תפריט נגישות

המדריך הקצר לניהול אפקטיבי של פרויקטי בדיקות

בשנים האחרונות גברה המודעות בקרב הארגונים ביחס לחשיבות הרבה של תהליך בדיקת המערכת או התוכנה המפותחת. למרות זאת, עדיין יש לא מעט מקבלי החלטות ומנהלי פיתוח ותחזוקת מערכות ממוחשבות..

 פיתוח ותחזוקה של מערכות ממוחשבות עתירות תוכנה הוכח לאור הניסיון המצטבר, כמשימה מורכבת. רבים מהארגונים שניסו לבצע בעצמם פיתוח ותחזוקה מצאו שיש קושי רב לייצב את הפעילות סביב מסגרת זמנים ותקציב שנקבעו מראש. בעיה זו הולכת ומחריפה במיוחד כאשר הנהלת הפרויקט נוקטת בגישה "חיובית" לתהליך היישום (סינדרום "יהיה בסדר"), ואינה מקדישה את המשאבים הדרושים לביצוע תהליך מסודר של בדיקות כחלק אינטגראלי ממאמץ הפיתוח ומעלויותיו.

 הבטחת משאבי תהליך הבדיקה

סיטואציה אופיינית אשר מוכרת ודאי לכל ארגון במסגרתו מתנהלת פעילות פיתוח, מתרחשת כאשר הפרויקט נמצא בפיגור של חודש (ואבן הדרך הקרובה מסרבת לזוז) – על פי רוב ההחלטה המתקבלת היא לקצץ את תקופת בדיקות המערכת בשבועיים. אולם, התוצאה של שחרור מערכת או תוכנה שלא נבדקה כראוי מסבה ברוב המקרים נזקים כספיים לארגון, גוררת פגיעה ביעדים ומביאה לאי-שביעות רצון של המשתמשים, לעיתים עד כדי הפסקת השימוש במערכת.

 הצלחת פרויקט הפיתוח, אם כך, תלויה רבות בנכונות להשקיע את המשאבים הנדרשים כדי לממש בארגון תהליך תקין לבדיקה של המערכת המפותחת. אין ספק כי במהלך השנים האחרונות גברה המודעות בקרב הארגונים ביחס לחשיבות הרבה של תהליך הבדיקה, אולם באופן מצער למדיי, יש עדיין לא מעט מקבלי החלטות ומנהלי פיתוח ותחזוקה בארגון אשר לוקחים סיכונים גדולים מידיי בכך שהם אינם נותנים את המקום הראוי לתהליך הבדיקות בפרויקט הפיתוח.

 בעיות וסיכונים בביצוע בדיקות

נקודת המוצא היא שיש להתייחס לביצוע הבדיקות כפרויקט לכל דבר. במקרה זה ניהול פרויקט הבדיקות מתבצע כפרויקט נפרד ובסיכון גבוה, כאשר הרעיון הוא שהשקעת המשאבים הדרושים ביחס לסיכונים מאפשר ניהול פרויקט יעיל ואפקטיבי. באופן זה אף נמנע בזבוז של משאבים הנגרם במקרים רבים, מהצורך לדאוג לכיבוי השריפות.

 הסיכונים בפרויקט הבדיקות נובעים בחלקם מסיכוני פרויקט הפיתוח עצמו. בין הסיכונים האופייניים בקטגוריה זו: כיסוי תקציבי אופטימי מידי (כזה שאינו לוקח בחשבון התפתחויות שליליות); דרישות יישום אשר אינן מוגדרות היטב ואינן מלאות; אפיון מערכת שאינו מכסה באופן מלא את הדרישות; כמות ציוד, כלי פיתוח ותשתיות פיתוח שאינם מספיקים או שמסופקים באיחור; איכות מנהלים או מפתחים שאינה הולמת את מורכבות הפרויקט.

