תפריט נגישות

הקטנת עלויות ושיפור ביצועים באמצעות הטמעת טכנולוגית Industrial BPM

בימים בהן חברות וארגונים מבקשים להקטין עלויות ולשפר ביצועים, שימוש בטכנולוגיית Industrial BPM המיושמת על ידי חברת ג'נרל מהנדסים מעניק חסכון במשאבים וייעול תהליכים עיסקיים בארגונכם.


תקציר

מאמר זה דן בהיבטים התעשייתיים של מתודולוגית Business Process Management תוך שימוש בקונספט חדש הנקרא – Industrial BPM. טכנולוגיה זו הופכת את זרימת המידע בארגון לאוטומטית, ומביאה לחיבור בין מערכות מידע בארגון, משאבי ייצור, עובדים ונהלי עבודה, תוך השגת המטרות של "הארגון הרזה" - הקטנה עד למינימום של "בזבוזי" זמן ומשאבים. המאמר מציג סקירה קצרה של קונספט זה, ומתאר כלים מבית GE ליישום של מתודולוגית ה Industrial BPM על מנת לאפשר הטמעה מוצלחת של Lean Manufacturing. בשימוש בטכנולוגיית Industrial BPM בעולם התעשייתי, ניתן לראות שיפורים מרשימים בתהליכים חוצי ארגון כדוגמת העברה מפיתוח לייצור, מעקב אחר עמידה ברגולציות, טיפול בחריגים והתראות בייצור ועוד. פונקציות שונות בארגון יכולות לשתף פעולה ולגשר על פני מערכות, מחלקות ומרחק גאוגרפי – כדי ליצור "מכונת ייצור כסף משומנת ויעילה".

רקע
מתודולוגית BPM – Business Process Management זכתה זה כבר להצלחות מוכחות: ארגונים בעולם אשר יישמו מתודולוגיה זו מדווחים על קיצור זמן טיפול בתהליכים עסקיים – למשל מ 6 שבועות ל-48 שעות תוך הקטנה של 70% בשעות עבודה והגדלה של 50% בקיבולת העבודה. אולם עד כה לא נעשה נסיון אמיתי ל"הוריד" מתודולוגיה זו אל רצפת הייצור, ובכך להביא לחיבור בין תהליכים עסקיים, הנדסיים ותפעוליים לבין מערכות ייצור. הקונספט של Industrial BPM עושה זאת: מקשר בין תהליכי ייצור אוטומטיים וידניים, ובין עובדים ומכונות – וכל זאת בזמן אמת! בעולם ה – Industrial BPM, השיפור המושג אינו במונחים של שבועות, ימים או שעות, כי אם במונחי דקות ושניות – וכל דקת חסכון בזמן ייצור שווה כסף רב למפעל! 

מהו, אם כן, ההבדל בין BPM לבין Industrial BPM? המודל המקובל בעולם לאיפיון מערכות אוטומציה בתעשייה מדבר על 4 רמות (תרשים מס' 1): ברמה הנמוכה ביותר נמצאים משאבי הייצור, סנסורים, בקרים וכדומה. ברמה השנייה נמצאות מערכות השליטה והבקרה בייצור. ברמה השלישית נמצאות מערכות לניהול רצפת ייצור, איסוף נתוני ייצור וניתוחם למטרות שיפור מתמיד. וברמה הרביעית נמצאות המערכות העסקיות של הארגון – ERP, ניהול לקוחות וספקים ולוגיסטיקה. מתודולוגית BPM הוטמעה עד כה בהצלחה ברמה הרביעית – ברמת המערכות העסקיות בארגון: רכש, הזמנות לקוחות וכדומה. Industrial BPM, לעומת זאת, מחבר את המערכות העסקיות עם הרמות הנמוכות יותר – כל הדרך עד לרמת ציוד הקצה.

 

