תפריט נגישות

8.12.20 CLOUD FOCUS 2020 vEvent

מטרת הכנס: לספק מידע אודות חדשנות טכנולוגית והתייעלות עסקית בסביבת ה"ענן" בהיבט היישומי והתשתיתי

08.12.2020
10:00
13:00
יישלח לינק להשתתפות בכנס באמצעות האינטרנט והאפליקציה

להסבר השתתפות בכנס