תפריט נגישות

וובינר: פיתוח אפליקציה באמצעות Microsoft Power Apps

וובינר מעשי שיאפשר להכיר את תהליך בניית האפליקציה כמענה לצורך עסקי. מזכה בשעת ייעוץ פרטנית נוספת ללא תשלום

27.04.2020
11:00
12:00
יישלח לינק להשתתפות באמצעות האינטרנט


להרשמה