SADNAOT
   דף הבית       צור קשר       פורומים       בלוגים       מונחים       מאמרים       מרכזי התמחות       סדנאות       אודות      כניסת מנויים   הרשם עכשיו
שלום אורח 

מונחים

ABC Classification - סיווג ABC
סיווג של פריטי מלאי בסדר יורד של מחזור כספי שנתי. דרגה A מכילה את הפריטים עם הערך הגבוה ביותר המקבלים את ההתייחסות הרבה ביותר וכן הלאה. פריטי A יבוקרו, בין השאר, MRP, ספירות מחזוריות ועוד.
Acquisition - Takeover
רכישת שליטה בחברה, על ידי רכישת או החלפת מניות, באופן מוסכם או עוין.
Angel Investor
יחיד המספק הון לחברת הזנק אחת או יותר.
Arbitrage - ארביטראז'
ניצול הפרשי שער זמניים בין שווקים שונים בעולם לשם הפקת רווחים.
ATP - Available To Promise פנוי להקצאה ללקוח
מנגנון במערכות ממוחשבות המשמש להבטחת מועד אספקה ומתבסס על החלק של המלאי הקיים והעתידי, שאינו מיועד להזמנות לקוח.
Backlog - צבר הזמנות
כל הזמנות הלקוח שהתקבלו אך עדין לא סופקו.
Backward Scheduling - זימון לאחור
שיטת תזמון ותכנון שבה התזמון מתחיל מתאריך היעד של ההזמנה ומתכנן לאחור את תאריכי ההתחלה והסיום של הפריטים הנדרשים. בשיטה זו תתכן המלצה למועד הסטורי.
Balanced ScoreCard - סרגל הישגים מאוזן
סרגל הישגים מאוזן (Balanced ScoreCard) – תפיסה ניהולית ליישום האסטרטגיה על פי קביעת יעדים ומדדים אינדיקטיביים בארבעה עולמות תוכן שונים: פיננסי, לקוחות, תהליכים פנימיים, צמיחה וגדילה. התפיסה מקשרת בין יעדי החברה הנגזרים מהאסטרטגיה והחזון, לבין גורמי ההצלחה הניהוליים באמצעות מדדי ביצוע. מבטאת את האסטרטגיה של הארגון ע"י מתן משקלים למדדים השונים.
Best Practices - ידע מיטבי
ידע מיטבי שמוצע לארגון בתחום מסוים. בד"כ מדובר בתהליכי עבודה הנתמכים במערכת מידע.
Bill of Materials - עץ מוצר
רשימת הפריטים והכמויות הנדרשות לייצור של פריט אב.
Bridge Loan - הלוואת גישור
מימון לטווח קצר, המיועד להחזר מהיר יחסית להלוואה ארוכת טווח. בדרך כלל מתורגם לאחוז מהבעלות.
BOT: Build Operate Transfer
שיטת BOT משמשת לגיוס הון פרטי לטובת פרויקטי תשתית לאומיים. במסגרת שיטת מימון זו הממשלה מעניקה זיכיון לתכנון הקמה ותפעול של הפרויקט לתקופה מסוימת, כאשר בסוף התקופה הזיכיון עובר לרשות הממשלה.
Bottelneck - צואר בקבוק
עומס ייצורי שמעל הקיבולת לדוגמא ב:מפעל ייצור, מחלקה, מכונה ועוד
Bucketed System - מערכת בקבועי זמן
שיטת הצגת המלצות בריצת תכנון MRP לפיה ההמלצות מקובצות לקבועי זמן כגון: שבועות. במקרה זה כל ההמלצות שיפרסו לימים בשבוע מסויים, יופיעו בתחילת אותו שבוע.
Budjet - תקציב
הצפי של הכנסות והוצאות עתידיות בשיוך לקטגוריות כגון: תקציב מכירות.
Business Process - תהליך עסקי
אוסף אירועים ופעילויות/שלבים (steps) המתבצעים ברצף לוגי מסוים.
