תפריט נגישות

דבר המומחה: עמית גורן, מומחה ERP בשוק ה-SMB

עמית גורן מציג תובנות מיישום מערכות ERP שונות בשוק ה-SMB ובכלל זה: ציפיות הארגונים מפרויקט ERP, מטרות הפרויקט, תועלות מבצועו ועוד.


שמואל מרדלר: עמית נא תאר בקצרה את ניסיונך בתחום ה-

ERP לשוק ה-SMB. 

עמית גורן: זה למעלה מ 15 שנה אני פועל במסגרת החברה שבבעלותי ובמסגרות אחרות בתחום. במהלך העבודה, נתקלתי כמעט בכל סוגי הארגונים והתמחיתי בכל תחומי הניהול של ארגון. יישמתי שש מערכות ERP שונות במעל ל 40 פרויקטים כך שנקודת המבט שלי כיום אינה מוטה למערכת זו או אחרת. בנוסף מעת לעת, אני מרצה במכללה למנהל בתחום ה-ERP.

שמואל: האם ה-ERP לארגוני SMB מהווה אמצעי או מטרה?

 עמית: ארגונים רבים (מידי) מתייחסים לפרויקט ה-ERP כמטרה בפני עצמה, זאת בעת שמטרות הארגון אמורות להיות ברורות, מוסכמות ומדידות. על פי רב הקריטריונים המוצעים להערכת הצלחת פרויקט ERP אינם ניתנים למדידה באופן מדויק. היות ואותם המאפיינים מושפעים מגורמים נוספים, לא ניתן לבודד את השפעת הפרויקט על הקריטריונים השונים.
על מנת לבצע פרויקט ERP באופן המיטבי, יש להתייחס אליו כאל אמצעי הבא לאפשר השגת מטרות ברורות ומדידות ככל האפשר. הצגת המטרות באופן בהיר אמורה להתבצע לפני התחלת תהליך ה-RFP. המטרות אמורות להיות מוסכמות על כל מנהלי המחלקות בארגון, ולאור המטרות המוצהרות יש לנסח את מסמך ה-RFP, לבחור מערכת מידע ולנהל את כל פרויקט הטמעת המערכת.

 שמואל: האם תוכל לתת מספר דוגמאות למטרות מסוג זה? 

עמית: להלן דוגמאות למטרות אפשריות:

 

מטרה

תועלת

בקרה אלקטרונית מלאה על תהליכי הרכש והמכירות

ייעול התהליך וצמצום טעויות אנוש

תכנון ממוחשב (MRP) של זימון הרכש לטובת הייצור.

הורדת רמת וערך המלאי

תכנון ממוחשב (MRP) של משאבי הייצור 

ניצול יעיל יותר של המכונות וכוח האדם.

ניתוחים סטטיסטים של פעילות מסוימת בארגון

קבלת החלטות מבוססת על ניתוחים אמינים

ניתוח הפעילות הכספית של הארגון לפי מרכזי רווח: לפי פרויקטים / סניפים / מחלקות / סוגי מוצרים...

בסיס לקבלת החלטות על ביצוע שינויים ארגוניים

תמחור מוצרי החברה בזמן אמת

יכולת לדעת עלות תקן ו/או בפועל של מוצרי החברה

ניהול עקיבות (Traceability) אלקטרונית בכל תהליכי הרכש והייצור של החברה

מענה לדרישה רגולטורית בארגונים מסוימים

המכנה המשותף של כל המטרות אמור להיות הבאת תועלת לארגון, בין אם ע"י חיסכון כסף באופן ישיר,סיוע במידע לצורך קבלת החלטות ניהוליות או שיפור זמני התגובה והשירות ללקוחות הארגון. חיסכון הכסף יכול להתבצע ע"י ייעול תהליך העבודה, הגברת התפוקות, הורדת רמות המלאי, מניעת טעויות אנוש וכדומה. מאפיינים אלה מדידים (מי יותר ומי פחות) וברורים לכל זב חוטם. הפקת המידע לצורך קבלת החלטות מדידה הרבה פחות אך תועלתה ברורה גם היא. על שיפור השירות ללקוחות אין צורך להכביר מילים.

בנוסף, מטרות אלה אמורות ליישר את כל העוסקים במלאכה למתווה ברור ולמנוע התבדרות הפרויקט למחוזות לא רצויים (שלצערנו פרויקטים רבים מוצאים עצמם מתבוססים בהם). בהיעדר המטרות הנ"ל, הפרויקט משייט לו בים הסוער של תהליך ההטמעה ללא כיוון ויעד ברורים ומוסכמים.

שמואל: מהי המציאות בשטח בהקשר זה?

 עמית: למרות שזה כמעט מתבקש מאליו, מעטים הפרויקטים שהתחילו את תהליך הבחירה וההטמעה בהצבת מטרות כגון אלה ושמרו את עיניהם על המטרות לכל אורך הפרויקט. ה ERP הפך יותר ויותר לפרויקט המניע את עצמו ומושפע בקלות יתרה מכל "רעש צדדי" אשר עלול להסיט אותו ממטרותיו העיקריות ולשלוח אותו ל"מחוז אין בו חפץ". הצבת המטרות מלכתחילה ושמירתן בקנאות לאורך כל הדרך תמנע סטיות, הסתבכויות וכישלונות מיותרים ותבטיח את הצלחת הפרויקט.

 

ליצירת קשר: amit@goren-ltd.co.il