תפריט נגישות

זימון היצור כמכפיל עוצמה בשיפור ביצועי החברה

כיום המורכבות והלחץ המתמיד על עסקים לעמוד בזמני אספקה מהירים וגמישים יכול לקבל מענה בעזרת טכנולוגיה המתבססת על אלגוריתמים של "זימון משאבים בקיבולת סופית" .

הבעיה העסקית

תעשיות ייצור עומדות בפני רמת תחרות הולכת וגדלה, ובו בזמן הן מגלות כי התעשייה עצמה משתנה. צורכי השוק מחייבים את התעשיות להיערך לעבור מייצור המוני של מספר מצומצם של מוצרים לייצור מנות קטנות של מגוון רחב של מוצרים.

הלקוחות מצפים לזמני אספקה מהירים ובגישה של Just in Time .

תנאי השוק מחייבים הקפדה על רמה נמוכה של הוצאות תפעוליות לצורך השגת רמות מחירים תחרותיות.

צורך בהחזר הון גבוה על ההשקעה וניצול מיטבי של המשאבים (להפיק יותר מהקיים).

תהליכי ומערכות תכנון הייצור הקיימים (ERP/MRP) מתבססים על שיטות זימון ייצור לא מוגבלות (קיבולת אינסופית) ומחייבים את מנהלי התפעול ומנהלי המחלקות במפעל לתכנן את הייצור ברמת המכונה באופן ידני.

מהם הפתרונות הקיימים?

התהליך העיסקי אשר מטפל בבעיות מסוג זה נקרא "זימון משאבים (תחת אילוצים) בקיבולת סופית", פעמים רבות זוהי הפעולה ה"ידנית" המבוצעת על גבי לוחות תכנון או על גליונות אקסל ומנסה לענות על השאלה "איזו עבודה להעלות על איזו מכונה/משאב, באיזה סדר ומתי - על מנת לעמוד באופן מיטבי במטרות העיסקיות של הארגון?"

כיום המורכבות והלחץ המתמיד על עסקים לעמוד בזמני אספקה מהירים וגמישים יכול לקבל מענה בעזרת טכנולוגיה המתבססת על אלגוריתמים של "זימון משאבים בקיבולת סופית" ומשתלבת באופן אינטגרטיבי במערכות המידע הארגוניות ERP.

מה השתנה ?

עד לאחרונה, תוכנות לזימון משאבים היו מורכבות ויקרות, הן התבססו בעיקר על טכניקות מתמטיות כגון תכנות ליניארי ודרשו צוות מקצועי מיומן על מנת לתפעל ולעדכן אותם. כיום עם התקדמות כוח המחשוב קיימות מערכות אשר מתאימות לכל סביבת ייצור, מטפלות במגוון רחב של בעיות זימון,והינן קלות ופשוטות להפעלה ובעלויות נמוכות.

הסוגיות העסקיות

מעט מאד טכנולוגיות מסוגלות להפיק שיפור משמעותי ודרמטי לרווחיות הייצור כפי שזימון ייצור בקיבולת סופית מסוגל.

שינוי שיטות הייצור ל- Just in Time והמגמה הרווחת של חברות קטנות אשר מהוות ספק משנה בשרשרת אספקה גדולה יותר, גורמים לכך שאפילו היצרנים הקטנים חייבים למקסם את יעילות הזימון שלהם.

החידושים הטכנולוגיים מאפשרים לחברות קטנות אלו ליישם פתרונות במחירים סבירים בהחלט.במקומות בהם קיימת מערכת מידע לניהול הייצור והמלאי, שילוב של מערכת זימון משאבים יכול לשפר את הרווחיות בצורה משמעותית בהחלט.

היתרונות הם רבים: שיפור רמת שירות הלקוחות (עמידה גבוהה יותר במועדי אספקה), שיפור הפריון (הגברת התפוקה ממשאבים קיימים), הקטנת זמני set-up, הקטנת מלאי ח"ג ומלאים בתהליכי ייצור (WIP).

להלן פירוט של היתרונות העסקיים הבולטים ודוגמאות כמותיות להדגשת יכולות השיפור.

עמידה במועדי אספקה

בחברות רבות אנשי המכירות נדרשים להבטיח מועדי אספקה ללקוח כאשר בפועל רצפת הייצור עמוסה בעבודות אחרות, חסר חומר גלם ובסופו של דבר החברה לא עומדת בזמני האספקה שהובטחו והלקוח לא מרוצה.