תרשים מספר 1: מודל Purdue לרמות אוטומציה

 נבחן לדוגמה תהליך בארגון החוצה את כל ארבעת הרמות המתוארות לעיל: לקוח מבצע הזמנה אשר נקלטת במערכת ה ERP. הזמנה זו יורדת לייצור, תוך בדיקה מול מנהלי הייצור את מוכנות הציוד וזמינותו. מנהל הייצור מחליט באיזה קו ייצור או מרכז עבודה תתבצע הזמנת לקוח זו, ובעזרת מערכת ניהול רצפת ייצור מנתב את ההזמנה לקו או מרכז העבודה הנבחר. מערכת ניהול רצפת הייצור מתקשרת עם המכונות, מורידה פרמטרים לייצור ומאפשרת התחלת ייצור. בכך הגענו מרמה מס' 4 לרמה מס' 1. אך בכך לא די: אחד מציודי הקצה נותן חיווי של התראה על תקלה. מערכת הבקרה והשליטה מזהה התראה זו, ומפעיל המכונה מקבל על כך חיווי בזמן אמת. בעזרת מערכת בקרת הייצור – מפעיל המכונה מפסיק את עבודת המכונה, מזמן טכנאי שרות או בדיקות מעבדה למוצרים שכבר יוצרו, ומיידע את מפעיל מכונה 2 שעליו לגבות אותו, ולהמשיך לייצר את הזמנת הלקוח במכונה 2. ושוב – בעזרת מערכת בקרת הייצור, מכונה 2 מופעלת, מייצרת ובסיום עבודתה – מדווחת באמצעות מערכת ניהול רצפת הייצור למערכת ה ERP על סיום פקודת העבודה ותוצאות הייצור. ובכך חזרנו שוב מרמה מס' 1 לרמה מס' 4.  תהליך זה מתואר בתרשים הבא:

 

 

 תרשים מס' 2.: תהליך יצור חוצה ארגון ומערכות

 עתה - דמיינו לעצמכם עולם מושלם, שבו עובדים יהיו זמינים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, לקבלת החלטות באופן קונסיסטנטי, המבוססות על נהלי עבודה מוגדרים. בעולם כזה, אילוצי זמן, משאבים ויכולות אישיות לא מהווים גורם משפיע על יכולתכם לייצר מוצרים בזמן, באיכות ובעלות הנדרשת. בעזרת כלי Industrial BPM ניתן להתקרב ככל האפשר למימוש עולם מושלם זה, ע"י חיבור בין מערכות מידע, משאבי ייצור, עובדים ונהלי עבודה – ובכך להשיג את המטרות האמיתיות של "ארגון רזה" – Lean Organization: הקטנה עד למינימום של "בזבוזי" זמן ומשאבים.

 אסטרטגית Lean Six Sigma

Lean Manufacturing הינה תורה השואפת להקטנת ה"בזבוזים" בייצור, תוך התמקדות בפעולות המביאות ערך ללקוח הסופי. לפיכך, ארגונים המיישמים Lean עומלים על ביטול המתנות מיותרות – לחומר גלם, להזמנה, למכונה קודמת, להחלטת מפעיל, לתשובה מטכנאי ועוד. Six Sigma הינה תורה השואפת להקטנת הווריאציות בייצור, על מנת להבטיח איכות ייצור ומוצר קונסיסטנטיים. יחדיו, שתי תורות ניהול אלו מאפשרות לשפר את ביצועי הארגון.

תרשים מס' 3: Lean Manufacturing לעומת Six Sigma 

שימוש בכלי Industrial BPM מאפשר לארגונים ייצרניים להבטיח את הצלחת ההטמעה של תורת ה Lean Six Sigma באופן הבא:

o  תיאור ותיעוד באופן חזותי של תהליכי העבודה החוצים את 4 רמות האוטומציה

    שהוגדרו לעיל
o   זיהוי מהיר וקל של כל הפעילויות אשר אינן מביאות ערך ללקוח הסופי על מנת

    לבטלן
מחשוב ומיכון תהליכי עבודה תוך אינטגרציה של עובדי ייצור, מהנדסים, מנהלים,
    טכנאים, משאבי ייצור, מכונות, ציוד קצה ומערכות מידע
שיפור תהליכים אלו בזמן אמת, במידה ומזהים סטייה מהגדרות ותקנים
    מקובלים  - ולא לאחר מעשה

 

רכיבים של כלי Industrial BPM

אוטומציה של תהליכי עבודה חוצי ארגון מחייבת שימוש בכלים תומכים, כדוגמת Proficy Workflow מבית GE. כלים אלו מבטיחים זרימה שוטפת של אינפורמציה ומטלות בין גורמים המעורבים בתהליך העבודה, לפי סט מוגדר של הנחיות ותסריטים.

כלים אלו בנויים מהרכיבים הבאים:

o    סביבת יצירה של תהליכי עבודה, המאפשרת גם למשתמשים שאינם

     אנשי IT ליצור תרשימי תהליך באמצעות Drag & Drop של אובייקטים

     מספריות.
מנוע Workflow המנתב את האינפורמציה והמטלות בין הגורמים המעורבים

    בתהליך (עובדים, מכונות, ציוד קצה וכיו"ב), לפי תרשים התהליך
    וההתניות
   שהוגדרו. במפעל טיפוסי, בכל רקע נתון ניתן למצוא כ – 100
    תהליכים  המטופלים
 באותו זמן.
o    ממשק המשתמש של הכלי שהינו ממשק אינטראקטיבי, ובו כל עובד בארגון

    מקבל רשימה של מטלות לטיפולו או עיונו, בהתאם לפונקציה אותה הוא ממלא

    בארגון.
o  ממשק המשתמש יכול לתפקד גם "מאחורי הקלעים" ללא שקיפות למשמשי
   קצה, במידה ומדובר בתהליך המשפיע ישירות על מערכת אוטומטית – מערכות
   ייצור, מערכות מחשב ומידע וכדומה. 
 

