תפריט נגישות

סקירת כנס - שולחן עגול בנושא ERP לחברות בצמיחה

נסקרו ארבעת שלבי ההתפתחות השונים של חברת Start-UP עד להפיכתה לחברה גלובלית, נחשפו סיפורי הלקוח: Enlyten,Petnovations וסנרון, והוצג פתרון לחברות צעירות בראשית דרכן .

המפגש התקיים בחברת SIT נציגי QAD בישראל. גיא יגיש אלטר, מנהל מכירות ושיווק, הציג את פעילות QAD ו-SIT: QAD הנה חברה בינלאומית המשרתת כ-6,000 לקוחות ברחבי העולם ומשקיעה מעל 30 מליון דולר במחקר ופיתוח. החברה מתמחה בארגונים יצרניים להם  שרשרת אספקה מורכבת. SIT נציגת QAD בישראל מעסיקה מעל 80 עובדים ובעלת גב פיננסי איתן (החברה לישראל). בישראל מעל ל-150 התקנות של מערכת ה-MFG/PRO ששמה אוחד ונקרא כעת QAD Applications כשם חברת התוכנה QAD. בנוסף עוסקת SIT ביישום מערכת MS-CRM  ובצעה למעלה מ-20 פרויקטים בתחום זה.

כמו כן הציגה SIT את פתרון ה-QAD לחברות צעירות בראשית דרכן במודל SaaS – Software as a Service אשר מאפשר שימוש במערכת ERP מלאה בתשלום חודשי. פתרון ה-SaaS, מאפשר שימוש מושכל על פי צרכי החברה המשתנים (גמישות בניהול הרישוי ) , ללא צורך בהוצאות IT , שרתים וגיוס אנשי תשתיות. 

עופר ליפקא, סמנכ"ל תפעול ב-SIT, סקר בהרצאתו את ארבעת שלבי ההתפתחות השונים של חברת Start-UP עד להפיכתה לחברה גלובלית ואת תמיכת המערכת בכל שלב ושלב.

 

שלב בהתפתחות

מאפיינים

תמיכת מערכת ה-ERP

פיתוח המוצר

ארגון קטן ורזה, עיסוק בפיתוח, פונקציות תפעוליות מצומצמות. דרישות בתחום הנדסה וניהול מידע הנדסי. תחילת פעילות רכש וקבלנות משנה, ייצור אבי טיפוס וניהול פקודות עבודה.

מתן מענה לצרכים ביחסי עלות תועלת מיטביים, אפשרות תשלום פר שימוש במודל SAAS, לא צורך בניהול תשתיות.

התארגנות למכירות

עשרות עובדים, חשיבה כארגון גדול, הקמת חברות בת בחול, הקמת גוף תכנון שרשרת האספקה וניוד מלאי למקורות ביקוש.

מעקב הזמנות, תהליכי משלוח, חשבוניות, תחזיות, הצטיידות ארוכת טווח, ניהול קבלני משנה, ניהול החזרות לקוח –RMA ועוד.

עליה במחזור מכירות

ניהול כספים פנימי, אלמנטים של שרות ותמחיר, פריסה רחבה ואתרי ייצור נוספים. הרחבת פתוח ותכנון בארץ ותמיכה בשרשרת אספקה של קבלני משנה, ספקים וחברות בנות בעולם.

יישום מערכת כספים, חברות בנות, מערכות שרות, קשר ממוחשב ללקוחות אסטרטגיים כגון: מסרי EDI, שיתופיות.

חברה גלובלית

מיזוגים ורכישות, התרחבות בשוק, מורכבות גדולה יותר של שרשרת האספקה, מרכזי הפצה בעולם, מרכזי מכירות ושרות, צורך בעמידה ברגולציות ומידע לצרכי ניהול.

אוטומציה של תהליכים בשרשרת האספקה, אחידות בתהליכי עבודה בין היישויות השונות, שקיפות מידע, איחוד פיננסי, BI – מעקב מדדי בצוע.

