תפריט נגישות

8.12.20 CLOUD FOCUS 2020 vEvent

מפגש בית פתוח - וובינר

משולחנו של שמואל מרדלר, מנכ"ל ERP.ORG

המשך...

סקירת כנס: CIO FOCUS 2020 - מועדון מנהלי מערכות מידע, מיסודן של IDC ישראל ו-ERP.ORG

המרצים שלנו

כנסי FOCUS