זימון משאבים בקיבולת סופית (FCS - Finite Capacity Scheduling) מספק פתרון לבעייה זו. בעזרת מערכת זימון הזמינה לכל הצדדים ניתן לבצע שיפור עצום.
אנשי המכירות יכולים להעביר שאילתא של "הבטחת הזמנה" (
ATP- Availability To Promise) למפעל הייצור, השאילתא מציבה את ההזמנה על הזימון "החי" במפעל ולוקחת בחשבון את כל משאבי הייצור והמלאי הדרושים למלא אחר ההזמנה ומחזירה תשובה מיידית לאיש המכירות ובו מועד האספקה המוקדם ביותר האפשרי.

 הגברת הפריון

מיקסום היעילות של משאבי המפעל וכתוצאה מכך העלאת קיבולת התפוקה מאותם משאבים הינם יעד ברור לכל מפעל. למערכות זימון משאבים תפקיד משמעותי בתחום זה עקב היכולת שלהם לבצע זימון ייצור שכולל מינימום החלפות של מוצרים וניצול מקסימלי של המשאבים.

תגובה מהירה לשינויים

אין תהליך ייצור שהוא 100% מהימן. חומרי גלם יכולים להגיע באיחור, מכונות יכולות להתקלקל ומפעילים יכולים לחלות. קיימים פקטורים אחרים רבים שיכולים להשפיע על יעדי הייצור. אומנם זימון משאבים אינו יכול למנוע תקלות מסוג זה אך הוא מאפשר ניתוח מהיר של משמעויות השינוי באילוצים, מאפשר למתכנן/מנהל הייצור למקד את תשומת הלב בהזמנות שהן בעדיפות גבוהה וכן לצפות אלו הזמנות יאחרו ומהו מועד האספקה החדש שלהן.

הקטנת רמות המלאי

בכל מפעל המייצר מגוון של מוצרים חובה לנהל את המלאי. המלאי כולל חומרי גלם, חומרים בתהליך ותוצרת גמורה. מלבד הבעיה הברורה מאליה של השקעת הון אשר נצבר כמלאי, לרמות מלאי גבוהות ישנן חסרונות נוספים:

עלויות גבוהות הנובעות מאחסון כגון מקום אחסון, שמירה, ניהול, פחת וכד'.

רמת מלאי גבוהה בתהליך (WIP) יוצרת צווארי בקבוק ותוקעת עוד ועוד משימות אשר ממתינות לסיום העבודות שלפניהן.

בתעשיות מוצרי צריכה מהירות קיים סיכון שהמוצר יתיישן .בגלל שיווק מוצר חדש, שינויי אריזה ועוד.

בתעשיות המזון והתרופות רמות מלאי גבוהות משמעותן השמדת מלאי עקב מגבלת אורך חיי מדף (פג תוקף).

מה זה זימון משאבים בקיבולת סופית?

זימון משאבים בקיבולת סופית  מבוסס על סימולציה ממוחשבת של תהליך הייצור. למודל זה מוסיפים את הדרישה השוטפת (הזמנות לקוח) ומקבלים תוכנית ייצור לטווח הקצר (ימים, שבועות).
מכיון שהמודל מכיל מידע על יכולת המפעל לעמוד בקיבולות ייצור מסויימות, התוכנית המתקבלת הינה ריאלית – האילוצים והקיבולות האמיתיים נלקחים בחשבון (ומכאן הביטוי "בקיבולת סופית").

פעמים רבות מערכות כגון MRP ו ERP משמשות לתכנון תוכנית הייצור ברמת תכנון גלובאלית, בדרך כלל ברמת מחלקות ומרכזי עבודה ולא ברמת מכונות או תחנות עבודה. מערכות אלו אינן מחשבות תוכנית ייצור בקיבולת סופית (התחשבות באילוצים הפיזיים של המכונות) והנחת העבודה שלהם הינה קיבולת "אינסופית".
התכנון העדין ברמת תחנת עבודה מבוצע לרוב ע"י מנהל המחלקה בתדירות יומית ומתבסס על שיקולי יעילות מקומיים ברמת המחלקה. קיים לרוב קושי לבצע תכנון של מטריצת פעולות – מכונות בתדירות יומית.

