תפריט נגישות

מונחים

Startup - חברת הזנק

יוזמה עסקית חדשה בשלבים הראשונים להתפתחותה.

Steering Committee - ועדת היגוי

ועדת על המורכבת מהנהלה בכירה של הארגון והספקים המעורבים בפרוייקט, בראשות מנכ"ל הארגון. הוועדה מגדירה את קווים מנחים ועקרונות יסוד ומנהלת מעקב על הפרויקט.

Strategic Map - מפה אסטרטגית

כלי ניהולי המתאר את האסטרטגיה של הארגון בצורה ויזואלית ולוגית. הרעיון המרכזי בגיבוש מפה אסטרטגית הוא לתרגם את האסטרטגיה הארגונית הקיימת לתרשים שיבטא את יצירת הערך בארגון ויציף קשרי גומלין בין מדדי הצלחה שונים ובין תהליכים עסקיים של הארגון.

Strategic Sourcing – מיקור אסטרטגי

מונח המתאר אוטומיזציה ומחשוב של תהליכי רכישה כגון: ניהול דרישות, התאמת חשבוניות ספקים להזמנות רכש וכניסות למלאי, ניהול הסכמים ועוד.

Supply Chain - שרשרת אספקה

רשת גלובלית המשמשת לאספקת מוצרים ושירותים משלב חומר הגלם ללקוחות סופיים באמצעות מהלכים מוגדרים של מידע, הפצה פיסית ומזומן.

Systems Analysis - ניתוח מערכות

ניתוח מפורט של דרישות המידע של הארגון, המאפיינים הנוכחיים של מערכות המידע הקיימות ודרישות המידע הקשורות לשינויים המתבקשים. שיטה לפתרון בעיות המכילה את הזיהוי, לימוד ובחינה של תתי מערכות במסגרת השלם.

Takt - קצב

קצב פעימת הקו, שמשמעו כל כמה יחידות זמן יוצאת יחידת תוצ"ג מהקו. בלין אנו מתאימים את ה- Takt לקצב משיכת התוצ"ג ע"י הלקוח, ובעזרתו מסנכרנים ומאזנים את כלל הקו (ושרשרת הערך) ע"מ לאפשר Flow מבלי לייצר Over Production (שזוהי Muda מסוכנת...).

taxonomy - טקסונומיה

מושג שתכליתו עשיית סדר מדרגי בעל משמעות. (טקסיס=סידור, ונומוס=חוק). הסידור המיון והקטלוג של הידע מאפשרים שימוש בשפה אחידה בארגון והתמצאות קלה.

Teams - צוותים

עבודה בצוותים – צוותי ייצור, צוותי שיפור, צוותי קייזן וכו'

Term Sheet

במסגרת הון סיכון, מסמך המסכם פירטי עסקת השקעה, והמשמש כבסיס לניסוח הסכם סופי.

TOC - Theory of Constraints - תורת האילוצים

פילוסופיית ניהול אשר פותחה על ידי ד"ר אליהו גולדרט המיושמת בשלושה תחומים בעלי קשרי גומלין: לוגיסטיקה, מדדי ביצוע וחשיבה לוגית.

Third Pary Logistics - שותף לוגיסטי חיצוני

קונה ומוכר מתקשרים עם גורם שלישי אשר מספק שירותי משלוח למוצר. באופן זה ניתנים שירותי מומחה המקלים על פעילות שרשרת האספקה.

TCO - Total Cost of Ownership - עלות בעלות כוללת

סך עלות הבעלות של פתרון מחשובי או פתרון לוגיסטי כגון שרשרת אספקה.

The Knowledge Cycle - מחזור הידע

מחזור הידע כולל איסוף הידע מהשטח, עיבודו של הידע, אחסונו של הידע, הפצתו של הידע, שימוש בידע והעברת משוב על הידע.

Total slack - מרווח כולל

משך הזמן שניתן לדחות פעילות מסוימת מתאריך התחלה מוקדם בלי לעכב את תאריך הסיום של הפרויקט. חישוב המרווח הוא מתמטי ומשתנה עם התקדמות הפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

TQM - Total Quality management

מושג לשם הגדרת שיטת ניהול יפאנית לשיפורי איכות. מבוסס על שיתוף כלל העובדים בארגון בשיפור תהליכים, מוצרים שירותים ותרבות העבודה.