Business Scenario - תרחיש עסקי
תהליך ליבה של הארגון, תהליך עסקי מקצה לקצה, חוצה מחלקות בארגון ותחומים במערכת המידע, המורכב מרצף לוגי של אירועים ותהליכים (פעילויות).
CRP - Capacity Requirements Planning - תכנון קיבולות
שיטה המאפשרת לקבוע, למדוד ולהתאים מגבלות או רמות של קיבולות. מתאפשר באופן זה לקבוע בצורה מפורטת את כמות העבודה ומשאבי המכונה הנדרשים בכדי להשלים את מטלות הייצור.
Carrying Cost - עלות אחזקת המלאי
עלות אחזקת המלאי בארגון, בדרך כלל מחושבת כאחוז מערך המלאי לשנה
Change Agents - סוכני שינוי
משתמשי קצה אשר מסייעים למנהלים ב: שיווק המערכת ביחידות, למידת והצגת תהליכי העבודה , תמיכה מקצועית ומנטלית במשתמשים במהלך ההדרכות ותהליך ההטמעה.
Change Leading- הובלת שינוי
אחד מתפקידי המנהלים במסגרת פרוייקט ה-ERP . תפקיד זה כולל: העברת מידע, שיווק תועלות המערכת, העברת המסרים של הפרוייקט, רתימת העובדים, התמודדות עם התנגדויות לשינוי.
Change Management - ניהול השינוי
עבודה שיטתית הנפרשת על פני שלבי הפרוייקט ומטרותיה: ניהול ההיערכות הארגונית הדרושה להטמעה מירבית של המערכת, ניהול התרחישים והכוחות העלולים להשפיע על ההטמעה ומקורם במשולש: ארגון –אנשים-מערכת.
Change Resistance - התנגדות לשינוי
התנגדות לשינוי היא רגש, עמדה או פעולה (או שילוב שלהם) המבטאים אי הסכמה, אי שביעות רצון או חוסר נכונות לקבל את השינוי (פוקס, 2001)
Closed Loop MRP - מערכת תכנון MRP במעגל סגור
מערכת המתכננת ומגיבה להמלצות MRP, פועלת בהתאם להמלצות ובוחנת את עצמה בהתאם לריצות תכנון תקופתיות.
Cloud Storage - אחסון בענן
אחסון תכנים וקבצים מכל סוג שהוא באינטרנט = בענן. זהו שרות חינמי או בתשלום הניתן ע"י חברות המקצות את שטח האחסון. השימוש בשרותי אחסון בענן הוא לשם גיבוי, שיתוף, גישה ממקומות מרוחקים או ממכשירים אחרים, העברות של קבצים גדולים (במקום FTP). השרות ניתו ע"י טכנולוגיות כמו Google Drive, iCloud, Skydrive, Box, SugarSync ו-DropBox.
Collaboration - שיתופיות
עבודה בקבוצת אנשים המשתפת ידע. שיתופיות בין יחידים הנמצאים במקומות שונים מתאפשרת על ידי טכנולוגיות המאפשרות לקבוצה, צוות וכו' לעבוד על אותם התכנים בסביבה אחת משותפת. (עריכה משותפת, לוחות משותפים, דיונים חיוויים וכד')
Content Sharing - שיתוף קבצים
COSO Model
Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission משמש כמודל ליישום הערכת הבקרות הפנימיות כגון: סביבת הבקרה, הערכת סיכונים, בקרות פעילות, מידע ותקשורת, פיקוח ומעקב. כל זאת ע"מ לספק ביטחון סביר לאפקטיביות ויעילות תפעולית, מהימנות הדיווח הכספי ועמידה בדרישות החוק.
Cost Center - מרכז עלות
החלק הנמוך ביותר בהיררכית הארגון שאליו משויכות הוצאות. כלל אצבע הנו לבחור מחלקות בהן העלות הינה גבוהה ותחום האחריות הינו ברור
Critical Path - נתיב קריטי
סדרה של פעילויות, המכתיבות את משך הפרויקט. הנתיב הקריטי יוגדר כנתיב הארוך ביותר בפרויקט. "כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".
