תפריט נגישות

CYBER & INFORMATION SECURITY FOCUS 2020

מטרת הכנס: חשיפה למידע עדכני להתגוננות מפני סיכוני אבטחה פנימיים וחיצוניים

15.09.2020
10:00
13:00
ישלח לינק להשתתפות באמצעות האינטרנט ואפליקציה


להרשמה