תפריט נגישות

מונחים

Manual handling - ניטול ידני

מושג שמתאר את כל טווח הפעילויות השונות המבוצעות ידנית, כולל הרמה, כפיפה, נשיאה, הזזה, אחיזה של חפץ או מוצר.

Manual Handeling Training - הדרכת ניטול ידני

הדרכת עובדים לעבודה נכונה בפעולות הכוללות: הרמה, כפיפה, נשיאה, הזזה, אחיזה של חפץ או מוצר.

Mascular Skelletol Disorders - פגיעות מערכת שריר/שלד

פגיעות מצטברות הנוצרות לאורך זמן במערכת השריר/שלד כתוצאה מתנוחות עבודה לקויות, חזרתיות, מאמץ או לחץ מיכני.

MES - Manufacturing Execution Systems - מערכות ניהול רצפת ייצור

תוכניות ומערכות מתמחות לניהול ובקרת רצפת ייצור המאפשרות, בין השאר: מידול של תהליכי ייצור, ניהול תיקי ייצור, איסוף נתונים והתראות.

SOX) - Material Weakness ) - חולשה מהותית

כאשר קיימת סבירות יותר מקלושה לאי מניעה או גילוי של דוח שגוי מהותי בדוח כספי שנתי או תקופתי. יכול להיגרם כתוצאה מליקוי משמעותי אחד או יותר.

Merger - מיזוג

חיבור שתי יישויות (חברות) לאחת, על ידי רכישה או החלפת מניות.

Methodology - מתודולוגיה

שיטת עבודה מובנית לביצוע עבודת ייעוץ ו/או פרויקט או משימה מורכבת אחרת.

Mezzanine Financing

שימוש בכספי VC בשלבים מאוחר לרוב בסיבוב גיוס אחרון לפני הנפקה ציבורית.

Milestone - אבן דרך

אירוע משמעותי בפרויקט, בד"כ השלמת תוצר חשוב. "כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

MRO - ציודי אחזקה, תיקונים ותפעול

סוגי חומרים ושירותים שחברה צורכת אשר אינם משמשים לתהליך הייצור או מוצעים למכירה כגון: צרכי משרד, מחשבים ועוד.

MTBF - Mean Time Between Failures

The mean time expected between failures for repairable or replaceable items, typically measured in hours

MTTF - Mean Time to Failure

The mean time expected for the first failure of an item

MTTR - Mean Time to Repair

The Mean time required to make an item operable on the repair site

MRP II - Manufacturing Resource Planning

שיטה לשם תכנון כלל המשאבים בארגון יצרני. מקשרת בין התוכנית העסקית, תכנון הייצור, תוכנית האב, תכנון דרישות החומר, תכנון דרישות הקיבולת והמערכות המבצעות בהקשרי העבודה והחומר. שיטה זו התפתחה על בסיס שיטת ה MRP - תכנון דרישות החומר.

MPS - Master Production Schedule - תוכנית האב

תוכנית המייצגת את המועדים והכמויות של הפריטים הנדרשים לשם אספקת הביקוש הצפוי לפריטים המוגמרים של הארגון. תוכנית האב משתמשת כתוכנית הקשר שבין השיווק לתפעול.

MRP - Material requirements Planning - תכנון דרישות חומרים

שיטה לתכנון מלאי לפיה מתבצע שימוש במבנה עצי המוצר, יתרות המלאי, תוכנית האב וכניסות ויציאות מלאי עתידיות בכדי לחשב המלצות לייצור ולרכש על גבי ציר הזמן.

MSDS

Material Safety Data Sheet

Muda - בזבוז

פעולה שעפ"י ההגדרה אינה מוסיפה ערך וע"כ יש להפטר ממנה/לצמצמה למינימום.

Muda causes - גורמי בזבוז

10 גורמי הבזבוז – מפתח לתעשיה :מלאי, פחת פגומים פסולים, תנועה ושינוע, חרושת ואנרגיה, ליקויים ותקלות, תקשורת ומידע, עבודה מיותרת, שטח לא מנוצל, ייצור עודף והמתנה.

Mutual Fund

קרן המופעלת על ידי חברת השקעות, המגייסת כסף מבעלי מניות, והמשקיע בקבוצת נכסים בהתאם למטרות מוגדרות.

NSN - National Stock number

מספר יחודי המשוייך לפריט בכדי לאפשר ניהול מלאי בשרשרת האספקה הפדראלית (US).

Net Change MRP

שיטת חישוב במסגרת מנגנוני חשוב דרישות חומרים - MRP המבצעת איזון מתמיד בין שינויים המשפיעים על חשוב צריכת החומר לבין המשמעויות הנגזרות מכך. בניגוד לריצת ה MRP הכוללת, שיטה זו מבצעת חישובים מהירים אך ורק לגבי הפריטים המושפעים על ידי השינוי.

OBI - קניה פתוחה

תהליך סטנדרטי אשר מגדיר כיצד חברות מבצעות רכישה ON LINE מספקים. בין השאר משתמש התהליך בתעודה דיגיטלית כדי לזהות את הרוכש.

OCR - Optical Character Recognition

שיטת איסוף נתונים הקשורה לקריאה של כתבי יד ופונטים יחודיים.

On-Demand - לפי דרישה

שיטת רכישת פתרון תוכנה או שרות ON LINE המשולם כמנוי חודשי או בהתאם להיקף הצריכה בפועל.

One Piece Flow - זרימת חומר יחידנית

שאיפה לייצור במנות קטנות עד כמה שניתן, ואיפה שניתן – ייצור טורי של כל יחידה בנפרד (משלים את ה- JIT). זאת ע"מ לאפשר זרימת חומר חלקה (Flow) לפי Takt, מינימום תורים והמתנות, וגמישות מקסימאלית למשיכת הלקוח. דורש קיצור זמני Set-Up, העלאת האיכות ועוד

OPEN KNOWLEDGE - ידע גלוי

ידע קל להגדרה, ידוע, ברור, קל לזיהוי וחשיפה. עונה לשאלה מה אני יודע שאני יודע? ומה אני יודע שאני לא יודע?

Organizational Behavior - התנהגות ארגונית

שדה החקר המתמקד ביחסי הגומלין שבין הארגונים לבין האנשים והקבוצות המרכיבים אותם; האופן בו גורמים בארגון משפיעים על התנהגותם של פרטים והאופן שבו פרטים וקבוצות משפיעים על המבנה, התרבות והאקלים הארגוני.

Organizational Risks Mapping - מיפוי סיכונים

בדיקת מוכנות עובדים ומנהלים לקראת השינוי. התהליך כולל איתור כוחות ותרחישים אשר עתידים להשפיע על ההטמעה בתחילת התהליך וכן הערכת עמדות המשתמשים לכל אורך ההטמעה.

OEE – Overall Equipment Effectiveness - אפקטיביות ציוד כוללת

מדד המבטא את אפקטיביות הציוד (תומך ומכתיב את ה- (TPM. מחושב ע"י המכפלה יעילות * זמינות * איכות OEE = , ומהווה למעשה את המשתנה המסביר לפער שבין תפוקת המשאב התיאורטית לזו שבפועל. יעד מקובל ל- OEE: 85%.

Option - אופציות

הזכות, אך לא חובה, לרכוש או למכור כמות מוגדרת של מניות במחיר מוגדר מראש בתקופת זמן נתונה.

Organizational Learning - למידה ארגונית

יכולתו של ארגון לקבל הארה - INSIGHT מניסיונו העצמי ומניסיונם של אחרים ולשנות את הדרך בה הוא פועל לאור הארה זו.