תפריט נגישות

מונחים

Closed Loop MRP - מערכת תכנון MRP במעגל סגור

מערכת המתכננת ומגיבה להמלצות MRP, פועלת בהתאם להמלצות ובוחנת את עצמה בהתאם לריצות תכנון תקופתיות.

Cloud Storage - אחסון בענן

אחסון תכנים וקבצים מכל סוג שהוא באינטרנט = בענן. זהו שרות חינמי או בתשלום הניתן ע"י חברות המקצות את שטח האחסון. השימוש בשרותי אחסון בענן הוא לשם גיבוי, שיתוף, גישה ממקומות מרוחקים או ממכשירים אחרים, העברות של קבצים גדולים (במקום FTP). השרות ניתו ע"י טכנולוגיות כמו Google Drive, iCloud, Skydrive, Box, SugarSync ו-DropBox.

Cognition - קוגניציה

תחום העוסק בחקר תהליכי החשיבה של האדם (כגון תפיסה, למידה, זכירה, קבלת החלטות), המאפשרים את התפקוד שלו בביצוע המטלות השונות.

Collaboration - שיתופיות

עבודה בקבוצת אנשים המשתפת ידע. שיתופיות בין יחידים הנמצאים במקומות שונים מתאפשרת על ידי טכנולוגיות המאפשרות לקבוצה, צוות וכו' לעבוד על אותם התכנים בסביבה אחת משותפת. (עריכה משותפת, לוחות משותפים, דיונים חיוויים וכד')

Computerized Workstations Ergonomics - ארגונומיה בעמדות ממוחשבות

תכנון עמדות העבודה על פי עקרונות ארגונומיים ובהתאם למידות גוף של העובד.

Computerized workstations trainning - הדרכת עובדים בעמדות עבודה ממוחשבות

הדרכה לעובדים בעמדות עבודה ממוחשבות לעבודה נכונה ולמניעת הפגיעות במערכת שריר/שלד.

Consignation - קונסיגנציה

שיטה לניהול הקשר לרוב בין יצרנים ויבואנים לרשת הקמעונאית לפיה הסחורה נמצאת בבעלות היצרן/יבואן ומוצגת למכירה ברשת הקמעונאית. התשלום בגין הסחורה מתבצע בעת המכירה לצרכן בפועל.

Content Sharing - שיתוף קבצים

COSO Model

Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commissionמשמש כמודל ליישום הערכת הבקרות הפנימיות כגון: סביבת הבקרה, הערכת סיכונים, בקרות פעילות, מידע ותקשורת, פיקוח ומעקב. כל זאת ע"מ לספק ביטחון סביר לאפקטיביות ויעילות תפעולית, מהימנות הדיווח הכספי ועמידה בדרישות החוק.

Cost Center - מרכז עלות

החלק הנמוך ביותר בהיררכית הארגון שאליו משויכות הוצאות. כלל אצבע הנו לבחור מחלקות בהן העלות הינה גבוהה ותחום האחריות הינו ברור

Critical Path - נתיב קריטי

סדרה של פעילויות, המכתיבות את משך הפרויקט. הנתיב הקריטי יוגדר כנתיב הארוך ביותר בפרויקט."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

Critical Path Method - CPM- שיטת הנתיב הקריטי

שיטת הנתיב הקריטי, טכניקה לניתוח רשת המשמשת לחיזוי משך של פרויקט, ע"י ניתוח מהו רצף הפעילויות (איזה נתיב) שבו קיימת הגמישות הקטנה ביותר לשינוים בלוח הזמנים."כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".

Critical Success Factors - גורמים קריטיים להצלחה

אותם מרכיבים בפעילות הארגון אשר הצלחה בהם הינה הכרחית להצלחת הארגון ולהשגת יעדיו. תחת אילוצי משאבים משתנים, חייב הארגון להתמקד קודם כל בגורמים הקריטיים להצלחה.

Criticality

Mean number of the system failures during a mission phase because of a block or its failure mode

Criticality Matrix

Each element of this matrix represents the number of system failures of a certain severity within a certain probability interval of occurrence

CRM - ניהול קשרי לקוחות

מטרת CRM - לשפר את השירות ללקוח באמצעות יישום תהליכים ומתודולוגיה המאפשרים ללמוד יותר על צרכי הלקוחות ולשפר את הקשר עימם.

