תפריט נגישות

סדנה: ניהול ידע בארגון - Knowledge Management Best Practice

בסדנה נציג את ההיבטים השונים של ניהול ידע בארגון: שימור, פיתוח, שיתוף והנגשה ומתודולוגיות בתחום

17.12.2019
09:30
12:30
משרדי ERP.ORG
מגדל בסר3 קומה6, רחוב מצדה 9 בני ברקלהרשמה