 ישנם אף סיכונים שאינם קשורים בפרויקט הפיתוח. תחת זאת, ניתן להגדיר אותם כייחודיים לנושא הבדיקות. קטגוריית סיכונים אלו כוללת:

 • כיסוי תקציבי שאינו לוקח בחשבון את היקף הבדיקות הנדרש.
 • לו"ז בדיקות שאינו לוקח בחשבון את כלל הסיכונים של הפרויקט ושל פרויקט הבדיקות עצמו.
 • סביבת בדיקות שאינה נפרדת מסביבת הפיתוח או שאינה זמינה כנדרש מתוכנית הבדיקות.
 • איכות ירודה או לא מספקת של הגרסאות המשוחררות לבדיקה.
 • כלי בדיקות וניהול בדיקות חסרים או כאלו שאינם מתאימים.
 • מספר מועט מידי של אנשי צוות הבדיקות או שמיומנותם אינה מספקת.  

משימותיו של מנהל הפרויקט

למנהל פרויקט הבדיקות תפקיד מכריע בהצלחת הפרויקט. לצורך ביצוע ניהול אפקטיבי של פרויקט הבדיקות עליו לקחת בחשבון את הסיכונים השונים, כולל תכנון חלופות ומעקב שוטף אחר כל סיכון. תחת אחריותו לוודא שצוות הבדיקות מעורב בפעילות השוטפת של פרויקט היישום. מעבר לכך, במסגרת תפקידו, הוא נדרש לדאוג למספר נושאים חשובים נוספים:

 • קיום ממשקים ודאגה לתיאום רציף עם הגורמים השונים, בהם: מפתחים, אנשי אפיון ומנהלים.
 • שקיפות מלאה כלפי גופי  פרויקט היישום, הצגת הבדיקות המתוכננות, הצפת בעיות ופתרונן.
 • התאמת צוות הבדיקות למיומנויות ודרישות הפרויקט (אפליקציות, DB, תקשורת, RT).
 • השתתפות בסקרים פרויקטליים.
 • ניוד עובדים אופטימאלי המתבצע בהתאמה לחללים בלוח הזמנים של הפרויקט או כתגובה על פיגורים בפרויקט.
 • הפקת מסמכי בדיקות מעודכנים וניהול הבדיקות על פי מתודולוגיה מוגדרת היטב.
 • תכנון וביצוע בדיקות מערכתיות (ביצועים, עומסים, כשל והתאוששות, אבטחת מידע, וכו').
 • התאמת כלי הבדיקות וניהול הבדיקות לדרישות הפרויקט.
 • ביצוע בדיקות אוטומטיות ככל האפשר לצורך חסכון במשאבים.
 • הקמת צוותי בדיקות רוחביות בנושאים שמשותפים למספר יישומים.
 • ארגון המערך למצב של ביצוע תחזוקה שוטפת ושמירה של הידע החיוני לפרויקט. 

פתרון אפקטיבי לביצוע בדיקות

V-Ness, חברה בת של נס טכנולוגיות, היא חברת הבטחת האיכות ובדיקות התוכנה המובילה בישראל, המעסיקה 400 מומחים בתחום הבדיקות. החברה פועלת בכל מגזרי המשק: פיננסי, ביטחון, היי-טק וטלקום ומספקת ללקוחותיה פתרונות לביצוע פרויקטי בדיקות הן במסגרת פרויקטים והן במסגרת שירות מנוהל.

 פתרונות אלו בתחום הבדיקות, מאפשרים ללקוחות לצמצם עלויות, להגביר את התפוקות והגמישות התפעולית ולהביא לשיפור האיכות והמקצועיות. V-Ness פועלת על פי סטנדרטים ומתודולוגיות מוכחות ויש באפשרותה לספק ללקוח מענה מיידי לצורך בהרחבה של מספר העובדים או לחילופין לצמצום מהיר יחסית של מספר העובדים המעורבים בפרויקט.

 כותב המאמר: צבי ערן, מנהל פרויקטים בכיר,Vness

ליצירת קשר: Omer.Dror@ness.com
עומר דרור, מנהל V-Ness (חברת הבדיקות של נס טכנולוגיות)