תפריט נגישות

דבר המומחה: רו"ח רותם נוי – מומחית להיבטים פיננסים ארגוניים

רותם נוי, רו"ח - מנהלת תחום Office of the CFO ב-SAP ישראל סוקרת את הדרכים לסייע לארגון בתחום הפיננסי, מתן מענה לרגולציות וניהול מדדים לבחינת בצועי הארגון.

 שמואל מרדלר: רותם, כרואת חשבון ששמשה בעבר חשבת בארגונים שונים, כיצד ניתן לסייע לארגון בהיבטים הפיננסים?

 רותם נוי: אני בוחנת את האתגרים הניצבים בפני סמנכ"ל הכספים בארגון וכיצד ניתן לסייע ולתת להם מענה. ניתן לסווג אתגרים אלו לשלושה תחומים: התפעול השוטף: הנה"ח, גזברות, חשבונאות ניהולית, תמחיר, תזרים ועוד; ניהול סיכונים ורגולציות (Compliance) ועמידה של הארגון ביעדיו. לכל אחד מתחומים אלו פותחה מתודולוגיה וטכנולוגיה תומכת. הכשרתי וניסיוני בתחום מאפשרים לבחון את צרכי הארגון ולפעול לשיפור תפקודו בתחומים אלו.

 שמואל: מהי הטכנולוגיה התומכת בתחום הניהול הפיננסי השוטף?

 רותם: בתחום זה מכילה מערכת SAP מגוון של פתרונות אינטגרטיביים המאפשרים ניהול מתקדם של החשבונאות על היבטיה השונים. מעבר לנושאים שציינתי, ניתנת תמיכה בנושאים נוספים כגון: ניהול פיננסי פרויקטלי המאפשר לבצע תכנון תקציבי ותמחיר מדויק לפרויקט, ניהול תזרים מזומנים, מעקב התקדמות הפרויקט, ניהול שוטף של הצד החשבונאי כדוגמת חוזי שכירות לפרויקטי נדל"ן ועוד. 

 שמואל: רבות מדובר בנושא הרגולציות והמענה להן, מהו הביטוי הנכון לדעתך, לשם מתן מענה לנושאים אלו?   

רותם: ארגונים רבים אינם מודעים לכך שנושא ה-Compliance אינו רק בהיבט הפיננסי אלא גם בתחומים נוספים כדוגמת התחום הלוגיסטי. לדוגמא: טיפול בחומרים מסוכנים בהתאם לתקינה וההנחיות.  כדי לעמוד בדרישות לממשל תאגידי, ניהול סיכונים ותמיכה ברגולציה אנו מציעים את פתרונות ה-GRC Governance Risk and Compliance המסייעים בנושאים אלו בהיבטים שונים: ניהול סיכונים לפי מתודולוגיות שונות, מעקב בקרות פנימיות לצרכי SOX, תהליכי Best Practice ליישום ועוד. הפתרונות יושמו לאחרונה אצל מספר מלקוחותינו הגדולים במגזר הממשלתי, הביטוח והתעשיה.

 פתרונות נוספים בתחום זה הנם: ניהול הרשאות וגישה למערכות לתמיכה בהפרדת תפקידים ומניעת מעילות והונאות ושירותי סחר גלובליים, המאפשרים מניעת אספקת שירותים ומוצרים לגורמים שאינם מורשים.

 לגבי תחום ניהול הסיכונים – SAP מציעה את פתרון ה-Risk Management, המאפשר לנהל את הסיכונים התפעוליים הארגונים, לכמת את הסיכון, למפות את האחראים לטפול ולבצע בקרה פנימית בהיבטים פיננסים ותפעוליים. 

שמואל: מה לגבי ניהול מדדי וביצועי הארגון?

 רותם: גם בתחום זה אנו מציעים פתרונות מובילים, כאשר עם רכישתה של חברת Business Objects על ידי SAP הוטמעה הטכנולוגיה שלה לתוך הפתרונות לשם הרחבת יכולות הבינה העסקית, דיווח, כלי הסימולציה ומיצגי הנתונים– Dashboards.

 הפתרון הראשון בתחום זה הנו פתרון ה-BPC – Business Planning and Consolidation. פתרון זה מאפשר תכנון וניהול תקציבי, הקמה ומעקב של תוכניות עבודה, בחינת תסריטים – What If ועוד. הפתרון מאפשר גם ניהול של תהליך איחוד נתונים לשם פרסום הדוחות המאוחדים הן לשם דרישות סטאטוטוריות והן לשם דרישות ניהוליות. הפתרון הוטמע עד היום בלמעלה משמונה מאות לקוחות בעולם במגזרים שונים: פיננסי, קמעונאי ועוד.

 הפתרון השני הנו פתרון ה-SSM – SAP Strategy Management שייעודו הקטנת הפער  בין החזון הארגוני למימוש בפועל. פתרון זה תומך במתודולוגית ה-Balance Score Card כמו גם בישום מדדי בצוע (KPI) וקשירת היעדים לבצועים בפועל של עולמות התוכן השונים בארגון.  

פתרונות נוספים מסייעים בנושא הקונסולידציה החשבונאית והניהולית לקונצרנים וחברות גדולות המנהלות מספר רב של ישויות משפטיות במבנה החזקות ודיווח מורכב. באופן זה ניתן לבצע קונסולידציה החוצה את היישויות החוקיות ולבחון את הפעילות בהיבטים של מגזר, קו מוצר ועוד כל זאת עד רמת הרווח הגולמי. 

 

ליצירת קשר:
רותם נוי, רו"ח - מנהלת תחום Office of the CFO
SAP ישראל

טלפון:  09-7779636