תפריט נגישות

Mass Customization - מיצור למלאי ועד תכנון הנדסי להזמנה, כיצד מנהלים את זה?

מאז שהנרי פורד יצר מכונית מדגם אחד בצבע אחד, העולם התעשייתי ואף עולם השירותים עבר אבולוציה ופרגמנטציה לשם מתן מענה לצרכים ולדרישות הייחודיות של כל לקוח ולקוח.

 מורכבות גבוהה וקצב השינוי המהיר בדרישות הלקוחות,  מציבים אתגר במישורים רבים: מערך לוגיסטי גמיש ומהיר, מערך יצורי גמיש, תמיכה, שירות ועוד,  במאמר אתייחס לסוגיה ולקשים שהיא מציבה בפני הארגון במישור של מערכות המידע והמורכבות הנדרשת בכדי לתמוך בפעילות זו.
ניתן להגדיר ארבע שיטות עיקריות אשר מערכת המידע בארגון צריכה לתמוך בכל אחת מהן ובשילוב של ארבעתם על מנת לאפשר גמישות מרבית תוך ניהול מסודר ויעיל:
·  Make to Stock  (MTS) – יצור למלאי ללא קשר להזמנות מלקוחות, בדרך כלל בשימוש עבור מספר מק"טים קטן כאשר ניתן לחזות את הביקוש שלהם ועלות אחזקת המלאי לא גבוהה. למשל: משקאות קלים, מייצרים לפי תחזית ביקושים.

·  Make to Order  (MTO) – יצור רק אל מול הזמנת לקוח, זה הוא התהליך הנפוץ ביותר כיום בתעשייה בשימוש כאשר לחברה מספר רב אך סופי של מק"טים, קשה לחזות את הביקושים, ועלות אחזקת המלאי גבהה. למשל:  יצור מדים לצבא, מוצר סטנדרטי שמיוצר רק כשנדרש ע"י הלקוח.

·  Configure to Order (CTO) –תצורת הפריט (קונפיגורציה) נקבעת במהלך פתיחת ההזמנה מתוך אפשרויות שונות שהוגדרו למוצר, בשימוש כאשר מספר הוריאציות של הפריט גדול מאד. למשל: מחשבים, מאות קומבינציות שונות אפשריות של מעבדים, דיסקים, זיכרון, כרטיסים וכדומה. התצורה המסוימת נקבעת בהזמנת הלקוח.

·  Engineer to Order (ETO) – במהלך פתיחת ההזמנה הלקוח מגדיר את הדרישות מהמוצר והמערכת באופן אוטומטי בונה פריט, עץ מוצר, וניתוב מתאימים, בשימוש כאשר למוצר יש אין ספור תצורות שונות. למשל: חלון של בית ניתן להזמין בכל מידה על המערכת לבנות תכנון למוצר: מספר חיזוקים גודל הזכוכית וכדומה ובהמשך על המערכת לחולל עץ מוצר וניתוב מתאימים.

 

להלן טבלה השואה המסבירה את המימוש של השיטות השונות במערכת Microsoft Dynamics AX:
 

 ‏

MTS

MTO

CTO

ETO

מק"ט

מוגדר מראש

מוגדר מראש

קיים פריט ראשי והמערכת פותחת מק"ט מיוחד לכל קונפיגורציה בהקמת הזמנה

קיים פריט ראשי והמערכת פותחת מק"ט מיוחד לכל קונפיגורציה בהקמת הזמנה

עץ מוצר

מוגדר מראש

מוגדר מראש

נבנה כסט חלקי מתוך אפשרויות שהוגדרו מראש על פי הקונפיגורציה שנבחרה

נבנה על פי נוסחאות, אלגוריתם וכללים שהוגדרו מראש במערכת

ניתוב

מוגדר מראש

מוגדר מראש

נבנה כסט חלקי מתוך אפשרויות שהוגדרו מראש על פי הקונפיגורציה שנבחרה

נבנה על פי נוסחאות, אלגוריתם וכללים שהוגדרו מראש במערכת

עלות יצור/רכש הפריט

מוגדר מראש

נמוכה - שימוש אופטימאלי במשאבי הארגון, גודל מנה אופטימאלי, הצטיידות אופטימאלית

מוגדר מראש

בינונית – נדרש תכנון משוכלל לאיחוד הזמנות ועדין גורם ליצור במנות לא אופטימאליות בזמנים לא נוחים

מחושבת בהזמנה

בינונית גבהה – מגוון עצום של ואריאציות שונות, מנות יצור קטנות, קושי בתכנון הצטיידות

מחושבת בהזמנה

גבוהה – תכנון פיזי שונה לכל הזמנה מעורבות שוטפת של ההנדסה ביצור

הגדרת רמות מלאי וכמות להזמנה

חובה

אין

אין

אין

דוגמה במפעל ליצור חלונות ולדתות

חלונות לממד  - מידות והצבע מוגדרים מראש ומאושרים על ידי מכון התקנים

חלונות לבית דירות  רב קומתי שקבלן בונה. חלונות אחידים בכל הדירות

חלונות סטנדרטיים בצבע שונה וזכוכית מגוונת

חלונות על פי מידה שונה בכל בית

מערכת הERP- של מיקרוסופט Microsoft  Dynamics AX 2009 -  - אשר חרטה על דגלה את נוחות וקלות מילוי המשימות הארגוניות ושמה לנגד עיניה את צרכי המשתמש, נותנת מענה מלא לכל השיטות שפורטו לעיל בתחום ניהול ההזמנות, תכנון היצור והרכש, יצור, רכש, ניהול המלאי, משלוח ללקוח וחיוב. 

כותב המאמר: אורי רייביץ, מומחה ,ERP מוסמך למערכת Microsoft Dynamics AX, סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת  פסגה תוכנה ותקשורת .