תפריט נגישות

מונחים

ABC Classification - סיווג ABC

סיווג של פריטי מלאי בסדר יורד של מחזור כספי שנתי. דרגה A מכילה את הפריטים עם הערך הגבוה ביותר המקבלים את ההתייחסות הרבה ביותר וכן הלאה. פריטי A יבוקרו, בין השאר, MRP, ספירות מחזוריות ועוד.

Acquisition - Takeover

רכישת שליטה בחברה, על ידי רכישת או החלפת מניות, באופן מוסכם או עוין.

Angel Investor

יחיד המספק הון לחברת הזנק אחת או יותר.

ANTHROPOMETRICS - אנטרופומטריה

תחום העוסק בחקר המידות של הגוף האנושי (כגון גובה, רוחב, אורך וכו'), והתאמת המערכות השונות אותן הוא מפעיל למידות הגוף.

Arbitrage - ארביטראז'

ניצול הפרשי שער זמניים בין שווקים שונים בעולם לשם הפקת רווחים.

Availability - זמינות

הסבירות שהמערכת הנה תפעולית כאשר נדרשת לבצע את תפקידה. הערך הנומרי של הסבירות נע בין אפס ל-אחת. חישובי זמינות לוקחים בחשבון את הכשלים והתיקונים של המערכת.

ATP - Available To Promise פנוי להקצאה ללקוח

מנגנון במערכות ממוחשבות המשמש להבטחת מועד אספקה ומתבסס על החלק של המלאי הקיים והעתידי, שאינו מיועד להזמנות לקוח.

Back Injury - פגיעות גב

כאבים בגב התחתון הנובעים מעיקרם מעומס יתר כגון הרמת משקל כבד ותנוחות לקויות לאורך זמן. בדרך כלל מתבטאות בכאבים בחוליות וברקמות הרכות שסובבות את עמוד השדרה.

Backlog - צבר הזמנות

כל הזמנות הלקוח שהתקבלו אך עדין לא סופקו.

Retail Back Office - קמעונאות מרכז

מערכת המידע במרכז הרשת התומכת בעמדות המכירה (POS) והמנהלת בין השאר את מדיניות המחירים, מבצעים ומועדון הלקוחות. המערכת אחראית על הפצת המידע לנקודות המכירה של הרשת כן על הפקת דוחות ניהול בפילוחים שונים.

Backward Scheduling - זימון לאחור

שיטת תזמון ותכנון שבה התזמון מתחיל מתאריך היעד של ההזמנה ומתכנן לאחור את תאריכי ההתחלה והסיום של הפריטים הנדרשים. בשיטה זו תתכן המלצה למועד הסטורי.

Balanced ScoreCard - סרגל הישגים מאוזן

סרגל הישגים מאוזן (Balanced ScoreCard) – תפיסה ניהולית ליישום האסטרטגיה על פי קביעת יעדים ומדדים אינדיקטיביים בארבעה עולמות תוכן שונים: פיננסי, לקוחות, תהליכים פנימיים, צמיחה וגדילה. התפיסה מקשרת בין יעדי החברה הנגזרים מהאסטרטגיה והחזון, לבין גורמי ההצלחה הניהוליים באמצעות מדדי ביצוע. מבטאת את האסטרטגיה של הארגון ע"י מתן משקלים למדדים השונים.

Best Practices - ידע מיטבי

ידע מיטבי שמוצע לארגון בתחום מסוים. בד"כ מדובר בתהליכי עבודה הנתמכים במערכת מידע.

Bill of Materials - עץ מוצר

רשימת הפריטים והכמויות הנדרשות לייצור של פריט אב.

Bio mechanics - ביו-מכניקה

תחום העוסק בחקר האדם כמערכת מכנית של מנופים, המורכבת משלד ושרירים, והמושפעת מהכוחות והעומסים המופעלים לצורך העבודה, בתנוחות העבודה השונות.

Bridge Loan - הלוואת גישור

מימון לטווח קצר, המיועד להחזר מהיר יחסית להלוואה ארוכת טווח. בדרך כלל מתורגם לאחוז מהבעלות.

