תפריט נגישות

Introduction to S95 – הסטנדרט לשלוב מערכות ארגוניות ותוכנה לניהול הייצור/MES

ההתפתחות העצמאית של מערכות ERP ומערכות MES (תוכנה לניהול הייצור) העמידה אתגרים ומכשלות בפרויקטי שלוב המערכות לסביבה אינטגרטיבית אחידה.

 רקע

במהלך השנים התפתחו במקביל למערכות ה-ERP הארגוניות מערכות ייעודיות לניהול ריצפת הייצור. המערכות הארגוניות  (Business Systems)  שמו למטרה לנהל את הטרנזקציות של הארגון בתחומים השונים: פיננסי, רכש, מלאי, לוגיסטיקה, הזמנות, מכירות, תמחיר ועוד. כאשר המערכות המקבילות לניהול הייצור התמחו במתן מענה מקיף לעולם הייצור: מידול תהליכים, מפרטים, ניהול יצור, איסוף נתונים, איכות, חומרי גלם / לוטים, קשר לבקרה, ניתוח עצירות מכונה וכיו"ב.  

ההתפתחות העצמאית המקבילה של המערכות  הביאה לכך שקשה היה לארגון לשלב את המערכות לשם מתן מענה נכון ומקיף. עלה הצורך בקביעת סטנדרטים שיהיו מובנים ומוסכמים לשילוב המערכות ואשר יכללו גם מודלים וטרמינולוגיה אחידה.  כתוצאה מכך נוצרה התקינה:  The ANSI/ISA S95.

ANSI: American National Standards Institute

ISA:    Instrumentation, Systems and Automation Society

#95:    95th ISA standardization project  

מהות התקינה

התקינה מתמקדת בשני נושאים עקריים (ראה תרשים) :

·         שיתוף המידע בין המערכות – Shared Information כגון: תוכנית עבודה, פקודות עבודה, הגדרות הפריט וביצועים. בכלל זה מגדירה את הקשר הנכון והמיטבי שבין מערכת ה-ERP למערכת ה-MES.   

·          הגדרת הנושאים והפעילויות - Activity Model שתחת אחריותה של מערכת ניהול הריצפה - MES  

שיתוף המידע בין המערכות -  התקינה מתייחסת לארבעה עולמות תוכן ולארבע מקורות / משאבי ייצור :

עולמות תוכן מקורות / משאבים
הגדרת המוצר - Product definition אנשים
יכולת הייצור - Production capability מכונות
תוכנית הייצור - Production schedule  חומרי גלם / רכיבים
ביצועי הייצור - Production Performance תהליכים

בנוסף למיפוי עולמות התוכן והתהליכים הנגזרים מטפלת התקינה גם בפירוש המעשי של המודל בכדי לתת מענה פרקטי לדרישות הארגון: כיצד לייצר, מה ניתן לייצר, מה ומתי לייצור, מתי ומה יוצר - כמפורט להלן:

כיצד לייצר?

o       יבוא נתוני אב ממערכות חיצוניות

o       הגדרת פעולות לביצוע

o       הגדרת משאבי יצור

o       הגדרת פרמטרי יצור (Set Points)

o       הגדרת חוקי תהליך היצור

 

מה ניתן לייצר?

o       משאבי היצור / זמינות המשאבים

o       הקצאת המשאב

o       עובדי יצור נחוצים / זמינות

o       עץ מוצר, פורמולה / זמינות

 

מה ומתי לייצר?

Scheduling

o       יבוא פקודות עבודה וניהולן

o       כיצד ליצר בצורה אופטימלית

o       פיצול / איחוד

o       תוכנית עבודה 

o       שחרור ליצור (Production Execution)

 

Dispatching

o       שליחת בקשה לתחילת היצור לציוד או לאדם

o       החל Batch

o       שלח הוראות (Work Instructions)

o       החל Run

 

Execution

o       בשחרור למערכות אוטומטיות הביצוע יבוקר ע"י מערכת הבקרה

o       שחרור לפעולות ידניות / חצי אוטומטיות, מתבצע אישור התהליך באופן ויזואלי למפעיל

 

מתי ומה יוצר

 

Data collection

o       מערכות מבוקרות - קריאת נתוני "תגים", אירועים, מצב מכונה

o       דיווחים ידניים, ברקוד, RFID

o       ביצוע כמותי

o       איכות ערכים נמדדים, % Reject וסיבה

o       ניפוק ח"ג בפועל / לוטים

 

Production tracking

o       מעקב אחר הייצור

o       התנועה של המלאי בתהליך

o       תחילה וסיום ביצוע של היחידה אותה רוצים לבקר

 

Performance  analysis

o       ניתוחי יצור, Genealogy (עץ יוחסין),  KPIOEE, DTM ועוד

 

לסיכום

תקן S95 מתחם ומגדיר בצורה טובה את מערכת ה-MES ומגדיר את התכנים והממשקים שיש לקיים עם מערכת ה-ERP.  

 חשוב לציין כי אף על פי שהתקינה מכסה את כל הפעולות האופרטיביות הקשורות ברצפת הייצור ובכללן: פעולות הקשורת בייצור, תחזוקה, איכות, ח"ג / מלאי בתהליך. בבואינו לישם מערכתMES  בארגון סביר להניח כי בכל ארגון יהיו דגשים שונים הנובעים מתהליכי הייצור המיוחדים לה וממערכות התוכנה המיושמות בפועל. 

כותב המאמר: הרצל בן ציון, מנכ"ל משותף פסגה.

ליצירת קשר: hertzel@pisgasys.co.il


פסגה מתמחה ביישום מערכות תפעוליות בעיקר בארגונים יצרניים.