תוכנית ייצור המתבססת על קיבולת סופית מבצעת את התכנון העדין לכל תחנת עבודה / מכונות תוך הפעלת שיקולי יעילות כלל מפעליים.

אולם, העובדה שהמפעל יכול לייצר לפי תוכנית הייצור אינו אומר בהכרח שתוכנית הייצור הינה התוכנית הטובה ביותר. מערכות זימון משאבים מספקות להנהלת המפעל אפשרות לבדוק ולנתח תוכניות טובות יותר, תוכניות אשר מנצלות את המשאבים באופן טוב יותר (ולפיכך משפרות את ההחזר על ההשקעה), או תוכניות שמאפשרות עמידה טובה יותר במועדי אספקה (ומשפרות את רמת שירות הלקוחות) ובסופו של דבר תומכות טוב יותר בהשגת היעדים העיסקיים.

זימון משאבים מסייע לתהליך ה"אופטימיזציה" של הייצור אולם יש להזהר בשימוש במושג "אופטימיזציה" כאשר מדברים על זימון......

אופטימיזציה

חשוב להבין כי מושג "אופטימיזציה" בזימון משאבים צריך לכלול התייחסות למטרות העסקיות של המפעל ולעיתים גם מטרות אלו משתנות עם הזמן.

דוגמא טובה לשלושה יעדים עסקיים שונים של מפעל (יש יותר) יכולות להיות עמידה במועדי אספקה, מינימום הוצאות ומקסימום תפוקה.

אלגוריתם לזימון משאבים אשר עונה רק לאחד מיעדים אלו אינו נותן מענה לצרכים המשתנים של המפעל.

בכל אפליקציית זימון משאבים חשוב לברר מהם מטרות המפעל ומה הן עשויות להיות בעתיד. במפעלים קטנים לעיתים נהוג לאפשר למתכנן לקבוע בעצמו את סדר השיבוץ של ההזמנות וכלי הזימון מהווה מעין "לוח תכנון" דינאמי אשר מכיל את כל אילוצי המפעל ולא מאפשר לתכנן מעבר לאילוצים הקיימים.

מערכות זימון אינן מספקות אופטימיזציה אלא מכוונות ליצירת זימון טוב. זהו מהלך פרקטי ביותר מכיון שזימון אופטימאלי אמיתי יכול לארוך זמן רב לחישוב ופעמים רבות אינו מאפשר שינויים ידניים של התוכנית - דבר אשר עלול להוות חסרון במקרים בהם נדרשים זימונים ותיקוני זימון תכופים.

שילוב ואינטגרציה עם מערכות ERP

מערכות ERP יכולות לספק כמות רבה מהנתונים הדינאמיים הדרושים לזימון הייצור. במערכת  ה ERP מנוהלים נתוני: הזמנות + תחזיות, דיווחי רצפת הייצור והיא מעבירה לתוכנה לזימון הייצור – APS את הוראות העבודה הקיימות + ההמלצות ומקבלת את תוכנית זימון הייצור.

הפעלת מערכות  FCS בתצורה מקומית

מערכת הזימון יכולה להיות מותקנת גם כמערכת מקומית ((stand-alone המופעלת באופן עצמאי או בשילוב עם מערכות בקרת רצפת ייצור ומערכות פיננסיות. התקנה מקומית של מערכת זימון משאבים מחייבת להזרים אליה את ההזמנות באופן ידני ומתאימה לבתי מלאכה קטנים יותר.

סיכום

בעידן שבו ה "מפעל הרזה" (lean factory) הינו השאיפה האידאלית לניהול המפעל, היינו מפעל ללא עודפי מלאי אשר עובר מייצור למלאי (make to stock) לייצור להזמנות לקוח (make to order) – זימון משאבי ייצור בקיבולת סופית הוא הדרך המעשית להשיג מטרה זו.

יותר ויותר חברות מגלות את העוצמה הטמונה בשימוש בכלי זימון ייצור לניהול רצפת הייצור אשר מספק להם אמצעי קל ופשוט לשיפור עמידה בזמני האספקה, הגברת התפוקה וצמצום רמות המלאי ובסופו של דבר שיפור היכולת להשגת היעדים העסקיים.

כותב המאמר: ירון נחמנה, חברת דנשיר תמורות בע"מ

yaronn@danshir.com

פרסום באתר