תפריט נגישות

בניית שרשרת אספקה אינטגרטיבית בשמונה צעדים

המידע במאמר זה מבוסס על בחינה שנעשתה בעשור האחרון של שרשראות אספקה בחברות בינוניות וגדולות. היישום, באופן מפתיע, אינו קשה במיוחד ויביא לשיפור דרמטי בניהול שרשרת האספקה בארגונך.


הוזמנת להשתתף כרץ במרוץ שליחים אך במקום שתתאמן עם חבריך לצוות הנך מתאמן לבד וללא תקשורת עם הרצים הנוספים. ביום המרוץ אתה מוכן, מלא אנרגיה, מחכה בקוצר רוח על המסלול לקבל את המקל מהרץ שלפניך, אך כשהרצים מתקרבים אינך בטוח בזיהוי הרץ הקשור לקבוצתך והמסלול בו הוא נמצא. אחרי רגעים ארוכים של מבוכה אתה מקבל את המקל אך כאשר אתה מתחיל לרוץ אתה מבין שקבוצתך הנה במקום האחרון וגרוע מכך,  אינך בטוח למי מהרצים שלפניך תעביר את המקל.

זה אולי נשמע הזוי, אך זהו תאור מצב ריאלי לחלוטין לאופן בו ארגונים רבים מנהלים את שרשראות האספקה שלהם: ליקויים בתקשורת עם שותפים עסקיים, חוסר שתוף מידע ומשאבים בין המחלקות ועוד. כמו צוות המשתתף במרוץ שליחים, על הארגון להיות מוכן, להגדיר את האסטרטגיה, לשתף מידע ולייצר שיתופיות בשרשרת כך שתפעל באינטגרטיביות וביעילות מרבית. 

שרשרת אספקה אינטגרטיבית בשמונת צעדים

 אל אף שהמתודה של שרשרת אספקה אינטגרטיבית קיימת כעשור, מעט מאד חברות הצליחו ליישמה בהצלחה. חברות שהצליחו חוו את התועלות הבאות:

 -          שיפור ביעילות התהליכים והורדת עלויות תפעול וייצור

-          שיפור ביחס בצוע הזמנות ורמת השרות ללקוח

-          הפחתה בסיכונים ובאי הוודאות באספקת הביקושים

-          הפחתת המלאי לאורך שרשרת האספקה עקב שיפור התקשורת בין שותפיה

-          שיפור בחדשנות המוצר והתהליך

 

אם המתודה קיימת והתועלות ברורות, מדוע מעט חברות הצליחו לעבור מניהול מחלקתי עם אופטימיזציה מקומית (SILO) לשרשרת אספקה אינטגרטיבית? מה מונע מהחברות לקבל את היתרונות שצוינו לעיל?

 לאחר בחינה של שרשראות אספקה בחברות בינוניות וגדולות בעשור האחרון, למדתי שלארגונים שהצליחו בכך יש מאפיינים דומים. למדתי עוד שיישום של אותם מאפיינים אינו מהווה אתגר קשה במיוחד. להלן הצעדים הנדרשים לשיפור דרמטי בניהול שרשרת האספקה בארגונך.  

1. אמץ תכנון מבוסס ביקושים – Demand driven planning

 האם בארגונך משתמשים במידע היסטורי אלגוריתמי תחזית או מנסים לצפות את העתיד בכדי לבנות תחזית ביקושים? שיטות אלה יוצרות מלאים בכדי להגן מביקוש לא צפוי וכתוצאה מכך עלויות. האלטרנטיבה הנה לזהות את הביקוש בפועל ולנהל את שרשרת האספקה בהתאם לכך. בניגוד לשיטה ההיסטורית של חיזוי הביקושים, מתבצע שימוש במידע המגיע משותפי שרשרת האספקה ומהשוק בכדי להיערך לאספקה במועד.

 אימוץ של תכנון מבוסס ביקוש מביא לשיפור בעברת המידע, טיוב תהליכים ותקשורת טובה יותר הן ברמת הארגון והן עם שותפיו העסקיים. תכנון מבוסס ביקושים בפועל מביא להפחתת עלויות מלאי ושיפור בניצולת המשאבים.  

2. פשט תהליכים עסקיים

 הדרך הנכונה לשיפור שרשרת האספקה הנה לנהל את התהליכים בהתאם למהלך העבודה ולא בהתאם למבנה הארגוני. המבנה הארגוני מבוסס על מחלקות ויוצר אוטונומיה ואופטימיזציה מקומית, לכן יש לנהל את התהליכים בראיה ארגונית, חוצת מחלקות. תהליך זה מתחיל באמצעות שיתוף מידע והטמעת מהלכי WORK FLOW לשם הטמעת תהליכים ונהלים סטנדרטים. סטנדרטיזציה צריכה גם להתבצע ברמת ישויות כגון: פריטים, ספקים והגדרות אחרות.

 כאשר ארגון, המייצר במספר מפעלים ובסביבות גיאוגרפיות שונות, משתמש בתהליכים ומערכות מידע שונות, קשה להנהלה לייצר תובנות אופרטיביות ברמת הארגון כולו. ארגונים שבצעו שינוי ממצב זה, הטמיעו מהלכי שינוי אשר הגבירו את שיתוף המידע בין האתרים והפונקציות השונות ואחדו את מערכות המידע. באופן זה הטמיעו סטנדרטיזציה של מונחים ותהליכים והגבירו את זרימת המידע והתמיכה בביצוע התהליכים העסקיים.  

