תפריט נגישות

SOA בעיתות משבר

ארכיטקטורת SOA עשויה לעזור לארגונים בהתמודדות עם מצבי משבר. ההיערכות למימוש SOA צריכה להיות מותאמת למצב של צמצום משאבים והקטנת סובלנות לכישלונות.


המשבר הכלכלי נוגע גם במערכות וארגוני המחשוב. התוצאה היא צמצומים בתקציבים, בפעילויות ולפעמים גם במצבת העובדים.  ההערכה היא שבשנת 2009 צריכים ארגונים להיערך לצמצום של כ 20% בתקציביהם. התוצאה תהיה חזרה לבסיס (

Back to Basics): צמצום פעילויות שאינן הכרחיות והתמקדות בתחומים ההכרחיים כמו אבטחת מידע וציוד אחסון.

 ברור שלצמצומים אלה יש השלכה גם על מימוש SOA בארגונים. במאמר קצר זה אתמקד ב-SOA בתקופת משבר זו.

 תועלות SOA

SOA היא פרדיגמה ארכיטקטונית חדשה המבוססת על הרכבת מערכות ותהליכים משירותים (Services).  התועלות העיקריות של מימוש SOA בארגון הן:

 זמישות (Agility) מערכות ותהליכים ממוחשבים  ההופכת את הארגון לארגון מגיב. במילים אחרות לארגון המתאים את עצמו בקלות לשינויים העסקיים הנדרשים מתחרות, רגולציה ומיזוגים ורכישות.

 • Business and IT Alignment -   התאמה בין העסקים והמחשוב המאפשרת לאנשי העסקים להבין את המימוש הממוחשב של הארכיטקטורה העסקית ובחלק מהמקרים, אף הם לבצע שינויים והרכבת מערכות ותהליכים.     
 • חיסכון בעלויות תחזוקה ופיתוח – השימוש החוזר (Reuse) חוסך פיתוח וחוסך תחזוקה. הארכיטקטורה המבוססת על רכיבים מובנים וקטנים יחיסית למערכות מונוליטיות מקלה על התחזוקה. לאחר מימוש  SOAהחיסכון הממוצע השנתי  באירגון גדול הוא בסדר גודל של 10% מתקציב יחידת המחשוב.  

מימוש SOA בארגון

מימוש SOA בארגון הוא בדרך כלל יוזמה ארגונית כוללת העשויה להימשך מספר רב של שנים, לדרוש עלויות גבוהות, שינויים בתרבות הארגונית ובתפקידי עובדים  ושינויים בתהליכים עסקיים.  כתוצאה מהמורכבות, הזמן הארוך והשינויים התפיסתיים והארגוניים הנדרשים, עלולים פרויקטי SOA להיכשל. המשמעות של כישלון היא הוצאות כספיות גדולות ללא התועלות שהוצגו בסעיף הקודם. כישלון מסוג זה הוא בדיוק המצב ממנו ירצו ארגונים להימנע בעיתות משבר.

 אסטרטגית SOA לפי מצב הארגון

בהקשר של SOA ניתן לחלק את הארגונים לשלושה סוגים: ארגונים הנמצאים בשלב מתקדם במימוש יוזמת ה-SOA, ארגונים הנמצאים בשלבים ראשונים של מימוש היוזמה ואירגונים שטרם החלו יוזמת SOA. האסטרטגיות והטקטיקות של ארגונים מסוגים שונים צריכות להיות שונות.

כל סוגי הארגונים צריכים בעיתות משבר להתייחס להיבטים  הבאים:

 דגש על מניעת כישלון
הסובלנות לכישלון יוזמות או פרויקט SOA קטנה בעיתות משבר, לפיכך נדרשים תכנון מדויק וניהול סיכונים.  
 

 • מדידה והוכחת תועלות מעשיות מדידות של פרויקטים נקודתיים קצרים, המהווים חלק מהמעבר ל SOA.

