תפריט נגישות

ריצפת הייצור – המוקד להתייעלות ולהגדלת הרווחיות

ארגונים רבים הגדילו את השליטה והבקרה בתהליכי הייצור ובכך תרמו תרומה ישירה להגדלת התפוקה והרווחיות. תועלות אלו ניתנות למימוש בהשקעה כספית סבירה הנובעת מיישום של טכנולוגיה מתמחה וממוקדת.


התמקד ברצפת הייצור

רצפת הייצור, אזור עתיר משאבים: מכונות, חומרי גלם, אנשים, ציודים - ולכן גלום בה פוטנציאל רב להתייעלות.

אזורים בהם ניתן להוריד עלויות:

v     שיפור ניצולת של מכונות

v     זיהוי סיבות פסילה שחוזרות על עצמן בתהליך ומניעתם

v     שפור איכות המוצר והקטנת פחתים

v     זיהוי ופתרון תקלות ובעיות שחוזרות על עצמן

v     הורדת עלויות ייצור ע"י ניצול נכון של חומרי הגלם  

v     סינכרון המידע יעיל בין הגורמים השונים  (ישיבות...)

v     גמישות – זמן תגובה והערכות לשינוי רגולטיבי, משבר, בעית איכות

v     ייצוב תהליכים הנדסיים (מתאים בעיקר לארגונים High Mix Low Volume)

v     כיצד לייצר ביעילות במיקס גדול של מוצרים

v     אספקות בזמן, אופטימיזציה  

v     קיצור הזמן בהורדה מפיתוח לייצור

v     אכיפה ובקרה של שינוי הנדסי

v     סטנדרטיזציה, שליטה ובקרה באתרי יצור שונים

v     ניהול הידע היצורי


מיפוי מערכות וכלים קיימים

מערכות Historian & OEE  - אוטומציה של איסוף הנתונים וניתוחם 

מיקוד במדידה של הייצור בפועל. ניתוח הנתונים על מנת לשפר את הפרודקטיביות והקטנת עלויות הייצור בהבטים של: תפוקות, איכות, זיהוי והפצה של בעיות וצימצומן. 

השיטה: איסוף נתוני ייצור ממכונות / בקרים ואנשים בזמן אמת. נתונים הנאספים כוללים: תפוקות כמויתיות ליחידת זמן, % טובים / פסולים והסיבות, זמן מושקע ב- Setup, עצירות מכונה בגין תקלות, עצירה של מכונה בגין  חוסר בח"ג או ב"עבודה".

המידע הנאסף נשמר בצורה חכמה כך שניתן להציג את הנעשה ברצפה בזמן אמת וכן לספק לגורמי הייצור וההנהלה סטים של דוחות וגרפים, על מנת לנתח ולזהות בעיות שחוזרות על עצמן ובכך לשפר את ביצוע החברה.

סטנדרט מקובל בעולם למדידת יעילוות: OEE

OEE = Availability * Performance * Quality

Availability = היחס שבין זמן עבודה בפועל לזמן העבודה המתוכנן

Performance = היחס שבין זמן יצור ליחידה בפועל לזמן יצור יחידה אופטימלי 

Quality = היחס שבין כמות טובים שיוצר לסה"כ הכמות

ממוצע מקובל בתעשיה בעולם ל-OEE הוא 60%

חברות מצטיינות בנתון זה בעולם מגיעות ל-OEE של 85%      

האתגר – איסוף נתונים מקיף ואמין של 100%

על מנת להבטיח אמינות נתונים גבוהה ושימוש מושכל בהם, יש חשיבות להקפיד על שני אלמנטים קריטיים:

•         המידע אותו אוספים יגיע בצורה אוטומטית ככל שניתן (דוגמת תפוקה ממכונה, עצירות, שימוש בברקוד, מסופונים, RFID וכו')

•         שמירת המידע יהיה באופן כזה שניתן לעשות בו שימוש, למשל המידע על טמפרטורה של מכונה בזמן נתון הוא חשוב, אך ניתן לעשות בו שימוש כאשר הוא קשור לפקודת העבודה, לתהליך ואף לאיכות.

תועלת לארגון ביישום מערכת לבקרת OEE – הגדלת תפוקה, ניצולת טובה יותר ויעילה יותר של המכונ. ניתוח פסילות וירידה לשורש הסיבה ובכך לשפר את האיכות.  זיהוי עצירות ותקלות מכונה שחוזרות על עצמן ופתרונן. מתן כלים למנהלים ולאנשי התפעול כלים לתחקור רוחבי בחתכים שונים.  