 


ביצירת תהליך העבודה, יבוצע שימוש בכלי אינטואיטיבי לתאור זרימת המידע והמטלות, כמתואר בתרשים מס' 5. כלי זה יאפשר:

לתעד תהליכים קיימים או חדשים
- לזהות ולבטל פעילויות שאינן מביאות ערך
- לתאר את הארוע (או קומבינציה של ארועים) שיתניעו את תחילת התהליך.
   ארועים אלו יכולים להיות מסוג חיווי המגיע מבקר התהליך, מידע המגיע ממערכת
   ניהול רצפת הייצור או ממערכת השליטה והבקרה, או ארוע יזום על ידי עובד.
- הגדרה של לוגיקת וניתוב התהליך שיגדירו את הפעילויות לביצוע בתהליך, כולל
  שימוש בנתיבים חלופיים, מקבילים ועוד.
- הגדרה של נמעני התהליך, המידע שיידרש להם לקבלת החלטה, והפעולה
  שעליהם לבצע.


ממשק המפעיל האינטראקטיבי הינו פשוט יותר לשימוש, ומאפשר הוספת הערות, מסמכים ומידע נוסף. ממשק זה מתואר בתרשים מס' 6.

 

תרשים מס' 6: ממשק מפעיל אינטראקטיבי לבצוע מטלות

 שימושים של Industrial BPM

שימוש בכלי Industrial BPM מביא ערך מוכח למערכות קיימות בארגון, כגון מערכות שליטה ובקרה -  SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition / Human Machine Interface); מערכות לניהול רצפת ייצור MES (Manufacturing Execution Systems); ומערכות עסקיות כדוגמת ERP. להלן מספר שימושים מומלצים ל Industrial BPM:

  • חוג בקרה סגור של הוראות ייצור: הורדה של הוראות ייצור ממחלקת ההנדסה אל רצפת הייצור, כולל עדכון אוטומטי וממוכן של שינויים. קבלת משוב ממפעילים על ביצוע מלא של כל שלב בהוראות הייצור, כולל חתימות אלקטרוניות.
  • בקרת איכות: זיהוי אוטומטי של חריגות בייצור המניע תהליך אוטומטי של העברת בקשה ל QA לבדיקה של דוגמאות ייצור. משוב QA חזרה לאולם הייצור ותחילת ייצור חוזר.
  • ניהול שינויים: הגדרת ספסיפיקציות לייצור בהנדסה, העברת ספסיפיקציות אלו באופן אוטומטי לאישורים אלקטרוניים – של מנהלים, מחלקת איכות, ומנהלי ייצור, ולבסוף – הורדה אוטומטית של שינויים מאושרים לייצור – עד למכונות, בקרים וציודי קצה. 

סיכום

מתודולוגית Business Process Management יכולה וצריכה להועיל גם בסביבה תעשייתית, ובכך להביא להטמעה חלקה יותר של אסטרטגיות ארגוניות כדוגמת Lean Six Sigma. לשם כך, נדרש להתאים תורה זו לסביבה בה פועלים בסינרגיה עובדים, מנהלים, מכונות, ומערכות – זוהי מתודולוגית ה Industrial BPM.

 ארגונים אשר יישמו Industrial BPM תוך שימוש בכלי GE מדווחים על היתרונות הבאים:

-   יכולת ניהול חריגים (Manage by Exception) – היכולת להתמודד בהצלחה

   עם כמות המידע העצומה לה נחשפים מנהלים בארגון,  תוך התמקדות רק

   בדורש את התייחסותם

-  ניהול חוג סגור של תהליכים:
   Closed loop of Execution,Performance and Feedback קבלת משוב
  בזמן אמת על סטייה וחריגה מתהליכים מוגדרים

- תהליך לינארי המביא לשיפור וביטול פעילויות מיותרות
- קונסיסטנטיות בביצוע תהליכי עבודה וכתוצאה מכך – קונסיסטנטיות בייצור
- יישום של "תהליכי זהב" (Best Practices) – אותם תהליכים המביאים
   לתוצאות הטובות ביותר, בכלל הארגון.

 הכותב הינו רון יוספי GE Fanuc – 
                                           

לפרטים נוספים:  ג'נרל מהנדסים בע"מ

נירית טורטן

09-8662819

niritt@geneng.com