תפריט נגישות

24.2.21 וובינר: פרויקט מחשוב - ניהול הספק וניהול השינוי

בוובינר נעסוק בשני היבטים מהותיים המשפיעים על ההצלחה של פרויקט מחשוב בארגון: ניהול הספק וניהול השינוי

24.02.2021
11:00
12:00
יישלח לינק להשתתפות באמצעות האינטרנט

להרשמה