תפריט נגישות

סיקור הרצאת מומחה JDA – ניהול ביקושים בשרשרת האספקה

ניהול עסקי מתקדם מחייב את הארגון לאמץ גישות שיבחנו את הכיוון והדרך בה הוא הולך מעת לעת.

כיום ברור כי ניהול אמיתי של הביקוש, תוך הבנתו ועיצובו, נשען הן על תהליכים עסקיים מובנים והן על טכנולוגיה תומכת.

להבהרת הנקודה, מוצג תרשים א' בו ניתן לראות כיצד נתפס הביקוש בעדשת האלוגריתם הסטטיסטי המונחה מהיסטוריית מכירות בלבד. על בסיס תמונה זו יחזה הארגון את הביקוש העתידי ויתכנן לספקו.

כיום ברור, כי חובה על הארגון השואף למצויינות עסקית ותפעולית להסתכל על משתנים נוספים שהשפיעו על תמונת המראה הנשקפת מהיסטוריית המכירות – לדוגמה:

·השפעת מבצעים על המכירות

·אבדן מכר בשל חסרי מלאי (ולא בשל העדר ביקוש)

·השפעת איזור גאוגרפי / הסכמים עם ספקים

·התנהגות המוצר (SM, FM , עונתיות...)

·התנהגות חריגה או שינוי מגמה?
כפי שניתן לראות בתרשים ב' השפעתם של גורמים אלו יכולה להיות מכריעה - ארגון שיבין את הביקוש למוצריו וידע לנקות אירועים אלו מהיסטוריית המכר יראה תמונת תחזית עתידית שונה לחלוטין:

 

חשיבות הדברים ברורה, שכן הבנה חסרה של הביקוש העתידי גורמת לארגון להתנהל בצורה שאינה עונה לצרכים האמיתיים של השוק, תוך יצירת עודפי וחוסרי מלאי, פגיעה בביצועי הארגון ובשביעות רצון הלקוחות.

לפיכך, ארגונים מובילים שמעוניינים לשמר את היתרון התחרותי שלהם ולחזק את מובילותם בשוק פונים היום לכלים ותהליכים ארגוניים של ניהול ביקושים במקום להתבסס על כלי תחזיות בלבד. 

 חשיבות הבנת הביקוש, כתהליך חוצה ארגון המאפשר סינכרון בין אגפי הארגון השונים, מודגמת ב- 3 סיפורי לקוח מן העולם:

 

 

כחברה המייצרת מספר קבוצות מוצר לשווקים שונים, התבצע תכנון הייצור על בסיס טכנולוגיה סטנדרטית ואחידה לכל המותגים, למרות השוני בין הלקוחות וערוצי ההפצה השונים (חברות בנות). 

 

בעבר, נוהלו הביקושים מצד אחד בידי אנשי המכירות שהתייחסו אליהם ברמת הפצה וחידוש מלאי תוצ"ג, ומצד שני מפעלי הייצור נטו לא להסתמך על תחזית זו וליצור את תכנית הייצור על בסיס תחזית שלהם המבוססת על רכיבי המוצר.

כיום, אימצה החברה גישה המסתכלת על שני קצוות השרשרת בראייה אחודה, תוך ביצוע התאמות בין הביקושים בערוצי ההפצה השונים ובין תכניות המפעלים. התחזית מתבצעת ברמת כל חברת בת ומשם נאספת לביקוש מצרפי לגזירת תכנית ייצור והפצה. המפעלים נהנים משקיפות והבנת הביקוש ונערכים בצורה טובה יותר, כולל אופטימיזציה של המשלוחים וטיפול במצבים של אספקה בחוסר.

 

  

 

יצרנית התרופות SERONO אימצה ראייה אחודה של הביקוש ותכנון שרשרת האספקה, שיפרה את ניהול הביקושים לפי משפחות המוצרים ומנהלת את תכנית הייצור כיום תוך התייחסות לאילוצים השונים ובהתאם למידיניות השירות של החברה. תדירות ריצות התכנון גדלה ומאפשרת לSERONO- לנהוג בצורה פרואקטיבית ולהגיב מהר לשינויים בביקוש.

 

 

 

חברת CONAD, קמעונאית מזון מובילה באיטליה, ניהלה בעבר תהליך של ניהול קטגוריות (ניהול תתי רשתות, מגוון לחנויות, פלנוגרמה וכיו"ב) ע"י אגף הסחר וללא כל קשר לשרשרת האספקה. התוצאות היו תכנון לקוי של מרחב החנות והמדף, שהותיר לעיתים שטח רב / מועט מדי לפריטים מסוימים ופגע בנראות הרשת ובשירות הלקוחות. לאחר תהליך של יצירת אינטגרציה בין פעילותם של שני האגפים, תוך שילוב מערכת מידע תומכת, מתבצע היום תהליך הסחר וניהול המדף תוך שמירת קשר הדוק לשרשרת האספקה והשיפור בתוצאות העסקיות הנלוות לכך הינו ניכר.

 

ובכל זאת, אם האתגר היה פשוט כל כך ארגונים רבים נוספים היו מנהלים בצורה אחודה את שרשרת האספקה, תוך הבנת הביקוש ועיצובו בתהליך חוצה ארגון.

מתברר שמעבר לצורך במערכת מידע תומכת ובטכנולוגיה שתאפשר יכולות אלו,  קיים קושי ליצור ולבסס תהליך ארגוני כזה וזה מהווה בסיס לא פחות חשוב להצלחת המהלך.

לפיכך, ארגונים המשכילים לשלב את שני המרכיבים החיוניים הללו, ובוחרים בשותף אשר משלב יישום פתרון טכנולוגי עם הבנת תהליכים ארגוניים - זוכים לתוצאות עסקיות משופרות.

 

המרצה: Mr. Emilio Bertolotti – senior business consultant -JDA

ליצירת קשר: Shirak@iscs.co.il