התהליך ומידע מפורט עבור הציוד, כוח האדם, חומרי הגלם והכלים בהם נעשה שימוש  
 •                     קיבולת משאבים סופית -שימוש במודלים מפורטים לניצול קיבולת יעיל ברמה המייצגת את החלופות הממשיות למשאבים (מכונות, כוח אדם, כלי עבודה לביצוע משימות מיוחדות). תכנון המשאבים יכול להיות מבוצע על פי קיבולת סופית, אינסופית או שילוב של השתיים. קיומם של כלים נרחבים לטיפול בתזמון של קיבולת סופית מבטיחים שהמשאב המתאים ביותר יבחר לניצול בכל שלב בתהליך הייצור. עקרון העמסה על משאב יכול להיות: ביצוע פריט בודד בתהליך, מספר פריטים מהזמנות שונות במקביל  או חלוקת כוח אדם למספר משימות חופפות ועוד.
 •  תצוגה גרפית –מגוון נרחב של תצוגות גרפיות מנתוני מפתח שנלקחו מלוח הפעילות לתמיכה בתהליך קבלת ההחלטות. את המידע הרב ניתן ליישם בפונקציות השונות לצמצום זמני התיאום בין המשאבים ולהורדת עלויות, או בסימולציות  What-if להערכת אירועים אפשריים או בלתי צפויים (עיכובי ספק, פגמים וקלקולים, וכדומה), ועוד. 
 •  סנכרון חומרים – במקרה של דחייה בקבלת חומרי גלם או רכיבים החיוניים לתהליך הייצור ניתן לבצע הקצאות או תזמון הייצור על פי סנכרון של חומרי הגלם הקיימים בתהליך או בהתאם לזמני האספקה הידועים.  הדבר מאפשר ביצוע הקצאות משאבים מרובים לפתרון של הזמנות שלכאורה נראות כבלתי אפשריות לביצוע.  תהליך שחרור ההזמנות מבוקר באמצעות צווארי בקבוק במטרה למנוע תחילת ייצור מוקדם מדי של הזמנות והפחתה של זמני הובלה וייצור בתהליך.
 •  ניווט (Navigator) – שימוש קל ואינטואיטיבי המנחה את המשתמש לאורך תהליך הייצור משלב חומרי הגלם ועד למשלוח ללקוח.
 • תכנון אתרים מרובים (Multi-Site Planner)-

  תיאום פעילויות הייצור וההפצה בחברות בהן קיים ריבוי מפעלים ואתרי הפצה לביצוע יעיל יותר של הזמנות הלקוח. מתכנן שרשרת האספקה יכול לסנכרן את זרם ההזמנות הקיים, משלב הרכישה, דרך שלבי הייצור וההפצה, ועד ההגעה למחסן הסופי או ללקוח . באמצעות כלי לתכנון ייצור באתרים מרובים ניתן לבצע סימולציות של אילוצים בשרשרת האספקה כגון: זמן הובלה, קיבולת, חומרי גלם ועוד.

   פתרון מלא לתכנון ייצור יכלול את כל התחומים שהזכרנו להלן כאשר כולם מנוהלים על ידי המערכת המרכזית לניהול משאבי הארגון (ERP).  פתרון שכזה יכול לספק לארגון החזר השקעות (ROI) כבר לאחר תקופה של 6-12 חודשים מתאריך הרכישה. מרכיבי הפתרון מתוכננים כך שיעבדו בשיתוף מלא ובכך יענו לצורכיהם של הלקוחות כגון: מיקסום זמני משלוח, שיפור תהליך המשלוח באמצעות שקיפות ותכנון אירועים בלתי צפויים, שיפור שיתוף הפעולה בין התכנון, הרכש, הייצור והמכירות במקרה של שינויים אפשריים, קיצור זמני הובלה, ייעול בתהליכי צווארי בקבוק והפחתת זמן  תכנון הייצור. כל אלה יובילו בסופו של דבר, לשיפור הכנסות, הורדת עלויות וצמצום מלאים.

כותב המאמר: רומן מיטשל מחברת אינטנטיה ישראל  

 

roman.mitshel@intentia.com

פרסום באתר