תפריט נגישות

סדנה: היכרות עם monday.com

בסדנה נבצע היכרות עם monday.com שתאפשר למשתתפים לקבל החלטה לגבי אימוץ הפלטפורמה בארגונם

27.10.2020
09:30
12:30
יישלח לינק להשתתפות באמצעות האינטרנטלהרשמה