Critical Path Method - CPM- שיטת הנתיב הקריטי
שיטת הנתיב הקריטי, טכניקה לניתוח רשת המשמשת לחיזוי משך של פרויקט, ע"י ניתוח מהו רצף הפעילויות (איזה נתיב) שבו קיימת הגמישות הקטנה ביותר לשינוים בלוח הזמנים. "כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".
Critical Success Factors - גורמים קריטיים להצלחה
אותם מרכיבים בפעילות הארגון אשר הצלחה בהם הינה הכרחית להצלחת הארגון ולהשגת יעדיו. תחת אילוצי משאבים משתנים, חייב הארגון להתמקד קודם כל בגורמים הקריטיים להצלחה.
CRM - ניהול קשרי לקוחות
מטרת CRM - לשפר את השירות ללקוח באמצעות יישום תהליכים ומתודולוגיה המאפשרים ללמוד יותר על צרכי הלקוחות ולשפר את הקשר עימם.
Current Ratio - יחס שוטף
יחס פיננסי המודד את יכולת החברה לעמוד בטווח הקצר, בפירעון התחייבויותיה ע"י נכסיה השוטפים. מדד זה מסייע בניתוח מצב נזילות החברה. יחס שוטף = נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות
Customization - התאמה
ביצוע התאמה/כוונון, ללא פתוח ובאמצעות פרמטרים במערכת המידע, לשם התאמה המערכת לדרישות הלקוח.
Cycle Counting - ספירת מלאי מחזורית
שיטת ספירת מלאי פיסית לפיה המלאי נספר במהלך השנה בצורה תקופתית ולא אחת לשנה. בשיטה זו מתקיימת ספירה יומית של מספר פריטים בהתאם לערכם הכספי. שיטה זו מביאה לגלוי טעויות בתהליכי מלאי ולרמות דיוק טובות יותר של המלאי.
Data Mining- כריית מידע
תהליך של בחינת נתונים בכדי לאתר קשרי גומלין שלא היו ידועים מראש. שימוש במידע זה מסייע לשם קבלת החלטות לשיפור הפעילות העסקית.
Data Warehouse - מחסן נתונים
מאגר מידע אשר הוכן במיוחד בכדי לתמוך ביישומים תומכי החלטה.
Dependent Demand - ביקוש מותנה
ביקוש מותנה הנו הביקוש לפריט אחד אשר נובע ישירות כתוצאה מביקוש לפריט אחר. דוגמא לכך הנה הביקושים לפריטים שונים הנדרשים ליצירת קיט.
Design - אפיון ועיצוב
שלב תכנון/אפיון על אופן יישום מערכת מידע, בו מוגדרים בעיקר אופן מימוש דרישות הלקוח במערכת המידע ותכני מערכת המידע
Demand Time Fence - DTF - גדר זמן לביקוש
תקופה עתידית של ביקושים אשר מכילה אך ורק הזמנות לקוח ולא כוללת תחזיות.
Direct Cost - עלות ישירה
גורם עלות אשר יכול להיות משוייך באופן ישיר לפרוייקט ספיציפי או פעולה כגון עלות ישירה של חומר או עבודה.
Distiribution requirements Planning - DRP - תכנון דרישות הפצה
שיטה לקביעת הצורך להשלמת מלאי במחסנים חיצוניים כגון מחסני סניפים בארגון. תכנון ההפצה גם כולל את משמעויות העמסה, הובלה, אחסון, רמות המלאי ועוד.
Drum-Buffer-Rope - תיאורית האילוצים
התהליך הנדרש בכדי לנהל משאבים באופן שימקסם את התפוקה. DRUM - קצב הייצור אשר מוגדר על ידי אילוצי המערכת, BUFFERS - רמות מלאי המגנות על אי וודאות, ROPE - קשר שבין האילוץ לפעולה אשר בוחן או מגביל את שחרור החומר למערכת בהתאם למגבלות האילוץ.
