תפריט נגישות

4.8.20 וובינר: להוציא יותר מהפריוריטי בארגון

בוובינר יסקרו המודולים השונים הקיימים במערכת, תוצג הפונקציונליות ואפשרויות יישום ומענה לאתגרי המשתתפים

04.08.2020
09:30
12:30
ישלח לינק להשתתפות באמצעות האינטרנט

להרשמה