תיק ייצור אלקטרוני – PLM  לאנשי הנדסה, תפ"י וייצור

תיק ייצור אלקטרוני, מאפשר לרכז ולנהל את כל הידע הייצורי במערכת אחת. במרבית הארגונים היצרניים תשתיות הנתונים בנושאים הקשורים באיך לייצר מפוזרים בין מערכות שונות.

תיק הייצור צריך להכיל את מרכיבי התהליך וה-BOM כפי שתוכננו ע"י הפיתוח. התיק צריך גם לשרת את אנשי התפי, מפעילים  ואנשי הייצור. לכן תיק ייצור אופטימלי אשר יספק כלי לעבודה היומיומית, יקטין את כמות הניירת והטעויות בייצור צריך להחיל את הנושאים הבאים:

·         הגדרת משאבי הייצור

·         היררכית הקשרים בין הישויות ביצור

·         הגדרת פרמטרי הייצור ברמת: פריט / שלב / מכונה

·         הגדרת פרמטרים של ציודי הבדיקה האוטומטים אם קיימים

·         יכולת טעינת המפרטים למכונה בשלב ה-Setup

·         הגדרת פרמטרי איכות, ערכי מטרה וטולרנסים

·         הגדרת עץ מוצר, פורמולות, נוסחאות, ח"ג חילופיים ברמת פרטנית

·         קלטים נדרשים עבור כל שלב

·         קישור מסמכים הקשורים לכל שלב

·         הדפסה של תיק מוצר מלא לפני הורדה לייצור (במידה ומחליטים ללוות את הפק"ע עם נייר בייצור)

·         הצגה של חוקי הייצור, Work Instructions למפעיל בקו בצורה אלקטרונית

·         כלים שיאפשרו להצליב בצורה נוחה בין "האיך לייצר" הקיים במערכת לבין פרמטרי הייצור בפועל

·         ממשק למערכת ה-ERP 

תועלת לארגון ביישום תיק ייצור אלקטרוני – סטנדרטיזציה של תהליכי הייצור, שמירת הידע הייצורי המפוזר במערכות שונות (כגון ERP, מסמכים, ראש של אנשים) במערכת אחת . הקטנת טעויות. תשתית לשיפור מתמיד - טיוב ושיפור נתוני התהליך, הפיכת חלון עבודה אופטימלי לתקן החדש. סינכרון כל הידע במערכת אחת והפיכתו לזמין לצרכנים השונים בארגון. הקטנת הניירת ועוד.
 

מערכות MES - Manufacturing Execution Systems

מערכת כוללת לניהול כל הפעילויות ברצפת יצור, מכילה בדרך כלל את המודולים הבאים:  מידול תהליכים, מפרטי ייצור, ניהול פקודות עבודה, שיחרור לייצור, איסוף נתונים מאנשים ומכונות, ניהול איכות, מעבדה, אכיפה ובקרה, יעילות ,OEE דוחות תפעוליים וניהוליים, אחזקה מונעת, התראות, זימון בקיבולת סופית, ממשקים מובנים למערכת ה ERP 

מחיר לפתרון  ליישום מלא -  גבוה. מתאים ללקוחות גדולים בתעשיות ה- Discrete, Hybrid וה-Process

תועלת – מן הסתם בכל ארגון נתמקד באיזורים הרלוונטים. יחד עם זאת ניתן לצפות בד"כ בשיפורים משמעותיים באזורים הבאים: הגדלת תפוקות, שיפור איכות, סינכרון בין הפעילויות והאנשים בארגון, שיפור מועדי אספקה, מציאת חלונות עבודה אופטימאליים (Golden batch), ניהול הידע היצורי, שליטה ואחידות באתרי ייצור שונים.

 לסיכום

ארגונים רבים בהם פעלנו הגדילו את השליטה והבקרה בתהליכי הייצור ובכך תרמו תרומה ישירה להגדלת התפוקה והרווחיות. תועלות אלו ניתנות למימוש בהשקעה כספית סבירה הנובעת מיישום טכנולוגיה מתמחה וממוקדת.

כותב המאמר: הרצל בן ציון, מנכ"ל שותף בחברת פסגה תכנה ותקשורת.
פסגה מתמחה במתן פתרונות תוכנה לארגונים יצרנים הכוללים: תיקי ייצור אלקטרוניים, מערכות לבקרת
OEE, מערכות MES ויישום מערכת ERP של מיקרוסופט Dynamics AX.