Due Diligence - בדיקת נאותות
תהליך של בדיקה ולמידה המהווה חלק אינטגראלי מסגירת העסקה (בד''כ לאחר חתימת זיכרון דברים בין הצדדים) ומטרתו איסוף כל המידע והידע הנדרש לרוכש או למשקיע. בבדיקה נאסף מידע וידע עסקי, פיננסי, משפטי וארגוני (לרבות משאבי אנוש, תשתיות, תהליכים..) והוא מבוצע על ידי אנשי מקצוע רלוונטיים (רואי חשבון, עורכי דין, יועצים ארגוניים-אסטרטגיים). לצד היותו תהליך מרכזי בתיקוף העסקה והבאתה לידי חתימה יכול התהליך, אם מנוצל נכון, להוות שלב חשוב בדרך למימוש הפוטנציאל של העסק העתידי בבעלות החדשה בין אם כעסק עצמאי או ממוזג.
Earned Value - ערך מזוכה
שיטה למדידת ביצועי הפרויקט. הערך המזוכה משווה את כמות העבודה שתוכננה עם זו שבוצעה למעשה, על מנת לקבוע האם העלויות ולוחות הזמנים מתקדמים כמתוכנן (PMBOK). השימוש בערך מזוכה מאפשר לקבוע ביחס לכסף שהוצאנו, האם אנחנו עומדים בלוחות הזמנים ובתקציב. "כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".
EBITDA
רווח תפעולי לפני פחת ומיסים.
ECO - Engineering Change Order - הוראת שינוי הנדסית
גרסה חדשה של שרטוט או עיצוב המאושרת על ידי מחלקת התכנון ומורה על שינוי או תיקון לפריט. הדרישה לשינוי יכולה להגיע ממקורות שונים כגון: לקוח, ייצור, בקרת איכות ועוד.
EDI - Electronic Data Interchange
סט של חוקים בינלאומיים לשם העברת מידע בין גופים שונים באופן אלקטרוני לצרכי מסחר. משמש להעברת מסמכי סחר כגון: הזמנות רכש, הוראות שילוח, חשבוניות בהתאם לפורמטים מוגדרים מראש.
Efficiency - יעילות
מדד, המוצג לרוב באחוזים, של התפוקה שבוצעה יחסית לתקן.
eMarketplace - זירת שוק אינטרנטית
אתר באינטרנט בו קונים ומוכרים רבים נפגשים בכדי לבצע פעילות עסקית של קניה ומכירה.
Engineer To Order - תכנון להזמנה
שיטת ייצור לפיה הגדרת המוצר מבוצעת בשתוף פעולה עם הלקוח ודורשת תכנון הנדסי, התאמה ורכש ייחודי.
End to End Business Process - תהליך עסקי מלא, מקצה לקצה
תהליך עסקי מלא, הכולל את כלל הפעילויות והישויות הקיימות בו (שיטות עבודה, נהלים וגורמים מבצעים) ונתמך ע"י מערכות המידע לביצועו.
End Item - מוצר מוגמר
כל מוצר אשר יכול להופיע בהזמנת לקוח או תחזית הן אם נמכר לשם שימוש ראשוני או כחלק חילוף.
EOQ - Economic Order Quantity - כמות כלכלית להזמנה
סוג של הזמנה קבועת כמות אשר מגדיר את כמות היחידות של פריט שיש לרכוש בהזמנה אחת. המטרה להביא למינימום את עלות הרכש ביחס לעלות מימון המלאי.
eProcurement - רכש אינטרנטי
מערכות המאפשרות למשתמשי קצה ליצור דרישות, מנהלות את תהליך אישורן לקראת הפיכתן להזמנת רכש.
Equity - אקוויטי- רווחי אקוויטי
רווחי ישות משפטית נפרדת, המוחזקת על-ידי חברה מחזיקה, כאשר לחברה המחזיקה כוונת החזקה לטווח ארוך. לדוגמא, רווחים שנצברו בחברה-בת אשר מיוחסים לחברת האם המחזיקה בה, כדי שיעור החזקתה בחברת הבת.
Equity Financing - מימון באמצעות הון מניות
מימון על ידי מכירת מניות רגילות או מועדפות למשקיעים.