CSR

Corporate Social Responsibility

Current Ratio - יחס שוטף

יחס פיננסי המודד את יכולת החברה לעמוד בטווח הקצר, בפירעון התחייבויותיה ע"י נכסיה השוטפים. מדד זה מסייע בניתוח מצב נזילות החברה.יחס שוטף = נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות

Customization - התאמה

ביצוע התאמה/כוונון, ללא פתוח ובאמצעות פרמטרים במערכת המידע, לשם התאמה המערכת לדרישות הלקוח.

Cycle Counting - ספירת מלאי מחזורית

שיטת ספירת מלאי פיסית לפיה המלאי נספר במהלך השנה בצורה תקופתית ולא אחת לשנה. בשיטה זו מתקיימת ספירה יומית של מספר פריטים בהתאם לערכם הכספי. שיטה זו מביאה לגלוי טעויות בתהליכי מלאי ולרמות דיוק טובות יותר של המלאי.

Data Mining- כריית מידע

תהליך של בחינת נתונים בכדי לאתר קשרי גומלין שלא היו ידועים מראש. שימוש במידע זה מסייע לשם קבלת החלטות לשיפור הפעילות העסקית.

Data Warehouse - מחסן נתונים

מאגר מידע אשר הוכן במיוחד בכדי לתמוך ביישומים תומכי החלטה.

Dependent Demand - ביקוש מותנה

ביקוש מותנה הנו הביקוש לפריט אחד אשר נובע ישירות כתוצאה מביקוש לפריט אחר. דוגמא לכך הנה הביקושים לפריטים שונים הנדרשים ליצירת קיט.

Design - אפיון ועיצוב

שלב תכנון/אפיון על אופן יישום מערכת מידע, בו מוגדרים בעיקר אופן מימוש דרישות הלקוח במערכת המידע ותכני מערכת המידע

DFT® – Demand Flow Technology

טכניקה ליישום JIT, Pull ו- Flow במפעלי הרכבה.

Demand Time Fence - DTF - גדר זמן לביקוש

תקופה עתידית של ביקושים אשר מכילה אך ורק הזמנות לקוח ולא כוללת תחזיות.

Direct Cost - עלות ישירה

גורם עלות אשר יכול להיות משוייך באופן ישיר לפרוייקט ספיציפי או פעולה כגון עלות ישירה של חומר או עבודה.

טרנספורמציה דיגיטלית - Digital Transformation

תהליך חשיבה ויישום של טכנולוגיות דיגיטליות חדשות לשיפור יכולת התחרות וההתייעלות הארגונית

Distiribution requirements Planning - DRP - תכנון דרישות הפצה

שיטה לקביעת הצורך להשלמת מלאי במחסנים חיצוניים כגון מחסני סניפים בארגון. תכנון ההפצה גם כולל את משמעויות העמסה, הובלה, אחסון, רמות המלאי ועוד.

Drum-Buffer-Rope - תיאורית האילוצים

התהליך הנדרש בכדי לנהל משאבים באופן שימקסם את התפוקה. DRUM - קצב הייצור אשר מוגדר על ידי אילוצי המערכת, BUFFERS - רמות מלאי המגנות על אי וודאות, ROPE - קשר שבין האילוץ לפעולה אשר בוחן או מגביל את שחרור החומר למערכת בהתאם למגבלות האילוץ.

Due Diligence - בדיקת נאותות

תהליך של בדיקה ולמידה המהווה חלק אינטגראלי מסגירת העסקה (בד''כ לאחר חתימת זיכרון דברים בין הצדדים) ומטרתו איסוף כל המידע והידע הנדרש לרוכש או למשקיע. בבדיקה נאסף מידע וידע עסקי, פיננסי, משפטי וארגוני (לרבות משאבי אנוש, תשתיות, תהליכים..) והוא מבוצע על ידי אנשי מקצוע רלוונטיים (רואי חשבון, עורכי דין, יועצים ארגוניים-אסטרטגיים). לצד היותו תהליך מרכזי בתיקוף העסקה והבאתה לידי חתימה יכול התהליך, אם מנוצל נכון, להוות שלב חשוב בדרך למימוש הפוטנציאל של העסק העתידי בבעלות החדשה בין אם כעסק עצמאי או ממוזג.

Duty Cycle

The duty cycle is equal to the percentage of total time the item or system is in the active environment.