תפריט נגישות

סקירת מוצר: Oracle Demantra Real-time Sales and Operations Planning

ארגונים רבים מבצעים תכנון ותיאום בין המכירות לתפעול ובוחנים את תחזיות הביקוש לעומת קיבולות הייצור וההספקה, אך פעילות זו מתבצעת לרוב אחת לתקופה...

תקציר

 Oracle Demantra Real-time Sales and Operations Planning מאפשר לארגון לנהל את תוכנית המכירות והתפעול S&OP באופן נכון ומאוזן המשלב בין התפעול והמכירות. הפתרון ניתן להתאמה לתהליכי הארגון ומשלב מנגנון Work Flow המקשר בין בעלי התפקידים השונים. כמו כן ניתן לבצע תחזיות ביקוש ולבחון את ההשפעה על היקפי הביקוש כתוצאה מייזום פעילויות  קידום מכירות – Promotions ותוכניות שיווק.

האתגר

 ארגונים רבים מבצעים תכנון ותיאום בין המכירות לתפעול  ובוחנים את תחזיות הביקוש לעומת קיבולות הייצור וההספקה, אך פעילות זו מתבצעת לרוב אחת לתקופה, לא באופן מתמשך, ואינה מאפשרת מתן מענה והתייחסות רציפים לתנודות בביקוש ובקיבולות. בנוסף, לא מוטמעים כלים טכנולוגיים המאפשרים להנהלה, ב"לחיצת כפתור", להגיע למקורות המידע הרלוונטי לתנודות בביקוש; ולמתכננים (Planners ) להריץ תרחישים שונים וכפועל יוצא להחליט על "המספר הקובע" המחייב את אגפי השיווק והתפעול.

הפתרון

 הטמעת Oracle Demantra Real-time Sales and Operations Planning המאפשר קבלת תמונה מלאה – 360 מעלות – של נתוני הארגון ומגמות הביקושים ברמות והמימדים השונים.  


באופן זה, מקבלי ההחלטות, מנהלי שרשרת האספקה ומתכננים יכולים להתאים את תוכנית השווק והמכירות –

Sales&Operations Planning, לבחון את הגורמים המשפיעים על היבטי הביקוש והתגובה (אספקה) ולקבל החלטות מיידיות. המערכת מאפשרת להציג חלופות שונות של התוכנית להנהלת הארגון, כולל משמעויות כספיות ואחרות, וכן ל"הפיץ" ולעקוב אחר התוכנית המוסכמת. כל זאת באופן שוטף ושיטתי המביא לשיפור התגובה של הארגון לשינויים בתוכנית. 

 

 


יכולות המערכת

1.  מידע אודות הביקוש וההיצע

חשוב לקלוט את המידע אודות הביקוש וההיצע קרוב ככל האפשר לנקודות התצרוכת. נתונים אלו ירוכזו לבסיס מידע אחד אשר ישמש לפעילויות בקרה, תכנון ביקושים ואספקות, תכנון פיננסי ועוד. Oracle Demantra Real-time Sales and Operations Planning יספק בשלב זה את ניהול בסיס המידע המקיף, קישוריות עם בעלי העניין השונים בארגון וכלים נוחים לבצוע המטלות השונות לשם יצירת תוכנית מוסכמת המבוססת על הנתונים המעודכנים ביותר.

 2.  שיפור  דיוק התחזית

 כלים שונים לשיפור התחזית מוטמעים באמצעות הפתרון. כלים אלו מאפשרים קליטת נתוני ביקושים מלקוחות מובילים ושימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים, ללא צורך בידע סטטיסטי מוקדם לשם כך, לשם גיבוש נתוני תחזית בהתאם לנתונים היסטוריים ו"תחושת השוק".

3.  שינוי ביקושים על ידי תוכניות קידום מכירות (Promotion Planning)

 באמצעות מנגנוני חיזוי מתקדמים, ניתן לחזות את ההשפעה הצפויה של תוכניות קידום מכירות ומבצעים על היקיפי הביקושים העתידיים. באופן זה ניתן לאזן את הביקושים ולהתאימם למצבת המלאי ותוכניות הייצור והאספקה.

 4. שינוי ביקושים על ידי הקדמה/איחור של הצגת מוצרים חדשים

 הבנת עקומת הביקוש למוצר משלב הצגתו לשוק ועד לסיום שווקו (Phase out) חיונית בכדי לעמוד את הביקוש למוצר בכל שלב ושלב. Oracle Demantra Real-time Sales and Operations Planning מזהה את השלב בה נמצא כל מוצר ומשתמש במידע זה הן בכדי לצפות את הביקושים הצפויים למוצר והן בכדי לחזות ביקושים למוצר/מהדורה חדשים שיחליפוהו בעתיד.

 5. שיפור רווחיות על ידי איזון נכון יותר של ביקוש, היצע ותקציב

 מימד חיוני בכל תהליך ה-Sales & Operations הנו מימד הרווחיות. התוכנית המוסכמת צריכה להיות אותה תוכנית המביאה למקסום הרווח הצפוי ממימושה. באמצעות כלים ייעודים מתבצע מהלכי בחינת רווחיות הלוקחים בחשבון בנוסף לביקושים וההיצע גם את אילוצי המשאבים ותוכנית ההשקעות הארגונית.

 6. מידע למקבלי החלטות

 באופן מתודי ומאורגן נדרש, בכל ארגון, להציג את תוצרי התכנון לבחינת הנהלת הארגון לשם קבלת החלטות מחויבות. הפתרון מאפשר להציג בצורה נוחה וברורה את נתוני התוכניות שנבחנו ביחס לתוכנית המומלצת וכן לחקור את מקור הנתונים. המידע, מוצג מתוך המערכת, בפורמטים ניהוליים שונים ללא צורך ביצוא של נתונים והצגתם במערכת ייעודית. הנתונים התפעוליים מוצגים גם בהיבטים כספיים, לפי תקופות רצויות, בניהם: נתוני מחזור, עלות ורווחיות צפויים.

7. ניהול באמצעות חריגים – Manage by exception

המערכת מציפה חריגים במהלך הפעילות השוטפת באופן אוטומטי ומסתייעת במנגנון מסרים המפנה את החריגים לגורמים הרלוונטים בארגון. באופן זה ניתן לבצע באופן מיידי פעולות מתקנות כולל הצפת אירועים, באמצעות מנגנוני אסקלציה, לגורמים בכירים.  

 התועלות הנצפות

  •   אינטגרציה הדוקה בין אגפי המכירות והתפעול לגיבוש תוכנית מוסכמת
  •   ניתוח משמעויות התוכנית בהיבטים של מועדי אספקה, משאבים, רווחיות   ועוד
  •   הפעלת כלים מתקדמים לשם איסוף נתוני הביקוש ובצוע מניפולציות
  •   בחינה ברמה שוטפת של נתונים בפועל מול התוכנית והפצת משמעויות ו-ACTION ITEMS  

מעוניין לקבל מידע נוסף אודות הפתרון – לחץ כאן


סקירה זו בוצעה על ידי מומחי היישום של

ERP.ORG.IL בשיתוף עם חברת אורקל ישראל.

 

ליצירת קשר: אלחי פרקש, אורקל

elhay.farkash@oracle.com