Ergonomic - ארגונומיה
תחום המביא לממשק אוטימלי בין האדם, התפקיד, עמדת העבודה והסביבה על מנת להביא ליעילות מירבית תוך כדי הקפדה על נוחות ובריאות העובד.
Equity Fund
קרן המשקיע באופן מועדף במניות, לרוב בהון מניות רגיל.
ERP - Enterprise Resource Planning - ניהול משאבי הארגון
שיטה לשם תכנון, הגדרה וסטנדרטיזציה של תהליכים עסקיים הנדרשים לשם תכנון יעיל ובקרה של הארגון.
Excess Capacity - עודף קיבולת
מצב בו הקיבולת במשאב גבוהה יותר מהקיבולת הנדרשת לעמידה בתוכנית העבודה.
Feasibility Study - חקר ישימות
מחקר הבוחן את ההצדקה והעלות לפרוייקט ביחס לתועלתו.
FIFO
שיטה לבחינה וצריכת המלאי לפיה סדר הצריכה במלאי הנו לפי סדר ההגעה, מגנה מפני התיישנות המלאי.
FTP - File Transfer Protocol
שיטה להעברת קבצים באמצעות רשת האינטרנט.
Fixed Cost - הוצאה קבועה
הוצאה שאינה משתנה בהתאם לכמות הייצור כגון: הוצאת שכירת המבנה.
Five Ss System - מערכת חמשת ה-S
אמצעי יסוד של גישת הלין, דרכו מיישמים שיפור מתמיד של אזורי העבודה (Gemba) ע"י העובדים. 5 ה- S’s הינם: מיון וסילוק, סדר וארגון, ניקיון ובקרה, תקנון ושיפור, אמונה ומשמעת.
Forecast - תחזית
צפי של ביקוש עתידי. תחזית יכולה להבנות כתוצאה מחישובים מתימטיים - שיטות תחזית המבצעות מניפולציה אודות נתוני ומגמות העבר.
Forward Scheduling - זימון קדימה
שיטת זימון לפיה הזימון מתחיל מתאריך ידוע ומחשב את מועד הסיום של ההזמנה הנדונה.
FTP - ראשי תיבות של File Transfer Protocol
פרוטוקול תקשורת להעברת קבצים גדולים בין מחשבים.
Full Pegging
יכולת המערכת לחשב דרישות חומר בגין כל פריט מרמתו בעץ המוצר ועד המוצר המוגמר.
General and Administrative Expenses - הוצאות הנהלה וכלליות
סיווג של הוצאות בדוח רווח והפסד המציין את הוצאות ההנהלה הכללית, מחקר ופתוח ועוד.
Gantt - תרשים גאנט
תרשים גאנט, תצוגה גרפית של מידע הקשור ללוח זמנים. כאשר בחלק אחד מוצגים נתונים לגבי כל פעילות ובחלקו השני תצוגה גרפית של כל פעילות. "כל הזכויות שמורות לעמותה לניהול פרויקטים".
GAMP - Generally Accepted Manufacturing Practices
עקרונות ושיטות המגדירים כיצד חברה יצרנית צריכה להיות מנוהלת. כוללים היבטים של: תקינות ואמינות המידע, תקשורת שבין שיווק לייצורוקיום היבטים הקשורים ל JIT, TQM, SCM ועוד.
Gap Analysis - ניתוח פערים
מיפוי הפערים הנוצרים כתוצאה מהטמעת התהליכים החדשים וההבדלים ביניהם לבין התהליכים המצויים.
Goal - יעד
הכיוון אליו חותר הארגון להגיע, לדוגמא: "השגת יעילות תפעולית". היעדים מופיעים במפה האסטרטגית של הארגון ומבטאים את שאיפות ההנהלה לשנים הקרובות.
Go Live - הפעלת מערכת
תחילת העבודה בפועל עם מערכת המידע, המועד בו הארגון מתחיל להשתמש באופן אופרטיבי במערכת המידע.