 

סיפורי לקוח

 

מניסיונה של Enlyten בעבודה במודל SAAS

רונן זכאי, CTO ב-Enlyten סקר את ניסיונה של החברה בהטמעת מערכת MFG/PRGO במודל SAAS. רונן ציין כי חברתו נדרשה, בשלבים הראשונים להקמתה, להשקיע רבות בפתוח המוצר ובאיתור שווקי יעד ולכן העדיפה שלא להשקיע ברכישת מערכת ERP.  פתרון ה- SAAS - רכישת התוכנה במודל שרות נמצא כפתרון המתאים ביותר. היה חשש מסוים מנושא הביצועים, ולכן בוצע פיילוט עם סניף החברה אשר בארה"ב. זמני התגובה היו מעולים והוחלט להמשיך עם פרויקט ההטמעה. מודל הרכישה הוכיח את עצמו בהמשך, כאשר החברה נדרשה לצמצם את פעילותה בשלב מסוים. לאחר מכן הורחבה הפעילות במערכת ונמצא כי מודל זה מאפשר לחברה לגדול או לקטון במספר המשתמשים בהתאם למצבה העסקי.  רונן ציין את הפונקציונליות הרחבה הקיימת במערכת MFG/PRO ואת תמיכתה של SIT במודל ה-SAAS.

 הטמעת מערכת ERP בחברת Start-UP בינלאומית

 

יורם שדה מנכ"ל ויזם Petnovations סיפר על ניסיונו עם מערכת MFG/PRO בחברות שונות. לתפיסתו, באמצעות המערכת ניתן  להשתית מערך דיווח ותפעול גלובלי בו לוקחים חלק, מעבר לארגון ולחברות הבנות, גם הספקים וקבלני המשנה. יורם שמש כסמנכ"ל כספים ו-IT בחברת סינרון שהפכה מחברת Start-UP לחברה בעל היקף מכירות של 100 מליון $ הממוקמת בישראל שלה שלוש חברות בנות באנגליה, גרמניה וקנדה.

 יורם ציין כי בסינרון הפיקו דוחות מאוחדים מהמערכת כבר לאחר שלושה ימים מסוף כל רבעון אשר כללו גם את נתוני ספירות המלאי. הוא המליץ לנהל את מבנה עץ המוצר באופן מלא במערכת זאת בכדי לבצע בדיקת עלויות רכש ובחינת פעילות הרכש של קבלני המשנה הפועלים ב-Turn-Key. מודול ה-EDI שבמערכת יושם על ידו, בשלבים הראשונים, מאחר ו-Petnovations נדרשת על ידי לקוחותיה לנהל מחסנים קדמיים ו"לדחוף" פריטים לנקודות המכירה.

 לדעתו יש ליישם את המערכת הפיננסית כבר בשלב הראשון בד בבד עם היישום הלוגיסטי. באופן זה ניתן לקבל תמונה פיננסית מלאה, כולל תמחיר מוצר. המערכת הפיננסית שגוירה לעבודה בישראל מאפשרת עבודה במס"ב, דוחות למס הכנסה, שינוי באחוזי מע"מ ועוד. מאחר והמערכת הינה בינלאומית, ניתן ליישמה במקומות שונים וליישם את נושא ה-Euro Accounting.

 לסיכום הציג יורם את פעילותו בקבוצה המשקיעה בחברות Start-Up ואשר מסייעת להן להקים מערכות תפעול/לוגיסטיקה וכספים באמצעות המערכת. הסתבר כי הקמת המערכת, בעבור חברות Start-UP מתבצעת בלוחות זמנים קצרים ביותר (כשבוע ימים) ומאפשרת בדיקת רווחיות ברמה חודשית. כך ניתן לנהל חברה דינאמית, כחברת ,Start UP באופן מסודר כבר מהשלב הראשון ולתמוך בשלבי התפתחותה.

 ליצירת קשר:

 

גיא יגיש אלטר

מנהל מכירות ושיווק

7292260 050

guya@sitqad.co.il