ארגונים הנמצאים בשלב מתקדם של מימוש

ארגונים אלה עשויים להיות במצב טוב יחסית להמשך יוזמת ה-SOA ואולי אף להרחבתה. נדרש מהם מינוף היכולות והתוצרים שכבר הושגו על מנת להגדיל את התועלות לארגון. הגדלת התועלות עשויה להיות בתפיסה של בית-חרושת (Fabric) של מערכות המבוסס בעיקר על שירותים (Services) שכבר קיימים. שימוש בשירותים אלה עשוי להראות תועלות מדידות של  יתור קוד כפול וגמישות וחידוש (Innovation)  בתהליכים עסקיים.

 

ארגונים הנמצאים בתחילת מימוש

מארגונים אלה נדרשים:

 • הימנעות מפרויקטים גדולים ועתירי סיכון
 • התמקדות ב SOA Governace 
 • האטה מכוונת של קצב ההתקדמות של יוזמת ה SOA תוך הוכחת תועלות מעשיות מדידות  

אירגונים שטרם החלו ביוזמת SOA

ארגונים אלה עומדים בפני הדילמה הקשה ביותר.מצד אחד, הקושי הקיים תמיד בהצדקת יוזמת SOA צפוי להיות גדול יותר בתקופה של צמצום תקציבים מצד שני דחיית התחלת המעבר ל SOA עלולה בטווח זמן בינוני וארוך למצב את הארגון בנחיתות מול מתחריו שכבר החלו את יוזמת ה SOA. ארגונים אלה צריכים לפעול על פי העקרונות הבאים:

 חשיבה בגדול וביצוע בקטן – כניסה הדרגתית ומחושבת ל SOA Pilot.

 • בשלות (Maturity) – אם הארגון אינו בשל עדיין למעבר ל SOA, דחיית התחלת פרויקט ה SOA הראשון ובמקום זאת השקעה בהעלאת רמת הבשלות הארגונית, בהפרדת שכבות להקטנת התלות בין רכיבים ובלימוד טכנולוגיות מאפשרות (Enabling Technologies) כגון XML ו Web Services.
 • בחינת שימוש בשירותים חיצוניים כחלק ממימוש ארכיטקטורת SOA: שירותים של שותפים עסקיים,  SaaS ומרכיבים נוספים של Cloud Computing. עיקרון זה חשוב במיוחד לארגונים קטנים ובינוניים (SMBs)
 • ניצול הזדמנויות (Opportunistic Approach) – זיהוי מצבים נקודתיים בהם עשוי להיות יתרון מעשי ל-SOA והתועלות בהם מידיות.
 • שליטה וניהול של התפתחות טקטית של שימוש ב-Web Services  
 • גמישות המאפשרת גם האצת הקצב במקרה שנדרש צורך עסקי. כך למשל במקרה של מיזוג של  החברה עם חברה אחרת, עשויה להידרש האצת תהליך המעבר ל-SOA 

לסיכום

ארכיטקטורת SOA עשויה לעזור לארגונים בהתמודדות עם מצבי משבר. ההיערכות למימוש SOA צריכה להיות מותאמת למצב של צמצום משאבים והקטנת סובלנות לכישלונות.אירגונים הנמצאים בשלב מתקדם של מימוש SOA, צריכים למנף את היכולות הקיימות בתחום.

ארגונים הנמצאים בשלבים מוקדמים של מימוש צריכים לתת משקל רב יותר ל-SOA Governance וארגונים שטרם החלו ביוזמה צריכים להשקיע מאמצים בתכנון ובהיערכות ולבחון חלופות של מימוש חלק מהארכיטקטורה באמצעות ספקי שירותים חיצוניים. 

 אודות המחבר:

אבי רוזנטל הוא יוזם ומרכז פורום SOA של איל"א ויועץ  עצמאי המתמחה בתחום זה. מידע נוסף נמצא בבלוג שלו:  http://avirosenthal.blogspot.com/

הערות הארות ושאלות אפשר להפנות ל:   avi.rosenthal@gmail.com