Gross Requirement - סך הדרישות
סך הדרישות הנובעות מביקוש עצמאי וביקוש מותנה לפריט לפני בחינת המלאי והכניסות הצפויות.
Hedge Fund
קרן, לרוב בשמוש של בעלי הון וארגונים, שיכולה להשתמש בשיטות השקעה אגרסיביות כגון:selling short, leverage, program trading, swaps, arbitrage, and derivatives
Holding Company - חברת אחזקות
חברה המחזיקה הון מניות מספק בחברה אחרת בכדי לשלוט בהנהלתה ובפעילותה.
HTML - Hypertext markup Language
שיטה להגדרת טכסט ואלמנטים נוספים בדפי אינטרנט.
Implementation - יישום/הטמעה
המהלך של הבאת מערכת לפעולה. כולל את שלבי הפרוייקט מסיום הרכישה ועד הפעלה והבחינה שלאחריה.
Incubator
חברה או מתקן המיועד לתמוך ביזמות ובחברות הזנק, לרוב מוטות טכנולוגיה, להתפתח וזאת על ידי שיתוף משאבים והון אנושי.
Indicator - מדד
ערך לבחינת השגת היעד, לדוגמא: "יחס הוצאות הנה"כ לתקציב כולל". המדדים הם תרגום של האסטרטגיה העסקית לערכים שניתן לעקוב אחריהם ולבקר באמצעותם את פעילות הארגון.
Indicators Hierarchy - "עץ" מדדים
תרשים גרפי המבטא את היררכיית המדדים הארגונית.
Indicators Scale - משקלות למדדים
על פי תפיסת ה-BSC, לכל תחום מדידה ולכל מדד נקבע משקל במפת המדדים הארגונית. משקל זה מבטא את החשיבות היחסית של המדד למול מדדים אחרים של הארגון.
Information - מידע
נתונים אשר פורשו וקבלו משמעות ניהולית/אופרטיבית.
Information Systems - מערכות מידע
קישוריות שבין מחשבים, תוכנות, אנשים ותהליכים המיועדת לאיסוף, עיבוד והפצה של מידע לצרכי תכנון, קבלת החלטות, תפעול ובקרה.
Inspection - בחינה
מדידה, בחינה, ניסוי של פריט או שרות והשוואת התוצאות עם דרישות מוגדרות בכדי לבחון עמידה בתנאי הדרישה ביחס לתכונות שונות.
Integrated Enterprise - הארגון האינטגרטיבי
ארגון שבו התקשורת והשילוב שבין הפונקציות השונות, התהליכים והאנשים מתבצע באופן שמייעל משמעותית את פעולתו.
Internal Communication - תקשור פנימי
תקשור פנימי של הפרוייקט בערוצי המדיה השונים שנועד להעביר מידע נחוץ וליצור מחוייבות בקרב מנהלים ועובדים.
ISO - International Organization for Standardization
שתוף פעולה בין מכונים בכ 140 מדינות הפועלים בכדי לפתח ולפרסם תקינה בינלאומית ולשמש כגורם תקינה ובחינה בקשר שבין הציבור והמגזר הפרטי.
In-transit Inventory - מלאי במעבר
חומרים העוברים בין שני איזורים המפורדים לרוב גיאוגרפית כדוגמת חומר המועבר ממפעל מרכז הפצה.
Investment Company - חברת השקעות
חברה המשקיעה מכספם הצבור של משקיעים בעבור שכר.
Initial Public Offering - IPO
מכירה ראשונה של מניות לציבור הרחב.
IT Strategic Plan
תוכנית אסטרטגית ל IT המגדירה מתווה להתפתחות מערכות המידע בארגון.
Kaizen - שיפור מתמיד
גישה ותרבות ארגונית של שיפור שרשרת הערך ע"י מאמץ מתמשך ויומיומי כחלק מהתרבות הארגונית.
JIT - Just In Time - ייצור בזמן אמת
ייצור בזמן אמת לפי דרישה מוכחת, בניגוד לייצור מסורתי (MRP) שבו מייצרים בדחיפה, לפי תחזית ולמלאי.