 3. אמץ אסטרטגיות רכש מוגדרות

 על הארגון לאמץ תהליכי רכש מובנים בכל מהלך של רכש. תהליכים אלה כוללים: הגדרה של הצורך, בניית RFI – בקשה לקבלת מידע, בקשה לקבלת הזמנה – RFP, ואופטימיזציה של החלטת הרכישה. יש לנהל את הקשר עם הספק הזוכה על בסיס פרמטרים של: מחיר, כמות, מועד האספקה ואיכות השרות ומתן ציון לספק. במידה וישנה חריגה מהציון המצופה, על הארגון לאתר ספק חליפי.

 4. בסס מקור מידע יחיד

 במידה והארגון מסתמך על יישומים ומקורות שונים של נתונים – נוצרות מהדורות שונות של ה"אמת". בנוסף, הארגון נדרש להשקיע רבות בתחזוקה. נדרש להקים מודל נתונים מקיף אחד המהווה את "האמת היחידה" התומכת בהחלטות, בצוע התהליכים העסקיים בכל רמות הארגון. מידע נכון, בזמן ובמקום הנכונים, יביא להחלטות עסקיות רלוונטיות.

 5.  הפחת עלויות המלאי

 מהלכי אופטימיזציה של מלאי ישרתו נכון את ההתנהלות של הביקושים. "ניהול רזה" של המלאי יכול להתבצע על ידי מספר טכניקות:

 בארגון המרכיב להזמנה (MTO/ CTO) , יש לבצע את הקונפיגורציה הסופית סמוך למועד האספקה בפועל ובכך להפחית את רמת המלאי המוגמר

  • יש לשאוף לכך שחלקי חלוף/מרכיבים יאוחסנו במקום אחד המשרת את הביקושים לאורך שרשרת האספקה
  • נדרש לאסוף מידע עדכני בגין הזמנות הלקוח ולבסס את הייצור על נתוני ביקוש בפועל
  • להשתמש בטכניקות להתאמת הביקושים כגון מדיניות מחירים
  • להשתמש במערכת ניהול קשרי ספקים בכדי לעקוב, למדוד ולהגיב להתנהלות הספקים. 

6. צמצם בעלויות ההפצה

 מקובל להניח שעלויות ההפצה – הובלה, אחסון, אמצעי הובלה ודלק – מהווים מעל ל-50% מעלויות שרשרת האספקה. ניתן לפקח ולצמצם עלויות אלו על ידי הטמע מתודולוגיות לאופטימיזציה של שרשרת האספקה, הגברת המהלכים האוטומטיים במחסן,

hub and spoke distribution networks,

 drop ship and cross-dock וכן אופטימיזציה של נתיבי ההובלה.

 7.  מדוד ביצועים

 אחד החסמים הגבוהים ביותר בעת שיפור פעילות הצוותים הנו מדידת הבצועים של כל גורם. יש לבחור את המדדים החשובים ביותר למדידה ולתת לכל פרט את היכולת לבחון את פעילותו מול המדד. פעמים רבות מתבצע שיפור תפעולי כאשר הגורם הנמדד מקבל את המידע הנדרש בזמן קצר.  תחזוקה ובחינת המדדים באופן מתמיד, לאורך שרשרת האספקה, תביא לטיפול מיידי בחוליה או פעולה מעכבת ותשפר את פעילות השרשרת כולה.

 8.  אמץ טכנולוגיה מבוססת סטנדרטים "פתוחים"

 היכולת לעבור מארגון המנהל את שרשרת האספקה לרשת מנוהלת של שרשראות אספקה מבוססת על יכולת הארגון לעבוד עם ארגונים אחרים, לחלוק מידע ולשתף תהליכים. התנאי לכך הנו אימוץ טכנולוגיות מבוססות סטנדרטים "פתוחים" המאפשרות לחלוק מידע באופן שקוף ומיידי.

 לסיכום

 כאשר שרשרת האספקה של ארגונך פועלת כצוות מיומן של מרוץ שליחים, ביכולתך לעבור לשלב הבא – שילוב עם שותפים עסקיים ראויים. במציאות העסקית של היום, קשה לכל ארגון להצליח ללא שלוב עם רשתות אספקה משלימות. כאשר תבצע זאת כראוי תוכל לבחון בכל שלב כיצד שותפיך העסקיים משפיעים על פעילותך העסקית – עמידתך באספקות. באופן זה תגדיל את הגמישות והיעילות של אספקת הביקושים למוצריך ותוכל להגיב בצורה היעילה ביותר לתנאי השוק המשתנים.

 זכור, כי תנאי קבלתך לשרשראות אספקה מתקדמות הנו יכולתך להציג בפני שותפיך כי גם אתה מנהל שרשרת אספקה איכותית.

 כותב המאמר: 

By Jonathan Colehower

Vice President of Supply Chain Management

Oracle Corporation

 

ליצירת קשר: elhay.farkash@oracle.com