תפריט נגישות

וובינר: ניהול פרויקטים לפי שיטת השרשרת הקריטית

בוובינר נציג את השיטה שהינה נגזרת של תורת האילוצים, המגדילה את הסיכוי שהפרויקט/פרויקטים יסתיימו במועד ואף יקדימו

07.07.2020
14:00
15:30
יישלח לינק להשתתפות באמצעות האינטרנט


להרשמה