BOT: Build Operate Transfer

שיטת BOT משמשת לגיוס הון פרטי לטובת פרויקטי תשתית לאומיים. במסגרת שיטת מימון זו הממשלה מעניקה זיכיון לתכנון הקמה ותפעול של הפרויקט לתקופה מסוימת, כאשר בסוף התקופה הזיכיון עובר לרשות הממשלה.

Bottelneck - צואר בקבוק

עומס ייצורי שמעל הקיבולת לדוגמא ב:מפעל ייצור, מחלקה, מכונה ועוד

Bucketed System - מערכת בקבועי זמן

שיטת הצגת המלצות בריצת תכנון MRP לפיה ההמלצות מקובצות לקבועי זמן כגון: שבועות. במקרה זה כל ההמלצות שיפרסו לימים בשבוע מסויים, יופיעו בתחילת אותו שבוע.

Budjet - תקציב

הצפי של הכנסות והוצאות עתידיות בשיוך לקטגוריות כגון: תקציב מכירות.

Business Process - תהליך עסקי

אוסף אירועים ופעילויות/שלבים (steps) המתבצעים ברצף לוגי מסוים.

Business Scenario - תרחיש עסקי

תהליך ליבה של הארגון, תהליך עסקי מקצה לקצה, חוצה מחלקות בארגון ותחומים במערכת המידע, המורכב מרצף לוגי של אירועים ותהליכים (פעילויות).

CRP - Capacity Requirements Planning - תכנון קיבולות

שיטה המאפשרת לקבוע, למדוד ולהתאים מגבלות או רמות של קיבולות. מתאפשר באופן זה לקבוע בצורה מפורטת את כמות העבודה ומשאבי המכונה הנדרשים בכדי להשלים את מטלות הייצור.

Carrying Cost - עלות אחזקת המלאי

עלות אחזקת המלאי בארגון, בדרך כלל מחושבת כאחוז מערך המלאי לשנה

Category Management - ניהול קטגוריות

ניהול קבוצות מוצרים בעלי מאפיינים דומים כיחידות עסקיות אסטרטגיות, תוך התייחסות דינאמית שמטרתה להתאים את שטח המדף והחנות להעדפות המשתנות של הצרכנים.

cellular - ייצור תאי

ייצור מוצרים בעלי תכונות דומות ("משפחת מוצרים") באזור תפעולי מוגדר, מסודר בד"כ בצורת U, הכולל את כל התחנות הדרושות לייצור המשפחה. וזאת בניגוד לייצור במחלקות.

CFR11 – תקני ה FDA לרשומות וחתימות אלקטרוניות

Change Agents - סוכני שינוי

משתמשי קצה אשר מסייעים למנהלים ב: שיווק המערכת ביחידות, למידת והצגת תהליכי העבודה , תמיכה מקצועית ומנטלית במשתמשים במהלך ההדרכות ותהליך ההטמעה.

Change Leading- הובלת שינוי

אחד מתפקידי המנהלים במסגרת פרוייקט ה-ERP . תפקיד זה כולל: העברת מידע, שיווק תועלות המערכת, העברת המסרים של הפרוייקט, רתימת העובדים, התמודדות עם התנגדויות לשינוי.

Change Management - ניהול השינוי

עבודה שיטתית הנפרשת על פני שלבי הפרוייקט ומטרותיה: ניהול ההיערכות הארגונית הדרושה להטמעה מירבית של המערכת, ניהול התרחישים והכוחות העלולים להשפיע על ההטמעה ומקורם במשולש: ארגון –אנשים-מערכת.

Change Resistance - התנגדות לשינוי

התנגדות לשינוי היא רגש, עמדה או פעולה (או שילוב שלהם) המבטאים אי הסכמה, אי שביעות רצון או חוסר נכונות לקבל את השינוי (פוקס, 2001)

CHROMATOGRAPHY - כרומטוגרפיה

שיטה בכימיה אנליטית המאפשרת הפרדה של חומרים המצויים בתערובת, זיהויים וקביעת כמוּתם.