תפריט נגישות

CIO FOCUS vEvent

הכנס, הנערך במסגרת מועדון המנמ"רים מיסודן של IDC ישראל ו-ERP.ORG יתמקד באתגרי המנמ"ר בתקופת הקורונה והיערכות להמשך

10.02.2021
10:00
14:00
יישלח לינק להשתתפות בכנס באמצעות האינטרנט ו/או האפליקציה

להרשמה