Training - הדרכה

הקניית המיומנויות והידע הנדרש למשתמשים על מנת שיוכלו להשתמש במערכת הממוחשבת המוטמעת בארגון, בהתאם לתפקידיהם השונים.

Transaction - טרנזקציה

אירועים המדווחים למערכת המידע בעלי קשר הדוק ומחויב בניהם.

Transportation - הפצה

פעילות תכנון , זימון וניהול פעילויות הקשורות לתנועה של מלאים מתוך ואל הארגון.

Lean Manufacturing/Production - ייצור רזה

גישת ניהול ייצור ותפעול המתמקדת בניהול הערך, בניגוד לגישת ה- Mass Productionהמסורתית, שמתמקדת בניהול המשאבים

UNSPSC – קוד אחיד של ארגון האומות המאוחדות למוצרים ושירותים

קוד שנקבע בשנת 1999 בשלוב של ארגון האומות האומות המאוחדות ודן & ברדסטריט לשם סיווגם של מוצרים ושירותים.

value - ערך

תועלת ממוצר/שירות כפי שנתפסת מנקודת ראותו של הלקוח, ושהלקוח מוכן לספק עבורה תמורה כספית

Value Stream - שרשרת ערך

שרשרת הפעולות שתכליתן יצירת הערך והעברתו ללקוח, דרך מכלול הצעדים אותם עובר המוצר/שירות: מהספקים לארגון, וממנו אל הלקוח הסופי.

Value stream mapping - מיפוי שרשרת הערך

מיפויה של השרשרת הנ"ל ע"מ להבין את המצב הקיים, וסיווגן של הפעולות בשרשרת עפ"י הערך שהן מוסיפות. מטרת המיפוי לזהות את אותן פעולות שאינן מוסיפות ערך, ולהציע חלופות המבטלות/מקצרות אותן ובכך יוצרות שרשרת ערך יעילה יותר.

Variance Analysis - ניתוח סטיות

ניתוח סטיות במסגרת תהליך המעקב אחר לוח הזמנים הוא מרכיב מרכזי בבקרת הזמן. השוואת תאריכי היעד עם תאריכי ההתחלה והסיום המעשיים/ חזויים תספק מידע מועיל לגילוי סטיות ולנקיטת פתרונות מתקנים במקרה של עיכובים. יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לפעילויות קריטיות וכמעט קריטיות."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

VMI - Vendor Management Inventory - מלאי מנוהל ע"י הספק

שיטה לייעול שרשרת האספקה לפיה לספק יש גישה לנתוני המלאי של לקוחותיו והנו אחראי לתחזוקת רמות המלאי הנדרשות על ידי הלקוח.

Venture Capital Fund - קרן הון סיכון

התאגדות של מספר משקיעים תחת ניהולו של גוף משפטי אחד, במטרה לבצע באמצעותו השקעות בתחומים מוגדרים,בדרך-כלל בתחומים של טכנולוגיה מתקדמת (הייטק), ובחברות מתחילות (סטרט-אפ).

Visual control - ניהול ויזואלי

העברת זרימות מידע לוויזואליות כך שבקרת תהליכים, קבלת אינפורמציה נדרשת, זיהוי מצב לא תקין וכו' יעשו בפשטות ובמינימום זמן.

VPN - רשת וירטואלית פרטית

VPN'S – טכנולוגיה המאפשרת למשרדי מכירה, ספקים וגורמים מרוחקים ממרכז הארגון לגשת בצורה מאובטחת למידע הארגוני באמצעות רשת האינטרנט.

WBS - מבנה תכולת עבודה

הצגה היררכית של מרכיבי הפרויקט כאשר כל רמה נמוכה יותר מייצגת הגדרה מפורטת יותר של תכולת העבודה של הפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

WIP - Work in Process - מלאי בתהליך

פריטים הנמצאים בשלבים שונים של השלמה לקראת הפיכתם למוצר מוגמר.

Work Physiology - פיזיולוגיה של העבודה

תחום העוסק בעומס הפיזי שביצוע העבודה מטיל על העובד, השפעת העבודה על תפקוד מערכות הגוף השונות כגון מערכת הלב-ריאות, השפעת תנאי הסביבה כגון האקלים, הרעש ועוד.