תפריט נגישות

מונחים

Integrated Enterprise - הארגון האינטגרטיבי

ארגון שבו התקשורת והשילוב שבין הפונקציות השונות, התהליכים והאנשים מתבצע באופן שמייעל משמעותית את פעולתו.

Internal Communication - תקשור פנימי

תקשור פנימי של הפרוייקט בערוצי המדיה השונים שנועד להעביר מידע נחוץ וליצור מחוייבות בקרב מנהלים ועובדים.

ISO - International Organization for Standardization

שתוף פעולה בין מכונים בכ 140 מדינות הפועלים בכדי לפתח ולפרסם תקינה בינלאומית ולשמש כגורם תקינה ובחינה בקשר שבין הציבור והמגזר הפרטי.

In-transit Inventory - מלאי במעבר

חומרים העוברים בין שני איזורים המפורדים לרוב גיאוגרפית כדוגמת חומר המועבר ממפעל מרכז הפצה.

Investment Company - חברת השקעות

חברה המשקיעה מכספם הצבור של משקיעים בעבור שכר.

IPK – In Process Kanban - קנבן תוך תהליכי

קנבן באזורי ייצור – משמש כ- Buffer של מלאי בתהליך בין 2 תחנות ייצור עוקבות (להבדיל מקנבן כללי שיכול להוות גם אספקה של חומרי עזר ופרטי מחסן לקו).

Initial Public Offering - IPO

מכירה ראשונה של מניות לציבור הרחב.

ISO 17025

תקן לניהול איכות במעבדה.

IT Strategic Plan

תוכנית אסטרטגית ל IT המגדירה מתווה להתפתחות מערכות המידע בארגון.

Kaikaku - שינוי רדיאקלי

מאמץ התחלתי מרוכז לפתרון בעיה מסוימת ידועה שלאחריו נפעיל את כלי הלין המוכרים במטרה להמשיך בשיפור מתמיד...

Kaizen - שיפור מתמיד

גישה ותרבות ארגונית של שיפור שרשרת הערך ע"י מאמץ מתמשך ויומיומי כחלק מהתרבות הארגונית.

Jidoka - אוטונומיות וגם אוטומציה

גישת ניהול איכות, שמשמעה עצירת הייצור ברגע שמתגלית תקלה או ייצור חלק פגום. הכוונה הן למכונות שמנטרות תהליך לא תקין ועוצרות מיידית, והן לסמכות הניתנת לעובד לעצור את כל הקו ברגע שגילה תקלה. לאחר העצירה מבצעים תחקור, הפקת לקחים ופעולה מתקנת למניעת גורמי השורש, וכך משתמשים ב- Jidoka ככלי ניהולי למינוף האיכות בתהליך.

JIT - Just In Time - ייצור בזמן אמת

ייצור בזמן אמת לפי דרישה מוכחת, בניגוד לייצור מסורתי (MRP) שבו מייצרים בדחיפה, לפי תחזית ולמלאי.

Kaizen event - אירוע קייזן

אירוע של שיפור ממוקד בזמן קצר על חלק מסוים משרשרת הערך.

KANBAN - קנבן

פירוש המילה כרטיס/סימן. אמצעי פיזי וויזואלי לאחסון מלאי בתהליך (WIP – Work In Process), המשמש כ- Buffer בין 2 תחנות עוקבות וכן כסיגנל הוראת ייצור/חידוש מלאי בזמן אמת. מערך הקנבן מאפשר ייצור ב- JIT וב- Pull.

Karl Fisher - קרל פישר

שיטה אנליתית לטיטרציה.

Key Performance Indicators - KPI

זהו המונח המקצועי למדד ביצוע במערכות מדידה ממוכנות. ניהול על פי מדדים MBO (Management By Objectives) – שיטת ניהול שקדמה ל-BSC ומתרכזת במתן מדדים אישיים לעובד.

KNOWLEDGE - ידע

משמעויות ותובנות הנקשרות לפריט מידע כלשהו. ההקשר נובע מנסיון והוא תלוי אדם או ארגון.

Laboratory Management - ניהול מעבדה

laboratory tests - בדיקות מעבדה

כל אחד ממכלול של בדיקות המבוצעות במעבדה.

LAN - Local Area Network - רשת תקשורת מקומית

מערכת תקשורת מהירה המחברת מחשבים, אמצעי אחסון, מסופים ומכשירים נוספים באיזור גיאוגרפי מצומצם כגון בנין או מספר בנינים.

LIFO - Last In First Out

שיטת הערכת המלאי למטרות חשבונאיות לפיה הפריט האחרון שהגיע למלאי נצרך ראשון.

Lead Time - זמן אספקה

משך הזמן הנדרש לבצע תהליך או סדרה של פעולות. בהיבט לוגיסטי הזמן הנדרש בין הכרה בצורך לבין השלמת כגון הזמן שבין יצירת ההזמנה ועד לאספקתה.

Leveraged Buyout - LBO

רכישת שליטה בחברה באמצעות שמוש משמעותי בהלוואות לצורך כך.

Lifting the Veil of the Corporation - הרמת מסך

ביטוי משפטי לביטול ההפרדה המשפטית הקיימת בין האישיות המשפטית הנפרדת של תאגיד לבין האישיות המשפטית של בעלי המניות או נושאי המשרה של התאגיד, או ההפך (חריג לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת שבדיני החברות).

LIMS – מערכות לניהול מידע במעבדות

מערכות תוכנה המיועדות למחשוב מעבדות והכוללות אלמנטים שונים בינהם: מעקב דגימות, בדיקות וניהול מכשירי הבדיקה.

LLC - Life Cycle Cost

A method of analyzing the cost of a piece of equipment over its entire life

LOT - אצווה

כמות המיוצרת בעת אחת והחולקת את אותן עלויות ייצור וספיציפיקציות.

Maintainability Prediction

The measure of the ability of an item to be retained in or restored to a specified condition when skilled personnel perform the maintenance

Make-to-Order

סביבת יצור שבה המוצר או השרות ניתן לאחר קבלת הזמנת הלקוח. המוצר המוגמר משולב מפריטים סטנדרטיים ופריטים המתוכננים בהתאם לדרישות הלקוח.

Make to Stock - יצור למלאי

סביבת ייצור בה מתבצע ייצור המוצר ללא קשר עם הזמנות הלקוח. אספקת ההזמנות מתבצעת לרוב מהמלאי.

Management Buyout

רכישת שליטה בחברה באמצעות רכישת מניות על ידי הנהלת החברה.