Key Performance Indicators - KPI
זהו המונח המקצועי למדד ביצוע במערכות מדידה ממוכנות. ניהול על פי מדדים MBO (Management By Objectives) – שיטת ניהול שקדמה ל-BSC ומתרכזת במתן מדדים אישיים לעובד.
KNOWLEDGE - ידע
משמעויות ותובנות הנקשרות לפריט מידע כלשהו. ההקשר נובע מנסיון והוא תלוי אדם או ארגון.
[ 1 2 3 ]
28.3.19 ERP FOCUS - כנס המחשוב הארגוני
מטרת הכנס: לספק מידע עדכני אודות חידושים במערך המחשוב הארגוני בהיבטים שונים: חדשנות, פונקציונאליות ומהלכי הטמעה. לפרטים והרשמה...
19.2.19 סדנה: "להוציא יותר מהפריוריטי בארגון"
בסדנה נסקור את היכולות המתקדמות הקיימות בפריוריטי בתחומים השונים ונתייחס לאתגרים של המשתתפים שפריוריטי מוטמעת בארגונם. לפרטים והרשמה>>
25.2.19 סדנה: "להפיק יותר מה-SharePoint בארגון"
בסדנה נציג את ה-SharePoint על גרסאותיו ויכולותיו, כולל חדשנות וחידושים במוצר, ונתייחס לאתגרים של משתתפים ש-SharePoint מוטמע בארגונם. לפרטים והרשמה>>
26.2.19 מפגש "שולחן עגול" של מועדון המנמ"רים
במפגש נעסוק בתחום הסייבר, נקיים דיון עם יועצים מובילים בהתאם לאתגרי המשתתפים ונקיים "פעילות ספונטנית" להידוק הקשר בין חברי המועדון. לפרטים והרשמה>>
6.3.19 סדנה: "Power BI"
בסדנה תתבצע היכרות עם Microsoft Power BI - פתרון לניתוח אנליטי מתקדם בענן. לפרטים והרשמה>>
ספק טכנולוגיה / מתודולוגיה - חשוף פתרונות/יכולות לקהל הארגוני
באמצעות מפגש "בית פתוח" במשרדי ERP.ORG באפשרותך לחשוף פתרונות / יכולות לקהל הארגוני>>
כנסי FOCUS 2019
כנסי פוקוס לשנת 2019: הכנס השנתי של מועדון המנמ"רים, ניהול שירות וחווית לקוח, בינה עסקית, מחשוב ארגוני, סייבר ואבטחת מידע, ניהול תשתיות ופיתוח בענן ועוד. לפרטים>>
אחזקה |  איכות הסביבה |  אינטרנט לעסקים |  ארגונומיה |  בדיקות תוכנה |  בינה עסקית - BI |  ייצור |  יישום אסטרטגיה |  למידה ארגונית |  מחשוב ענן - Cloud Computing |  מלאי |  מניסיונם של ארגונים |  משאבי אנוש |  מתודולוגיות יישום |  ניהול השינוי |  ניהול חיי מוצר - PLM |  ניהול ידע - KM |  ניהול מחסן מתקדם - WMS |  ניהול מסמכים |  ניהול מעבדה - LIMS |  ניהול פרויקטים |  סקירת פתרונות |  ניהול תהליכים - BPM |  ניהול IT |  פרוגרמות ותכנון פונקציונאלי |  פיתוח מנהלים |  קמעונאות |  קשרי לקוחות - CRM |  רכש |  רצפת ייצור |  שיווק ומכירות |  שרשרת האספקה |  תגמול ותמרוץ |  תכנון |  IT&Business Alignment |  Lean |  SMB |  SOA |  Start UP |  Tec Insights - Jack GOld |  אורח באתר |  דבר המומחה |  סקירת כנס |  סקירת מוצר |  קהילות מקצועיות - פורומים |  מ.ה - מרכזי התמחות |  MBTI - סוגי אישיות (טיפוסים) בארגון |  דף הבית |  תנאי השימוש באתר | 
כל הזכויות שמורות © 2005   created by CyberServe